Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Gegevens van Grade Center delen

Als u gegevens van Grade Center wilt delen met andere gebruikers, moet u deze gebruikers toevoegen aan Blackboard Learn. Daarnaast is het voor sommige gebruikers noodzakelijk dat ze worden toegevoegd aan de cursus en moeten er enkele cursusinstellingen worden aangepast. De onderstaande secties geven basisinformatie over het delen van Grade Center-gegevens met andere gebruikers.

Om de privacy van studenten te beschermen en te voldoen aan internationale, nationale en regionale wetten en voorschriften, is het belangrijk dat u het privacybeleid van de instelling en eventuele richtlijnen bestudeert voordat u gegevens van studenten vrijgeeft aan waarnemers of andere gebruikers.

Grade Center delen met onderwijsassistenten en beoordelaars

Nadat u onderwijsassistenten en beoordelaars hebt toegevoegd aan een cursus, hebben ze dezelfde toegang tot functies en tools in Grade Center als cursusleiders. Onderwijsassistenten en beoordelaars kunnen de gegevens van Grade Center op verschillende manieren weergeven door te sorteren en te filteren.

Onderwijsassistenten en beoordelaars kunnen ook slimme weergaven maken en deze opslaan voor hergebruik. Zie Slimme weergaven gebruiken in Grade Center voor meer informatie.

als er tegelijkertijd meerdere gebruikers werken in Grade Center, bestaat de kans dat de wijzigingen van een gebruiker worden overschreven door de wijzigingen van een andere gebruiker. Dit kan worden voorkomen als elke gebruiker een slimme weergave van zijn studenten maakt.

Grade Center delen met studenten

U bepaalt welke gegevens van Grade Center toegankelijk zijn voor studenten en wanneer deze gegevens beschikbaar komen. U kunt besluiten kolommen niet weer te geven aan studenten. Beschikbare kolommen worden weergegeven op de pagina Mijn cijfers en kunnen worden opgenomen in de module Studierapport.

U kunt bepalen of statistieken van Grade Center beschikbaar zijn voor gebruikers. Als er statistieken beschikbaar zijn voor een kolom, worden deze weergegeven als de kolom wordt weergegeven.

Volg een van de onderstaande procedures om de beschikbaarheid van Grade Center-kolommen in te stellen.

Tijdens het toevoegen van een nieuwe Grade Center-kolom:

  1. Selecteer desgewenst Ja bij Deze kolom opnemen in berekeningen voor Grade Center.
  2. Selecteer desgewenst Ja bij Deze kolom weergeven aan studenten als studenten de kolom mogen zien in Mijn cijfers. Selecteer Nee om de kolom niet beschikbaar te maken.
  3. Selecteer Ja of Nee bij Statistieken (gemiddelde en mediaan) voor deze kolom weergeven in Mijn cijfers.
  4. Klik op Verzenden om de instellingen op te slaan.

Tijdens het werken met de pagina Grade Center:

  1. Open het contextmenu van de kolomkop.
  2. Selecteer Kolomgegevens bewerken.
  3. Wijzig de beschikbaarheidsopties voor de kolom.
  4. Klik opVerzendenom de wijzigingen op te slaan.

Grade Center delen met waarnemers

Als u gegevens van Grade Center wilt delen met waarnemers, moet de school accounts maken voor deze gebruikers en de waarnemer koppelen aan een of meer studenten.

Vervolgens moet u waarnemers toegang bieden tot de cursus en de tools die ze mogen zien.

Nadat waarnemers zich hebben aangemeld, kunnen ze informatie over de toegewezen studenten bekijken in het waarnemeroverzicht. Dit overzicht is toegankelijk via het tabblad Mijn instelling in het paneel Tools. Als dit is toegestaan, kunnen waarnemers de beschikbare Grade Center-gegevens van hun studenten bekijken.

Zie Gasten en waarnemers toegang bieden voor meer informatie.