Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusrapporten genereren

U kunt verschillende soorten cursusrapporten uitvoeren om informatie te bekijken over cursusgebruik en -activiteit. U kunt overzichten bekijken van het cursusgebruik, inclusief welke cursusgebieden het meest worden gebruikt en cursuspatronen voor specifieke studenten.

Informatie over cursusrapporttypes

U kunt zoeken in de lijst met verslagen voor sleutelwoorden in de namen of beschrijvingen om het rapport te zoeken dat de benodigde informatie genereert. Beschikbare rapporten omvatten:

 • Alle gebruikersactiviteit binnen inhoudsgebieden - geeft een overzicht van alle gebruikersactiviteit in inhoudsgebieden voor een cursus. Gebruik dit rapport om vast te stellen welke studenten actief zijn in een cursus en welke inhoudsgebieden ze gebruiken.
 • Overzicht cursusactiviteiten - bevat gegevens van alle activiteiten binnen een cursus, gesorteerd op student en datum. Het rapport bevat gegevens zoals de totale en gemiddelde tijd die een gebruiker heeft doorgebracht in de cursus en de totale hoeveelheid activiteiten die een gebruiker heeft uitgevoerd in de cursus. U kunt ook op de naam van een student klikken om voor die student een rapport weer te geven met informatie over de cursus. Aan de hand van dit rapport kunt u vaststellen op welke dagen van de week studenten actief zijn in uw cursus en hoeveel tijd studenten besteden aan de cursus.
 • Cursusdekkingsrapport bevat gegevens over cursusitems die in overeenstemming gebracht zijn met doelen.
 • Cursusprestaties toont hoe één enkele cursus presteert t.o.v. een geselecteerde set met doelen.
 • Algemeen overzicht van gebruikersactiviteit - dit rapport geeft de gebruikersactiviteit weer voor alle gebieden van de cursus en ook de datums, tijden en dagen van de week waarop de activiteit plaatsvond. Gebruik dit rapport om te kijken hoe vaak studenten de cursus openen en hoe vaak ze de cursustools gebruiken.
 • Studentoverzicht voor bepaalde cursus - geeft een overzicht van de activiteiten van een student binnen de cursus, gesorteerd op datum. Het rapport bevat gegevens zoals de totale tijd die een student heeft besteed in de cursus, evenals gedetailleerde informatie over de activiteiten van een student, zoals de items en inhoudsgebieden die de student heeft geraadpleegd en hoeveel tijd daar is doorgebracht. Gebruik dit rapport om voor een bepaalde student te controleren hoe intensief hij of zij bezig is met de cursus.
 • Gebruikersactiviteit in forums toont een overzicht van gebruikersactiviteit in discussieruimteforums in de cursus. U kunt zien welke fora het meest gebruikt zijn.
 • Gebruikersactiviteit in groepen geeft een overzicht van de gebruikersactiviteit in groepen voor de cursus. U kunt zien of studenten actief zijn in hun groepen.

Afhankelijk van de licentie van uw school en de manier waarop Blackboard Learn is geconfigureerd, kunnen er aanvullende rapporten beschikbaar zijn. Neem voor hulp contact op met de school.

Cursusrapporten genereren

Schakel pop-ups in voor uw browser als dat wordt gevraagd.

 1. Vouw in het configuratiescherm het onderdeel Evaluatie uit en selecteer Cursusrapporten.

 2. Open op de pagina Cursusrapporten het contextmenu van een rapport.

 3. Selecteer Uitvoeren.
 4. Selecteer op de pagina Rapporten uitvoeren Specificaties rapporteren. Opties kunnen variëren al naargelang het soort rapport.

  • Indeling selecteren: selecteer een uitvoer in de vervolgkeuzelijst. U kunt kiezen uit PDF, HTML, Excel en Word. Grafieken worden niet weergegeven in Excel-formaat.
  • Begindatum selecteren en Einddatum selecteren: U kunt een rapport uitvoeren voor een bepaalde periode door hier een begindatum en een einddatum te selecteren.

   Als u gegevens wilt opnemen voor vandaag, stelt u de einddatum in op morgen. Statistieken voor een dag worden namelijk gegenereerd vanaf middernacht tot 23:59. Statistieken voor de huidige dag zijn niet nauwkeurig tot de minuut waarop de aanvraag wordt ingediend. Er is sprake van een korte vertraging omdat de activiteit nog moet worden vastgelegd in de database. Als de gewenste gegevens niet in het rapport staan, wacht dan even en voer het rapport nogmaals uit.

  • Selecteer studenten: als u een rapport wilt uitvoeren voor een bepaalde student, selecteert u de naam van de student in deze vervolgkeuzelijst.
  • Gebruikers selecteren: selecteer een of meer gebruikers voor het rapport. Als u in Windows meerdere gebruikers achter elkaar wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de eerste en de laatste gebruiker klikt. Als u gebruikers wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste gebruikers klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl.
  • Gemiddeldenbereik en Gewenst prestatieniveau: deze opties zijn vereist voor rapporten over de cursusprestaties. U kunt deze rapporten ook instellen op Niet-beschikbare studenten weergeven en/of Studenten zonder overeenstemmingen weergeven.
 5. Klik op Verzenden. Als een cursusrapport een groot aantal gebruikers bevat, kan het enkele minuten of langer duren om het rapport te voltooien. PDF- en HTML-formaten worden rechtstreeks in een nieuw venster geopend. In Excel en Word wordt u eerst gevraagd om het bestand op te slaan. Om rapporten af te drukken, gebruikt u de functie afdrukken in het toepassingsvenster waarin het rapport is geopend.
 6. Vervolgens hebt u de volgende mogelijkheden:

  • Opslaan in Content Collection: Als uw school een licentie heeft voor inhoudsbeheer, kunt u het rapport opslaan in een map in de Content Collection.
  • Rapport downloaden: het rapport op uw computer opslaan.
  • Een nieuw rapport uitvoeren: terug naar de pagina Rapporten uitvoeren om het rapport nogmaals uit te voeren, maar met andere criteria.
 7. Klik op OK als u klaar bent.

Hits tellen

Als u rapporten bekijkt waarin statistieken van hits of toegangsactiviteiten zijn opgenomen, wordt telkens als een aanvraag naar Blackboard Learn wordt verzonden, een hit geteld. Als u bijvoorbeeld het gebruik van de discussieruimte bijhoudt:

 • Een student gaat naar de discussieruimte (1 hit)
 • Klikt op een forum (2 hits in totaal)
 • En klikt op een bericht om dit te lezen (3 hits in totaal)