Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Werken met het prestatieoverzicht

De tool Prestatieoverzicht biedt u een overzichtsvenster met alle typen gebruikersactiviteiten in een cursus of organisatie. Alle gebruikers die voor de cursus zijn ingeschreven, waaronder cursusleiders, studenten, onderwijsassistenten, beoordelaars, waarnemers en gasten, worden weergegeven met relevante informatie over de voortgang en de activiteiten van de gebruiker in de cursus.

Voordat u begint

De school moet de tool inschakelen en beschikbaar maken. Als de school het prestatieoverzicht heeft ingeschakeld, wordt de tool standaard ingeschakeld in alle cursussen.

Het prestatieoverzicht weergeven

Vouw in het configuratiescherm het onderdeel Evaluatie uit en klik op Prestatieoverzicht.

De pagina Prestatieoverzicht verschijnt met een samenvatting van informatie voor de cursus:

  • Achternaam, Voornaam en Gebruikersnaam: de naam van de gebruiker en de gebruikersnaam waarmee ze zich aanmelden bij Blackboard Learn.
  • Rol: de rol die aan de gebruiker is gekoppeld binnen de cursus. Voorbeelden van rollen zijn Cursusleider, Student, Beoordelaar, Onderwijsassistent, Gast en Waarnemer. Een gebruiker kan verschillende rollen hebben in verschillende cursussen. Zie Cursusrollen voor meer informatie.
  • Laatste cursustoegang: de datum en tijd waarop de gebruiker de cursus het laatst heeft geopend.
  • Aantal dagen sinds laatste cursustoegang: het aantal dagen dat is verstreken sinds de laatste keer dat de gebruiker de cursus heeft geopend.
  • Doorneemstatus: hier ziet u het aantal items dat is doorgenomen. Klik op het nummer om aanvullende informatie over de items te bekijken. Als de tool Doorneemstatus niet is ingeschakeld voor de cursus, wordt deze kolom niet weergegeven.
  • Adaptieve inhoud: wordt alleen weergegeven als de tool Adaptieve inhoud is ingeschakeld in de cursus. Klik op het pictogram om een nieuw venster te openen met een boomstructuur van de volledige cursus ten opzichte van de gebruiker, plus de toegangsstatus. Zie Adaptieve inhoud voor meer informatie.
  • Discussieruimte: deze kolom wordt alleen weergegeven als de tool Discussieruimte is ingeschakeld in de cursus De kolom bevat het aantal opmerkingen dat deze gebruiker heeft gemaakt in Discussieruimte. Klik op een nummer om de pagina Discussieruimte te openen met een overzicht van de opmerkingen die de geselecteerde gebruiker heeft toegevoegd.
  • Retention Center aanpassen: deze kolom wordt alleen weergegeven als de tool Retention Center (ook wel Retentie Center genoemd) is ingeschakeld in de cursus. Deze kolom geeft informatie over het aantal geactiveerde regels en het totale aantal regels dat een waarschuwing kan activeren. 2/6 betekent bijvoorbeeld dat voor de gebruiker twee regels van in totaal zes regels zijn geactiveerd. Klik op de gegevens in deze kolom om een pagina weer te geven met de status van het Retention Center voor de gebruiker.
  • Cijfers weergeven: wordt alleen weergegeven als het Grade Center is ingeschakeld. Deze kolom bevat directe koppelingen naar het volledige Grade Center.

Klik op Afdrukken om de pagina in een nieuw venster te openen dat kan worden afgedrukt. U kunt alle kolommen op de gewenste manier sorteren.

Informatie over de indicator voor de doorneemstatus

De cijfers in de kolom Doorneemstatus van het prestatieoverzicht geven het aantal items aan dat een student als Doorgenomen heeft gemarkeerd.

Met regels voor adaptieve inhoud in een cursussen kunnen meerdere trajecten worden gemaakt die een student kan volgen. Hierdoor kunnen voor elke student andere vereisten gelden voor het markeren van bepaalde items in de cursus als Doorgenomen. Items in het traject van een student kunnen op elk moment in een cursus al dan niet zichtbaar zijn voor de student. Het prestatieoverzicht bevat een actuele weergave van de beschikbaarheid van elk item en de voortgang van de student wat betreft het doornemen van items.

Het nummer bij de doorneemstatus voor een gebruiker is gekoppeld aan een lijst met de items die aan een gebruiker worden weergegeven als Doorgenomen en Markeren als doorgenomen.

De kolom Doorneemstatus is alleen zichtbaar als de tool Doorneemstatus is ingeschakeld voor de cursus.

Statuspictogrammen voor adaptieve inhoud

Met de indicator voor adaptieve inhoud in het prestatieoverzicht kunt u voor elke gebruiker een boomstructuur weergeven met alle mogelijke items uit de cursus. Met pictogrammen wordt voor elk item in het cursusoverzicht aangegeven of het item zichtbaar is voor de gebruiker. Ook wordt de doorneemstatus weergegeven als dit voor een item is vereist.

Pictogrammen
Pictogrammen voor adaptieve inhoud en doorneemstatus
File:nl-nl/Learn/9.1_SP_12/Instructor/120_Student_Performance/020_Performance_Dashboard/course_map_visible.png Zichtbaar: dit item is zichtbaar voor de gebruiker.
File:nl-nl/Learn/9.1_SP_12/Instructor/120_Student_Performance/020_Performance_Dashboard/course_map_invisible.png Onzichtbaar: dit item is zichtbaar voor de gebruiker.
File:nl-nl/Learn/9.1_SP_12/Instructor/120_Student_Performance/020_Performance_Dashboard/course_map_reviewed.png Doorgenomen: dit item is door de gebruiker gemarkeerd als Doorgenomen.
File:nl-nl/Learn/9.1_SP_12/Instructor/120_Student_Performance/020_Performance_Dashboard/course_map_not_reviewed.png Markeren als doorgenomen: dit item wordt weergegeven als Markeren als doorgenomen aan de gebruiker, maar is nog niet gemarkeerd als Doorgenomen.

De kolom Adaptieve inhoud is alleen zichtbaar als de tool Adaptieve inhoud is ingeschakeld voor de cursus.