Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Mappen maken en wijzigen in Cursusbestanden

U kunt in het gebied Cursusbestanden mappen en submappen maken om uw bestanden te ordenen. Als u een logisch systeem voor bestandsbeheer ontwerpt, kunt u inhoudsitems snel vinden en koppelen. De mapstructuur in Cursusbestanden is niet gerelateerd aan mappen in een inhoudsgebied van een cursus en heeft geen invloed heeft op de presentatie van de inhoud.

Mappen maken

Mappen kunnen worden gemaakt in de map op het hoogste niveau in Cursusbestanden of binnen een andere map.

  1. Klik in Cursusbestanden op Map maken.
  2. Typ een naam voor de map bij Mapnaam.
  3. Klik op Verzenden.

De map wordt weergegeven in de lijst. Klik op de titel van de map om een of meer submappen te maken om de inhoud nog verder te ordenen.

Namen van mappen wijzigen

U kunt de namen van alle mappen wijzigen, behalve van de map op het hoogste niveau van een cursus (met de cursus-ID als naam). Als u de naam van een map wijzigt, blijven alle koppelingen naar inhoud in de cursus gewoon werken.

  1. Open het contextmenu van een map en klik op Bewerken.
  2. Wijzig op de pagina Bewerken de waarde in het vak Mapnaam.
  3. Klik op Verzenden. De map wordt met de nieuwe naam weergegeven in de lijst.

Een map verwijderen

U kunt alle mappen verwijderen, behalve de map op het hoogste niveau van een cursus (met de cursus-ID als naam). Als u een map verwijdert, wordt de inhoud van de map permanent verwijderd en werken de koppelingen naar die inhoud in de cursus niet meer. U wordt gewaarschuwd dat de bewerking Verwijderen verbroken koppelingen tot gevolg heeft. De verbroken koppelingen worden in de cursus aangegeven met de omschrijving "Ongeldig bestand".

  1. Open het contextmenu van een map en klik op Verwijderen. U kunt items ook verwijderen door de bijbehorende selectievakjes in te schakelen en op de actiebalk op Verwijderen te klikken.
  2. Er wordt een waarschuwing weergegeven. Klik op OK om het verwijderen van de map te bevestigen.
  3. Op de pagina Lijst van Bestanden en mappen met Koppelingen, als een map bestanden bevat die gekoppeld zijn aan cursusinhoud, of als de map rechtstreeks gekoppeld is aan cursusinhoud, dan informeert het systeem de gebruiker van die bestaande koppelingen. U kunt de vinkjes uitschakelen voor items die u niet wilt verwijderen. U kunt ook het rapport 360° Overzicht bekijken.
  4. Klik op Verzenden.