Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

De toegang tot Cursusbestanden regelen

Cursusleiders bepalen wie bestanden en mappen in Cursusbestanden kunnen weergeven en wijzigen door de machtigingen voor gebruikers aan te passen.

De rollen Cursusbouwer, Cursusleider en Onderwijsassistent krijgen standaard de machtigingen Lezen, Schrijven, Verwijderen en Beheren voor bestanden en mappen die rechtstreeks worden geüpload naar Cursusbestanden. Studenten krijgen pas machtigingen voor een bestand of map nadat het item is gekoppeld aan inhoud in een cursus. Nadat u het bestand of de map aan inhoud hebt gekoppeld, wordt de machtiging Lezen toegewezen aan alle cursusgebruikers. Deze groep omvat ook alle gebruikers die zijn ingeschreven voor de cursus. Studenten kunnen het gekoppelde item dan bekijken en downloaden.

U kunt de machtigingen wijzigen voor elk bestand of elke map in Cursusbestanden. Als onderwijsassistenten een bepaald bestand bijvoorbeeld wel mogen weergeven en downloaden, maar niet mogen wijzigen of verwijderen, wijzigt u de machtiging voor de groep Onderwijsassistenten in Lezen.

De volgende tabel beschrijft de bevoegdheden die zijn gekoppeld aan de verschillende machtigingen.

Bevoegdheden van machtigingen
Type machtiging Bevoegdheden
Gelezen Weergeven en downloaden
Schrijven Bewerken en overschrijven

Bestanden en mappen uploaden naar een map

verwijderen Bestanden verwijderen uit de map of de map zelf verwijderen
Beheren Eigenschappen instellen

Machtigingen instellen op de pagina Machtigingen beheren

Om een bestand of map te kopiëren, hebben gebruikers de machtiging Lezen nodig voor het bestand of de map (en alle onderliggende bestanden en mappen) en de machtiging Schrijven voor de doelmap.

Om een bestand of map te verplaatsen, hebben gebruikers de machtigingen Lezen en Verwijderen nodig voor het bestand of de map (en alle onderliggende bestanden en mappen) en de machtiging Schrijven voor de doelmap.

Gebruikersmachtigingen wijzigen

 1. Navigeer in Cursusbestanden naar de map of het bestand.
 2. Klik op het pictogram Machtigingen voor het bestand of de map.
 3. Open op de pagina Machtigingen beheren, naast de rol in de kolom Gebruiker/Gebruikerslijst het contextmenu.
 4. Klik op Bewerken.

  met Verwijderen worden de rol en de machtigingen voor het bestand of de map verwijderd. U kunt een verwijderde rol herstellen via Lijst van cursusgebruikers toevoegen op de actiebalk. Op de pagina Lijst van cursusgebruikers toevoegen kunt u een of meer rollen toevoegen of wijzigen en de machtigingen voor het bestand of de map instellen.

 5. Schakel op de pagina Machtigingen bewerken het selectievakje naast het type machtiging in of uit. Schakel voor mappen het selectievakje Overschrijven in om deze wijzigingen van machtigingen door te voeren voor alle onderliggende bestanden en submappen en alle bestaande machtigingen te vervangen. Als u Overschrijven niet selecteert, worden de geselecteerde machtigingen toegevoegd aan alle mapinhoud en submappen, maar worden bestaande machtigingen niet verwijderd.
 6. Klik op Verzenden.
 7. Klik op OK om terug te gaan naar Cursusbestanden.

Mapmachtigingen bewerken

Als bestanden worden geüpload naar mappen, krijgen ze de machtigingen van de bovenliggende map. U kunt machtigingen echter wijzigen nadat u bestanden hebt geüpload.

Als u een bestand kopieert  naar een andere map, gaan de oorspronkelijke machtigingen verloren en worden de machtigingen van de nieuwe bovenliggende map overgenomen. Als u een bestand verplaatst naar een andere map, blijven de oorspronkelijke machtigingen behouden. In dat geval worden de machtigingen van de bovenliggende map niet overgedragen aan het bestand.

Machtigingen voor mappen wijzigen en overschrijven

Uw onderwijsassistent heeft de machtiging Lezen voor een map met de naam Cursusnotities, en de machtigingen Lezen en Schrijven voor het bestand Week 1 in die map. U wijzigt de machtigingen voor de map Cursusnotities en voegt de machtiging Beheren toe. De onderwijsassistent beschikt nu over de machtigingen Lezen en Beheren voor de map Cursusnotities en de machtigingen Lezen, Schrijven en Beheren voor het bestand.

Als u de optie Overschrijven selecteert, heeft de onderwijsassistent de machtigingen Lezen en Beheren voor de map en alle bestanden in die map, inclusief het bestand Week 1.

U kunt de machtigingen van een afzonderlijk bestand wijzigen, zelfs als u de optie Overschrijven hebt gebruikt voor de volledige map.

Bestanden en mappen kopiëren en verplaatsen

U voegt het volgende bestand en de volgende map toe:

 • Een bestand met de naam Terminologie. De rol Cursusbouwer krijgt de machtigingen Lezen en Schrijven voor deze items.
 • Een map met de naam Opdrachten. De rol Cursusbouwer krijgt geen machtigingen voor deze map.

Als u het bestand Terminologie kopieert naar de map Opdrachten, hebben cursusbouwers geen machtigingen voor het bestand in de map Opdrachten. Als u het bestand verplaatst, behouden cursusbouwers de machtigingen Lezen en Schrijven voor het bestand.