Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Bestanden kopiëren naar Content Collection

Via de optie Bestanden naar Content Collection kopiëren kunnen cursusleiders inhoud van hun cursussen in Blackboard Learn kopiëren naar een map in Content Collection. Dit is heel handig voor cursusleiders die bestanden buiten Content Collection hebben gekoppeld aan items in inhoudsgebieden van de cursus. Items die zijn toegevoegd via Content Collection, kunnen worden gebruikt in nieuwe cursussen, worden gedeeld met andere gebruikers en worden toegevoegd aan portfolio's.

Deze tool is bedoeld voor het toevoegen van nieuwe inhoud aan Content Collection. Items van Content Collection die zijn toegevoegd aan een cursus worden niet gevonden en het is evenmin mogelijk de cursus zelf te wijzigen.

Het is mogelijk dat de school het kopiëren van bestanden naar Content Collection heeft uitgeschakeld. In dat geval is deze tool niet beschikbaar.

Typen inhoud die kunnen worden gekopieerd

Met de tool Bestanden naar Content Collection kopiëren worden bestanden gekopieerd die zijn toegevoegd aan inhoudsgebieden van de cursus. Deze bestanden zijn oorspronkelijk toegevoegd aan de cursus via de optie Bij te voegen bestand die beschikbaar is op specifieke pagina's in de toepassing of via de inhoudseditor.

Met de tool Bestanden naar Content Collection kopiëren, worden items gekopieerd die zijn bijgevoegd bij:

 • Inhoudsmappen
 • Inhoudsitems
 • Cursuskoppelingen
 • Opdrachten
 • Instructies
 • Webkoppelingen
 • Leermodules

alle bijlagen met betrekking tot onbeveiligde Course Cartridges worden gekopieerd; beveiligde Course Cartridge-inhoud wordt niet gekopieerd.

Typen inhoud die niet kunnen worden gekopieerd

Bijlagen die zijn toegevoegd aan de volgende gebieden van een cursus worden NIET toegevoegd aan Content Collection via de tool Bestanden naar Content Collection kopiëren:

 • Bijlagen die zijn toegevoegd aan het gebied Beoordelingen (toetsen, enquêtes en pools).
 • Bijlagen die zijn toegevoegd aan discussieruimteberichten, inclusief berichten voor discussieruimten voor een groep.
 • Bestanden die door cursusleiders zijn geüpload naar het gebied Bestandsuitwisseling van een groep.
 • Items die zijn toegevoegd aan de pagina Opdracht beoordelen worden niet gekopieerd. Deze items bevatten opmerkingen voor een specifieke gebruiker en worden verzonden nadat de opdracht is beoordeeld. Items die door een cursusleider zijn toegevoegd aan de pagina Opdracht toevoegen worden wel gekopieerd.

Bestanden van studenten die zijn toegevoegd aan een cursus worden ook niet gekopieerd. Het betreft onder andere deze bestanden:

 • Bestanden die door gebruikers zijn geüpload naar het gebied Bestandsuitwisseling.
 • Bestanden die door gebruikers zijn geüpload naar opdrachten.

Gebruikers toestaan bestanden naar Content Collection te kopiëren

Cursusleiders kunnen de tool Bestanden naar Content Collection kopiëren in- of uitschakelen voor elk van hun cursussen. Bij het maken van een cursus is de tool standaard uitgeschakeld. Volg de onderstaande stappen om de tool in te schakelen:

 1. Open het configuratiescherm voor een cursus.
 2. Selecteer Tools beheren onder Cursustools.
 3. Selecteer Blackboard-tools inschakelen.
 4. Schakel het selectievakje onder Bestanden naar Content Collection kopiëren.
 5. Klik op Verzenden.

De school kan de tool Bestanden naar Content Collection kopiëren uitschakelen voor het gehele systeem. In dat geval kunt u de tool niet gebruiken in cursussen.

Bestanden kopiëren naar Content Collection

Volg de onderstaande stappen om bestanden naar Content Collection te kopiëren.

gebruikers kunnen alleen inhoud kopiëren naar mappen in Content Collection waarvoor zij de machtiging Schrijven hebben.

 1. Open het configuratiescherm voor een cursus.
 2. Selecteer Bestanden naar Content Collection kopiëren onder Pakketten en functies.
 3. Schakel op de pagina Bestanden naar Content Collection kopiëren onder Gebieden selecteren de selectievakjes in van de gebieden die u wilt kopiëren. Voor elk geselecteerd gebied worden de bijgevoegde items naar Content Collection gekopieerd.
 4. Het pad in het veld Doel verwijst standaard naar de locatie van de cursusmap in Cursusinhoud in Content Collection. U kunt echter een pad naar een andere map typen.

Na het kopiëren wordt een bevestigingspagina weergegeven. Hierop worden alle gebieden aangegeven die wel en die niet zijn gekopieerd. De gekopieerde items worden in Content Collection weergegeven in een map met de naam Gekopieerde inhoud.

De tool verschillende keren uitvoeren

De tool Bestanden naar Content Collection kopiëren kan meerdere keren worden uitgevoerd voor dezelfde cursus. Dit kan handig zijn in de volgende situaties.

 • Er is te veel of te weinig inhoud geselecteerd om te kopiëren en er is een 'schone' kopie nodig.
 • Wanneer bestanden zijn gekopieerd aan het begin van een onderwijsperiode, moet de tool mogelijk aan het einde van de onderwijsperiode worden uitgevoerd om aanvullende bestanden te kopiëren die zijn geüpload.

Elke keer als de tool wordt uitgevoerd, wordt een nieuwe set mappen weergegeven in Content Collection. Wanneer de inhoud wordt gekopieerd naar hetzelfde gebied, bijvoorbeeld Cursusinhoud, wordt aan de mapnaam Gekopieerde inhoud het nummer van de kopieeractie toegevoegd. De map die bijvoorbeeld wordt gemaakt nadat de tool voor een tweede keer is uitgevoerd, krijgt de naam Gekopieerde inhoud (2) cursus-ID.

Bestandsstructuur in Content Collection

Alle bestanden die worden gekopieerd naar Content Collection, worden opgeslagen in de doelmap die is geselecteerd op de pagina Doel selecteren. Alle inhoud van de cursus wordt opgeslagen in een map waarvoor de volgende naamgevingsconventie wordt aangehouden: Gekopieerde inhoud van cursus-ID. De structuur van bestanden binnen Gekopieerde inhoud komt overeen met de structuur van de bestanden in de cursus.

Voorbeeld

De kopie van Geschiedenis100 omvat cursusdocumenten en cursusinformatie.

De inhoud van de map Cursusdocumenten bestaat uit:

 • Een cursusitem met het bijgevoegde bestand Syllabus.doc.
 • De cursusmap Hoofdstuk Een (zonder bijgevoegde items).
 • Een cursusitem met het bijgevoegde bestand WeekEen.doc in de map Hoofdstuk Een.

De map Cursusinformatie met een cursusitem met het bijgevoegde bestand Cursusoverzicht.doc. De structuur van de bestanden binnen Content Collection zal als volgt zijn:

>Map Geschiedenis100

                >Map Gekopieerde inhoud van Geschiedenis100

                                >Map Cursusdocumenten

                                                >Syllabus.doc

                                                >Map Hoofdstuk Een

                                                                >WeekEen.doc

                                >Map Cursusinformatie

                                                >Cursusoverzicht.doc

Speciale bestandsbijlagen kopiëren

In een klein aantal gevallen krijgt gekopieerde inhoud een speciale behandeling in Content Collection.

Een bestand met de naam pakmeuit.zip wordt bijvoorbeeld uitgepakt in de hoofdmap van de map Cursusinformatie. Content Collection zal zowel het bestand pakmeuit.zip hebben in de hoofdmap van de map Cursusinformatie als het bestand dir_pakmeuit.zip dat de inhoud bevat van het oorspronkelijke bestand.

 • Inhoud die wordt geüpload naar Blackboard Learn als pakketbestanden (zoals zip-bestanden) en waarbij de gebruiker Dit bestand uitpakken heeft geselecteerd, wordt gekopieerd naar Content Collection in de indeling van het zip-bestand met de uitgepakte items onder een map met de volgende indeling: dir_bestandsbijlagenaam.bestandsextensie
 • Alle bestanden die via de inhoudseditor worden geüpload, worden gekopieerd naar afzonderlijke submappen met de naam embedded(uniek nummer). Dit geldt ook voor bestanden die zijn geüpload via het tekstveld wanneer de inhoudseditor niet beschikbaar is.
 • Wanneer een HTML-bestand met verwijzingen naar afbeeldingen wordt geüpload, wordt de gebruiker gevraagd de afbeeldingen te uploaden. Dit zijn "ontbrekende afbeeldingen". Ontbrekende afbeeldingen worden gekopieerd naar een map met de volgende indeling: dir_bestandsbijlagenaam.bestandsextensie

Bestanden met dezelfde naam kopiëren

In Content Collection kan een map geen bestanden met dezelfde naam bevatten. Dit is wel toegestaan binnen cursussen van Blackboard Learn. Dat geldt ook voor mappen met dezelfde naam.

Wanneer bestanden en mappen met dezelfde naam worden gekopieerd naar dezelfde map in Content Collection, wordt aan de naam een nummer toegevoegd. Wanneer bijvoorbeeld twee bestanden met de naam Syllabus.doc worden gekopieerd naar dezelfde map, worden deze weergegeven als Syllabus.doc en Syllabus1.doc.