Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

De bibliotheek

Cursusleiders kunnen hun cursussen verrijken met inhoud uit de bibliotheek. De bibliotheek wordt gebruikt voor het posten van eReserves, elektronische manuscripten en andere instellingsbronnen. De bibliotheek kan naadloos worden geïntegreerd met Blackboard Learn en vormt zo een krachtige manier om bibliotheekmateriaal te delen en te distribueren. Cursusleiders kunnen met behulp van de bibliotheek hun cursusaanbod aanvullen.

Er zijn standaard twee hoofdgebieden binnen de bibliotheek:

 • Bibliotheekinhoud
 • eReserves

De school kan extra gebieden toevoegen aan de bibliotheek om tegemoet te komen aan bepaalde behoeften.

Bibliotheekinhoud

De bibliotheek is een map binnen de bibliotheek die kan worden geordend volgens de specifieke behoeften van de instelling. Dit gebied is bedoeld voor inhoud die kan worden gedeeld in de gehele instelling.

Toegang door gebruikers tot bibliotheekinhoud

Standaard hebben alle gebruikers leestoegang tot alle items in Bibliotheekinhoud.

Toegang door cursusleiders tot bibliotheekinhoud

Cursusleiders kunnen binnen Blackboard Learn items uit de bibliotheek toevoegen aan hun cursus.

Inhoud van de bibliotheek toevoegen aan een cursus

Cursusleiders kunnen items uit de bibliotheek toevoegen aan hun cursusinhoudsgebieden. Dit geldt voor items die in hun cursusmappen in e-Reserves worden weergegeven, evenals voor items in de map Bibliotheekinhoud. Volg de onderstaande stappen om een item uit de bibliotheek toe te voegen aan een cursus:

 1. Activeer de bewerkingsmodus.
 2. Open een inhoudsgebied.
 3. Wijs Inhoud bouwen aan en klik op Item.
 4. Voer een naam in voor de koppeling.
 5. Typ een beschrijving in het tekstvak.
 6. Klik op Bladeren naast Koppeling naar Inhoudsbeheer-item.
 7. Gebruik het cursusoverzicht om het item te selecteren in de bibliotheek.
 8. Selecteer Ja bij Gebruikers toestaan een inhoudsitem te bekijken.
 9. Selecteer Ja bij Aantal keren weergegeven bijhouden.
 10. Gebruik de datum- en tijdvelden Weergeven vanaf en Weergeven tot om de datum- en tijdbeperkingen in te stellen. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de geselecteerde datums en tijden in te schakelen.
 11. Klik op Verzenden.

Cursusleiders kunnen ook items in Content Collection toevoegen aan cursussen via de functie Item toevoegen van de inhoudseditor.

alleen items in de e-Reserves-cursusmap die overeenkomen met de cursus, kunnen aan de cursus worden toegevoegd. Inhoud in e-Reserves-cursusmappen voor andere cursussen die u geeft, wordt mogelijk niet toegevoegd. Alle items in de map Bibliotheekinhoud zijn beschikbaar voor gebruik in een cursus.

e-Reserves

Het gebied e-Reserves is een map binnen de bibliotheek die materiaal bevat waarvoor de toegang moet worden geregeld, zoals documenten met copyrights. Dit gebied kan alleen beschikbaar worden gemaakt voor cursussen, niet voor organisaties.

e-Reserves worden automatisch per cursus geordend. Elke cursus in Blackboard Learnheeft een overeenkomende cursus in e-Reserves.

Uw school bepaalt of deze map beschikbaar is. Als deze map niet beschikbaar is, kunt u hierover contact opnemen met de Blackboard-beheerder van uw school.

Toegang door gebruikers tot e-Reserves

Alle gebruikers hebben automatisch leestoegang tot e-Reserves voor cursussen waarvoor zij zijn ingeschreven. De e-Reserves-mappen voor overige cursussen worden niet weergegeven in de bestandsstructuur.

Toegang door cursusleiders tot e-Reserves

Cursusleiders kunnen binnen Blackboard Learn items van e-Reserves toevoegen aan cursussen.

e-Reserves-mappen beheren

Cursusmappen genereren in e-Reserves

Cursusmappen worden binnen e-Reserves automatisch gegenereerd wanneer de cursusleider, onderwijsassistent of cursusbouwer Content Collection de eerstvolgende keer opent nadat de cursus is gemaakt. Wanneer een cursus wordt toegevoegd aan Blackboard Learn, wordt de e-Reserves-cursusmap voor gebruikers weergegeven wanneer de cursusleider Content Collection voor het eerst opent.

Cursusbeschikbaarheid en e-Reserves beheren

Wanneer de cursus niet-beschikbaar is gemaakt, hangt de mogelijkheid om de e-Reserves-map weer te geven af van de cursusrol van de gebruiker. Cursusleiders, cursusbouwers en onderwijsassistenten kunnen de map weergeven, ongeacht of de cursus wel of niet beschikbaar is. Studenten kunnen de e-Reserves-cursusmap alleen weergeven wanneer de cursus beschikbaar is.

Een cursus en e-Reserves verwijderen

Als een cursus wordt verwijderd uit Blackboard Learn, wordt de map van eReserves, en de inhoud hiervan, niet verwijderd. De map en de inhoud ervan kunnen worden gevonden en verwijderd via het rapport Achtergelaten inhoud op locatie. Dit rapport is beschikbaar via de pagina Systeembeheer, Inhoudsbeheer, de koppeling Zoekopdracht beheerder.