Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusmappen ordenen

Standaard wordt een cursusmap voor elke cursus weergegeven onder Cursussen. Wanneer de map voor het eerst wordt gemaakt, gelden voor deze map de volledige machtigingen (Lezen, Schrijven, Beheren en Verwijderen) voor de standaardrollen cursusleiders, onderwijsassistenten en cursusbouwers. Beheerders kunnen deze standaardinstelling wijzigen. Een beheerder kan deze instelling bijvoorbeeld zo wijzigen dat op het moment dat de cursusmap voor het eerst wordt gemaakt alleen cursusleiders en onderwijsassistenten beschikken over volledige machtigingen. Het is van belang te begrijpen welke machtigingen zijn toegekend voor de map voordat verder wordt gegaan met het instellen van submappen en aanvullende machtigingen.

Elke gebruiker die beschikt over de machtiging Beheren voor de cursusmap kan extra machtigingen voor die map toekennen aan andere gebruikers. Een cursusleider kan bijvoorbeeld alle studenten in de cursus de machtiging Lezen toekennen voor de cursusmap, plus de machtigingen Lezen en Schrijven voor een openbare map onder de hoofdcursusmap.

De inhoud van een bepaalde cursus opslaan

Vanwege de tijdelijke aard van cursussen, is de cursusmap (die is gekoppeld aan de cursus-ID) handig voor het opslaan van inhoud die specifiek voor een enkele cursus geldt. Wanneer de cursus wordt verwijderd, is de map die aan de cursus-ID is gekoppeld niet langer toegankelijk. Wanneer de inhoud die in de cursusmap is opgeslagen kan worden hergebruikt, zijn opties voor het kopiëren en verplaatsen van items beschikbaar.

Mogelijk is het eenvoudiger inhoud die in meerdere cursussen wordt gebruikt, op te slaan in de instellingsmap of de gebruikersmap van de cursusleider. Dit hangt tevens af van de wijze waarop de beheerder de instellingsmap definieert en van de beschikbaarheid van die map. Houd in gedachten dat wanneer cursusgerelateerde inhoud is opgeslagen in een gebruikersmap, deze mogelijk niet is gedeeld. De inhoud is dan niet beschikbaar wanneer de gebruiker de instelling verlaat en wordt verwijderd uit het systeem.

Mapvoorbeelden

In submappen binnen de cursusmap kunt u zowel persoonlijke als openbare inhoud opslaan. Hieronder worden enkele voorbeelden beschreven van mappen die u kunt maken in de cursusmap.

Persoonlijke map

Een persoonlijke map wordt gedeeld met cursusleiders, onderwijsassistenten en andere toepasselijke cursusrollen die persoonlijke cursusgegevens bevatte, zoals de resultaten van een toets of enquête. Deze gebruikers beschikken allemaal over de machtigingen Lezen, Schrijven, Beheren en Verwijderen voor deze map.

de cursusleider kan besluiten de cursusmap te behouden als werkruimte voor de cursus en gebruikers geen toestemming te geven voor toegang tot de items in de cursusmap. De cursusleider kan in plaats daarvan koppelingen toevoegen naar Content Collection-items vanuit de cursus. In dit scenario wordt de gehele cursusmap een persoonlijke map.

Groepsmappen

Een groepsmap wordt gedeeld met cursusgroepen en kan worden gebruikt als een gebied voor groepssamenwerking. Er is een aantal opties beschikbaar voor het instellen van deze mappen:

  • Aan alle studenten in de cursus op het hoogste niveau van de cursusmap de machtiging Lezen toekennen. De machtiging Lezen verwijderen voor studenten in alle persoonlijke mappen. Machtigingen toevoegen voor elke groep voor de respectievelijke groepsmap. Met deze optie kunnen studenten via de optie Map zoeken de groepsmap vinden.
  • Aan elke cursusgroep een machtiging toekennen voor hun eigen groepsmap in de cursus (geen machtigingen toekennen aan cursisten voor een cursusmap op het hoogste niveau). De studenten kunnen de map vinden met de functies Zoeken, Direct naar locatie en Bladwijzers.

Openbare map

Map die met alle cursisten wordt gedeeld en waar zij toegang hebben tot cursusgerelateerd materiaal, zoals een syllabus of de leeslijst. Er is een aantal opties beschikbaar voor het instellen van deze mappen:

  • Aan alle studenten in de cursus op het hoogste niveau van de cursusmap de machtiging Lezen toekennen. De machtiging Lezen verwijderen voor studenten in alle persoonlijke mappen. Machtigingen voor gebruik van de openbare map toekennen aan alle cursisten. Met deze optie kunnen studenten via de optie Map zoeken de persoonlijke map vinden.
  • Aan elke cursist machtigingen verstrekken voor de openbare map (geen machtigingen toekennen aan cursisten voor de cursusmap op het hoogste niveau). De studenten kunnen de map vinden met de functies Zoeken, Direct naar locatie en Bladwijzers.