Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Agenda

De cursusleider en de school bepalen welke tools beschikbaar zijn. Als deze tool niet beschikbaar is, heeft de cursusleider of de school de tool mogelijk uitgeschakeld.

De agenda bevat alle gebeurtenissen voor een gebruiker, afkomstig van de school, een cursus, een organisatie of de gebruiker zelf. U kunt gebeurtenissen weergeven op dag, week of maand. U kunt ook toekomstige of voltooide gebeurtenissen weergeven en ordenen met behulp van categorieën.

Als u snel wilt zien wat er deze week allemaal te doen is, gaat u naar de overzichtspagina Bb Home in Mijn Blackboard.

Activiteiten in de cursusagenda worden weergegeven aan alle leden van de cursus. Veelvoorkomende vermeldingen in de agenda zijn aankondigingen van toetsen, inleverdatums voor opdrachten of speciale bijdragen. Cursusitems met een einddatum worden automatisch opgenomen in de cursusagenda. Alleen cursusleiders kunnen gebeurtenissen toevoegen aan de agenda van een cursus. 

U kunt de agenda weergeven vanuit een cursus, het paneel Tools op het tabblad Mijn instituut, het algemene navigatiemenu of Mijn Blackboard.

 1. Gebeurtenissen weergeven op dag, week of maand.
 2. Schakelen tussen maanden.
 3. Klik op het plusteken (+) om een nieuwe gebeurtenis te maken. U kunt ook op een datum klikken om een gebeurtenis te maken. Kies de gewenste agenda voor de gebeurtenis, selecteer de datum en tijd en typ een beschrijving.

  Studenten kunnen geen gebeurtenissen toevoegen aan de agenda van een cursus of de school. Cursusleiders kunnen geen gebeurtenissen maken voor de school, tenzij ze beheerdersbevoegdheden hebben.

 4. Klik op een gebeurtenis om deze te beheren. U kunt een gebeurtenis ook naar een andere datum slepen. Zie Een gebeurtenis wijzigen of verwijderen voor meer informatie.
 5. Selecteer de agenda's die u wilt weergeven, bijvoorbeeld alleen de agenda van de cursus of uw eigen agenda. Standaard worden alle agenda's weergegeven. Wijzig eventueel de kleur van de agenda's. Als elke agenda een opvallende kleur heeft, kunt u snel zien bij welke agenda een gebeurtenis hoort, zonder dat u de gebeurtenis hoeft te openen.

  Alle gebeurtenissen van de instelling worden opgenomen in de agenda Instelling. Alle cursusgebeurtenissen, zoals opdrachten met een einddatum, worden opgenomen in de agenda van de desbetreffende cursus.

 6. U kunt een koppeling opvragen om de inhoud van de geselecteerde agenda te importeren in externe agenda's. Registreer de iCal-URL van Learn bij de externe agenda. Als de URL is ingesteld in een externe agenda, wordt deze dynamisch bijgewerkt. Het is dus niet nodig een nieuwe URL te exporteren of te registreren om nieuwe gebeurtenissen binnen te halen.

Het is niet mogelijk om externe agenda's te importeren in deze agenda.

De agenda openen

 1. Klik in het cursusmenu op Tools.
 2. Selecteer Agenda op de pagina Tools.

  -OF-

  Klik op het tabblad Mijn instituut op Agenda in het paneel Tools.

  -OF-

  Selecteer Agenda in het algemene navigatiemenu.

  File:nl-nl/Learn/9.1_SP_12/Student/060_Tools/Calendar/gn_calendar.png

Een gebeurtenis maken

 1. Klik in de agenda op het plusteken (+) om een nieuwe gebeurtenis te maken. U kunt ook op een datum klikken om een gebeurtenis te maken.
 2. Vul het veld Naam van gebeurtenis in.
 3. Selecteer de agenda  waaraan u de gebeurtenis wilt toevoegen, zoals uw persoonlijke agenda.

  Alleen cursusleiders en beheerders kunnen gebeurtenissen toevoegen aan cursusagenda's en de agenda Instelling.

 4. Selecteer de begin- en eindtijd van de gebeurtenis.
 5. Vul het veld  Beschrijving van gebeurtenis in. Een beschrijving mag niet meer dan 4.000 tekens bevatten.
 6. Klik op  Opslaan.

Terugkerende gebeurtenissen

U kunt terugkerende gebeurtenissen maken door het selectievakje Herhalen in te schakelen. Er komen dan extra opties beschikbaar waarmee u meerdere gebeurtenissen kunt maken op basis van een bepaald patroon.

Specifieke informatie en beperkingen voor terugkerende gebeurtenissen

Ondersteunden terugkerende gebeurtenissen
Opties voor herhalen Dagelijks, wekelijks en maandelijks is mogelijk

Dagelijks

Stopt na X aantal keren of op een bepaalde datum

Wekelijks herhalen

Dag van de week wordt ondersteund.  Stopt na X aantal keren of op een bepaalde datum

Maandelijks herhalen

Dag van de maand (1-31) of dag van de week (eerste zondag, tweede maandag, etc.) wordt ondersteund. Stopt na X aantal keren of op een bepaalde datum

Bulk toevoegen (reeks)

U kunt een reeks maken met de opties voor herhalen

Bulk verwijderen (reeks)

U kunt de volledige reeks verwijderen die is gemaakt via de opties voor herhalen

Een exemplaar bewerken

U kunt een exemplaar van de reeks bewerken. Als de datum/tijd van het exemplaar wordt gewijzigd, wordt dat exemplaar aangegeven met een “verbroken” pictogram om aan te geven dat het exemplaar niet meer voldoet aan de regels van de oorspronkelijke reeks.

Als u de naam of beschrijving van een exemplaar wijzigt, wordt het exemplaar NIET losgekoppeld van de reeks.

Reeksen bewerken (bekende beperking)

Op dit moment is het NIET mogelijk de reeksen te bewerken. Nadat de reeks is gemaakt, kunt u bulk verwijderen of een bepaald exemplaar wijzigen.

Een gebeurtenis bewerken of verwijderen

Ga in de hoofdweergave van de agenda naar de datum van de gebeurtenis. U kunt nu als volgt te werk gaan:

 • Klik op de gebeurtenis om deze te wijzigen of te verwijderen. 
 • Sleep een gebeurtenis naar een andere datum in de hoofdweergave om de datum van de gebeurtenis aan te passen. De tijd en de agenda van de gebeurtenis blijven hierbij ongewijzigd. 

   afbeelding bij de tekst

 • Sleep een gebeurtenis van de hoofdweergave naar een andere datum in de kleinere maandweergave om de datum te wijzigen.

   afbeelding bij de tekst