Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Chat

De cursusleider en de school bepalen welke tools beschikbaar zijn. Als deze tool niet beschikbaar is, heeft de cursusleider of de school de tool mogelijk uitgeschakeld.

Via de tool Chat kunt u communiceren met andere gebruikers door tekstberichten in te voeren. De chatfunctie maakt deel uit van het virtuele klaslokaal, maar u kunt de tool ook afzonderlijk gebruiken. Sommige functies in de tool Chat zijn alleen beschikbaar voor gebruikers met een actieve rol.

Deelnemen aan een chatsessie en een bericht versturen

 1. Klik in het cursusmenu op Tools.
 2. Klik op de pagina Tools op Samenwerking.
 3. Klik op de pagina Samenwerkingssessies in de kolom Sessienaam op de naam van de chatsessie waaraan u wilt deelnemen.
 4. Typ een bericht in het vak Opstellen.
 5. Klik op Verzenden.

Persoonlijke berichten verzenden

Als u een actieve rol hebt, kunnen u en de cursusleider persoonlijke berichten sturen naar een of meer deelnemers. De cursusleider moet deze functie inschakelen. Persoonlijke berichten worden niet vastgelegd.

 1. Selecteer in de lijst Deelnemers een of meer ontvangers voor het persoonlijke bericht.
 2. Klik op Persoonlijk bericht.
 3. Typ het bericht in het venster Persoonlijk bericht opstellen.
 4. Klik op Verzenden.

  Als u een persoonlijk bericht naar één persoon wilt sturen, dubbelklikt u op de naam van de persoon.

  Persoonlijke berichten worden samen met de andere berichten weergegeven in het chatvenster. U kunt ze eventueel ook weergeven in een afzonderlijk venster.

  Een persoonlijk bericht wordt altijd voorafgegaan door “Persoonlijk bericht van”.

  Klik op Weergave op de actiebalk en geef aan waar persoonlijke berichten moeten worden weergegeven.

Gebruikersinformatie weergeven

Het pop-upvenster Gebruikersinformatie bevat persoonlijke gegevens van een gebruiker, zoals naam, e-mailadres en andere informatie die de gebruiker heeft vrijgegeven.

 1. Klik op een naam in de kolom Deelnemers.
 2. Klik op Gebruikersinformatie om het pop-upvenster Gebruikersinformatie weer te geven.

Chatfuncties

In de onderstaande tabel worden de functies beschreven die beschikbaar zijn in de tool Chat.

Chatfuncties
Functie Actie
Een bericht typen voor de klas Typ een bericht in het vak Opstellen. Klik op Verzenden. Het bericht wordt weergegeven in het chatgebied. Een bericht kan maximaal 1.000 tekens bevatten.
Een actieve gebruiker worden Klik op het symbool met een handje. Er wordt een handje weergegeven naast uw naam. De moderator klikt op het handje om uw rol actief te maken.
Gebruikersgegevens weergeven Selecteer een deelnemer en klik op Gebruikersinformatie.
Een persoonlijk bericht verzenden Selecteer een deelnemer en klik op Persoonlijk bericht.