Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusberichten

De cursusleider en de school bepalen welke tools beschikbaar zijn. Als deze tool niet beschikbaar is, heeft de cursusleider of de school de tool mogelijk uitgeschakeld.

Met de tool Cursusberichten van Blackboard Learn beschikt u over een vertrouwde interface voor het uitwisselen van berichten binnen een cursus. Elke deelnemer aan de cursus krijgt automatisch een account, en berichten worden verstuurd en ontvangen met die account. Hierdoor wordt extra privacy geboden, omdat geen externe e-mailadressen worden gebruikt. Externe factoren hebben daardoor geen invloed op de communicatie binnen een cursus.

Cursusberichten kunt u alleen binnen de cursus ontvangen. U krijgt geen melding als u een nieuw cursusbericht hebt ontvangen. Controleer daarom regelmatig of er nieuwe berichten zijn wanneer dit communicatiemiddel wordt gebruikt binnen uw cursus.

Cursusberichten zijn normaal gesproken toegankelijk via het gebied Tools van een cursus. De cursusleider kan de toegang tot berichten echter beperken of een koppeling toevoegen aan het cursusmenu, zodat berichten snel toegankelijk zijn.

 1. Bericht opstellen: gebruik de functie Bericht opstellen om nieuwe berichten te maken. 
 2. Map maken: gebruik de functie Map maken om een nieuwe map toe te voegen. Met behulp van mappen kunt u cursusberichten ordenen.
 3. Postvak IN: de map Postvak IN bevat een lijst met ontvangen cursusberichten.
 4. Verzonden: de map Verzonden bevat een lijst met verzonden cursusberichten.
 5. Map verwijderen/Verwijderen: kies de optie Map verwijderen of Verwijderen in het contextmenu van een map om de map te verwijderen. Als u een persoonlijke map wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje in van de mappen die u wilt verwijderen. Klik vervolgens op Map verwijderen op de actiebalk. De mappen, en alle cursusberichten die in de mappen staan, worden verwijderd.
 6. Bewerken: met de functie Bewerken kunt u de naam van een persoonlijke map wijzigen. U kunt de naam van de map Postvak IN of de map Verzonden niet wijzigen.

Cursusberichten maken

U kunt cursusberichten versturen naar cursusleden. De tool Cursusberichten kan echter betrouwbaarder zijn dan de tool E-mail. De reden hiervoor is dat onjuiste of verouderde e-mailadressen van studenten geen invloed hebben op deze manier van communiceren.

 1. Klik in het cursusmenu op Tools.
 2. Selecteer Berichten op de pagina Tools.
 3. Klik op de actiebalk van de pagina Cursusberichten op Bericht opstellen.

 4. Klik op de pagina Bericht opstellen op Aan om een lijst met cursusleden weer te geven.
 5. Selecteer de ontvangers in het vak Ontvangers selecteren: Aan en klik op de pijl-rechts om deze over te brengen naar het vak Ontvangers. U kunt de functies CC en BCC gebruiken om het cursusbericht te sturen naar gebruikers die mogelijk ook geïnteresseerd zijn in het bericht, maar die niet de primaire ontvangers zijn. Wanneer u BCC gebruikt, weten andere ontvangers niet dat de gebruikers in dit veld het bericht ook ontvangen.
 6. Voer een onderwerp in.
 7. Typ het bericht. Gebruik desgewenst de inhoudseditor om de tekst van het bericht op te maken.
 8. Klik op Bladeren om een bestand te selecteren dat u wilt bijvoegen aan het bericht. Wanneer het bericht een antwoord of een doorgestuurd bericht is, kunt u aangeven of u de oorspronkelijke bijlage wilt opnemen.
 9. Klik op Verzenden.

  Als u in Windows meerdere gebruikers achter elkaar wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de eerste en de laatste naam klikt. Als u gebruikers wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste namen klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl. Met de functie Alles selecteren kunt u alle cursusdeelnemers selecteren.

Mappen maken voor cursusberichten

U kunt persoonlijke mappen maken voor het overzichtelijk opslaan van uw cursusberichten. Persoonlijke mappen zijn alleen bedoeld voor het opslaan van berichten. Ontvangen berichten worden altijd eerst weergegeven in de map Postvak IN en verzonden berichten in de map Verzonden. Wanneer u een bericht ontvangt, kunt u dit verplaatsen naar een persoonlijke map.

 1. Klik in het cursusmenu op Tools.
 2. Selecteer Cursusberichten op de pagina  Tools.
 3. Klik op de actiebalk van de pagina Cursusberichtenop Map maken.
 4. Typ op de pagina Map toevoegen de naam van de nieuwe persoonlijke map in het vak Naam.
 5. Klik op Verzenden.

Cursusberichten bekijken

 1. Klik in het cursusmenu op Tools.
 2. Selecteer Cursusberichten op de pagina  Tools.
 3. Selecteer een map op de pagina Cursusberichten.
 4. Klik op de pagina van de map op de koppeling in de kolom Onderwerp van het bericht.

Reageren op een cursusbericht

 1. Klik in het cursusmenu op Tools.
 2. Selecteer Cursusberichten op de pagina  Tools.
 3. Selecteer een map op de pagina Cursusberichten.
 4. Klik op de pagina van de map op de koppeling in de kolom Onderwerp van het bericht.
 5. Klik op de pagina Bericht weergeven op Beantwoorden op de actiebalk om een bericht te sturen aan de afzender of klik op Alle beantwoorden om een antwoord te sturen naar de afzender en alle andere ontvangers van het bericht in het veld Aan .

  U kunt andere ontvangers toevoegen aan het bericht. In de tekst van het bericht is de tekst van het oorspronkelijke bericht al opgenomen. U kunt aanvullende tekst typen.

 6. Typ de tekst van het bericht op de pagina Bericht beantwoorden.
 7. Klik op Verzenden.

Cursusberichten doorsturen

 1. Klik in het cursusmenu op Tools.
 2. Selecteer Cursusberichten op de pagina  Tools.
 3. Selecteer een map op de pagina Cursusberichten.
 4. Klik op de pagina van de map op de koppeling in de kolom Onderwerp van het bericht.
 5. Klik op de actiebalk van de pagina Bericht weergeven op Doorsturen.
 6. Selecteer op de pagina Bericht doorsturen de ontvangers in het vak Ontvangers selecteren: Aan en klik op de pijl-rechts om deze over te brengen naar het vak Ontvangers.
 7. Klik op Verzenden.

  Als u in Windows meerdere gebruikers achter elkaar wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de eerste en de laatste naam klikt. Als u gebruikers wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste namen klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl. Met de functie Alles selecteren kunt u alle cursusdeelnemers selecteren.

Cursusberichten verplaatsen

Berichten kunnen worden verplaatst van elke map naar een persoonlijke map. Via persoonlijke mappen kunnen berichten worden geordend zodat ze later snel kunnen worden gevonden. Met de functie Bericht verplaatsen kunnen berichten worden verplaatst van de ene map naar de andere. Berichten kunnen niet vanuit de map Postvak IN worden verplaatst naar de map Verzonden.

 1. Klik in het cursusmenu op Tools.
 2. Selecteer Berichten op de pagina Tools.
 3. Klik op de pagina Berichten op een map om de berichten in die map weer te geven.
 4. Schakel op de pagina van de map de selectievakjes van de gewenste berichten in en klik op Verplaatsen op de actiebalk.
 5. Selecteer op de pagina Bericht verplaatsen een map in de vervolgkeuzelijst Een persoonlijke map selecteren. Dit is de map waarnaar de berichten worden verplaatst. De berichten worden verwijderd uit de oude map nadat deze zijn verplaatst naar de nieuwe map.
 6. Klik op Verzenden.

Cursusberichten verwijderen

 1. Klik in het cursusmenu op Tools.
 2. Selecteer Cursusberichten op de pagina  Tools.
 3. Klik op de pagina Cursusberichten op een map om de berichten in die map weer te geven.
 4. Schakel op de pagina van de map de selectievakjes van de gewenste berichten in en klik op Verwijderen op de actiebalk.

  Deze actie is definitief. U kunt deze actie niet ongedaan maken.

Cursusberichten afdrukken

 1. Klik in het cursusmenu op Tools.
 2. Selecteer Cursusberichten op de pagina  Tools.
 3. Selecteer een map op de pagina Cursusberichten.
 4. Klik op de pagina van de map op de koppeling in de kolom Onderwerp van het bericht.
 5. Klik op de actiebalk van de pagina Bericht weergeven op Afdrukken. Het bericht wordt afgedrukt met de afdrukinstellingen van de webbrowser.