Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

E-mail

Met de tool E-mail kunt u vanuit Blackboard Learn e-mailberichten sturen naar andere mensen in de cursus zonder dat u een extern e-mailprogramma zoals Gmail of Yahoo hoeft te starten. U kunt e-mails sturen naar afzonderlijke gebruikers of groepen gebruikers. De afzender ontvangt standaard een kopie van het bericht.

In Blackboard Learn worden geen gegevens bijgehouden van verzonden of ontvangen e-mails. Wanneer u een email ontvangt of verstuurt, verschijnt de e-mail in het Postvak IN van uw externe e-mailclient. Bewaar een exemplaar van belangrijke berichten voor het geval u die later nog nodig hebt.

De cursusleider en de school bepalen welke tools beschikbaar zijn. Als deze tool niet beschikbaar is, heeft de cursusleider of de school de tool mogelijk uitgeschakeld.

U kunt e-mailberichten verzenden naar de volgende personen in een cursus:

 • Alle gebruikers: E-mail verzenden naar alle gebruikers in de cursus.
 • Alle groepen: Hiermee wordt een e-mailbericht verzonden naar alle groepen in een opgegeven cursus.
 • Alle onderwijsassistenten: Hiermee wordt een e-mailbericht verzonden naar alle onderwijsassistenten in een opgegeven cursus.
 • Alle studenten: Hiermee wordt een e-mailbericht verzonden naar alle studenten in de cursus.
 • Alle cursusleiders: Hiermee wordt een e-mailbericht verzonden naar alle cursusleiders in een opgegeven cursus.
 • Gebruikers selecteren: E-mail verzenden naar bepaalde gebruikers.
 • Groepen selecteren: E-mail verzenden naar bepaalde groepen.

Ontvangers van een e-mailbericht zien niet het e-mailadres van andere ontvangers.

Voordat u begint

 • Blackboard Learn herkent GEEN bestanden of e-mailadressen met spaties of speciale tekens, zoals #, &, % en $. Gebruik daarom bij voorkeur alleen alfanumerieke bestandsnamen en adressen in Blackboard Learn.
 • Verstuur geen e-mail via Blackboard Learn zonder onderwerp. Als u geen onderwerp invoert, kan dit tot gevolg hebben dat het bericht niet wordt bezorgd.

E-mail verzenden

U kunt de tool E-mail ook gebruiken voor al uw cursussen via het paneel Tools op het tabblad Mijn instituut. De tool E-mail kan ook rechtstreeks beschikbaar zijn in het cursusmenu, als de cursusleider de tool daaraan heeft toegevoegd.

 1. Klik in het cursusmenu op Tools.
 2. Selecteer E-mail verzenden op de pagina Tools.
 3. Als u Gebruikers selecteren of Groepen selecteren hebt gekozen, selecteert u de gewenste ontvangers in het vak Beschikbaar voor selectie en klikt u op de pijl-rechts om deze over te brengen naar het vak Geselecteerd. U kunt een gebruiker uit de lijst van ontvangers verwijderen met behulp van de pijl-terug. Klik op Selectie omkeren en de geselecteerde gebruikers zijn niet langer geselecteerd, terwijl de niet-geselecteerde gebruikers nu zijn geselecteerd.

  Als u in Windows meerdere gebruikers achter elkaar wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de eerste en de laatste gebruiker klikt. Als u gebruikers wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste gebruikers klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl. U kunt ook de functie Alles selecteren kiezen om een e-mail naar alle gebruikers te sturen.

 4. Voer een onderwerp in.
 5. Typ het bericht. Een kopie van het bericht wordt naar de afzender verzonden. Nadat het bericht is verzonden, verschijnt er een pagina met alle ontvangers. Deze bevestigingspagina bevestigt niet dat de gebruikers het bericht hebben ontvangen! Het bevestigt uitsluitend dat het bericht is verzonden.
 6. Klik op Bestand bijvoegen om te zoeken naar een bestand op uw computer. U kunt ook meerdere bestanden bijvoegen. Nadat u een bestand hebt toegevoegd, wordt de optie weergegeven om nog een bestand toe te voegen.
 7. Klik op Verzenden.

Problemen oplossen

 • Uw e-mailadres is niet zichtbaar, tenzij u het adres expliciet zichtbaar maakt voor cursusleden. Dit kan via de paginakop in het menu Mijn Blackboard > Instellingen > Persoonlijke gegevens > Privacyopties instellen. Op deze pagina kunt u aangeven welke informatie cursusleden mogen zien.
 • U kunt het externe e-mailadres wijzigen dat wordt gebruikt in cursussen. Ga hiervoor naar het menu Mijn Blackboard menu > Instellingen > Persoonlijke gegevens > Persoonlijke gegevens bewerken. Typ het gewenste e-mailadres en klik op Verzenden.
 • Het is mogelijk dat e-mail van Blackboard Learn door bepaalde e-mailprogramma's, zoals Gmail of Yahoo, als ongewenste e-mail wordt aangemerkt en daardoor automatisch wordt verwijderd of in een speciale map van het e-mailprogramma wordt geplaatst. Als dit probleem optreedt, controleert u in het e-mailprogramma de instellingen voor het afhandelen van ongewenste e-mail.