Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Mijn cijfers

De pagina Mijn cijfers toont de status van items met cijfertoekenning, zoals toetsen, opdrachten, dagboek- en blogberichten, en berichten in een discussieruimte.

De pagina Mijn cijfers kan allerlei gegevens bevatten voor items, zoals de naam, details, de einddatum, datums met activiteit van studenten en cursusleiders, vrijgegeven cijfers, het mogelijke aantal punten, koppelingen naar gebruikte rubrieken en opmerkingen van de cursusleider.

U kunt de pagina Mijn cijfers openen vanuit een cursus, het tabblad Mijn instituut, het algemene navigatiemenu of Mijn Blackboard.

De pagina Mijn cijfers openen

De cursusleider en de school bepalen welke tools beschikbaar zijn. Als deze tool niet beschikbaar is, heeft de cursusleider of de school de tool mogelijk uitgeschakeld.

 1. Klik in het cursusmenu op Tools.
 2. Klik op de pagina Tools op Mijn cijfers.

  -OF-

  Klik op het tabblad Mijn instituut op Mijn cijfers in het paneel Tools.

  -OF-

  Klik in het algemene navigatiemenu in Mijn Blackboard op Mijn cijfers.

Cijferdetails bekijken

Als u de pagina Mijn cijfers opent via het tabblad Mijn instituut of het algemene navigatiemenu, ziet u cijfers voor alle cursussen. Klik op Poging weergeven om de details van een beoordeling te bekijken.

Als u de pagina Mijn cijfers opent in een cursus, ziet u alleen de cijfers voor die cursus. Klik op de naam van een item om de cijfergegevens weer te geven.

De cijfers voor een cursus worden in deze volgorde vermeld:

 • Totaalcijfer voor de cursus
 • Berekende cijfers, zoals een voorlopig totaal
 • Beoordeelde items op datum
 • Ingezonden items op datum
 • Items met de status Wordt uitgevoerd
 • Items waarvan de einddatum bijna is bereikt

  Als er geen einddatum is ingesteld, staan de items in alfabetische volgorde.

Als de opdracht niet is beoordeeld, bevat de kolom Cijfer een symbool om de status aan te geven. Als de opdracht is ontvangen en beoordeeld, ziet u het cijfer in de kolom Cijfer. Als u meer informatie wilt, klikt u op de koppeling om de pagina Controleer het overzicht van verzendingen van de opdracht weer te geven. Deze pagina bevat de volgende informatie:

 • Feedback van cursusleider: hier ziet u het cijfer en eventuele feedback van de cursusleider.
 • Bijgevoegde bestanden: hier ziet u koppelingen voor het openen of downloaden van bestanden die door u of de cursusleider zijn bijgevoegd. De cursusleider kan bijvoorbeeld opmerkingen hebben toegevoegd aan een bestand dat u voor de opdracht hebt meegestuurd.

  als u wel feedback ziet voor een item maar geen cijfer, neem dan contact op met de cursusleider.

Status van items op de pagina Mijn cijfers

In de volgende tabel worden de symbolen beschreven die worden gebruikt op de pagina Mijn cijfers.

Symbolen op de pagina Mijn cijfers
Symbool Beschrijving
- Het item is nog niet voltooid. Er is geen informatie beschikbaar.
groen vinkje Het item is voltooid, maar krijgt geen cijfer (voor items zoals enquêtes).
geel uitroepteken Het item is verzonden. Dit item moet nog worden beoordeeld door de cursusleider.

-OF-

Het item is verzonden. De cursusleider heeft het item doorgenomen, maar er geen cijfer aan toegekend (voor items zoals enquêtes).

Cijfer Het item is beoordeeld. Klik op het cijfer om gedetailleerde feedback te bekijken.
blauw cirkeldiagram De poging wordt uitgevoerd. Het item is niet verzonden. Zie om het item te verzenden.
gearceerde cirkel Het cijfer wordt uitgesloten voor deze gebruiker. Als u deze opdracht niet voltooit, heeft dit geen invloed op het eindcijfer.
rood uitroepteken Er is een fout opgetreden. Neem contact op met de cursusleider.