Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Wiki's

De cursusleider en de school bepalen welke tools beschikbaar zijn. Als deze tool niet beschikbaar is, heeft de cursusleider of de school de tool mogelijk uitgeschakeld.

Een wiki is een samenwerkingstool waarmee u een of meer pagina's met materiaal voor een cursus kunt maken of wijzigen. Een wiki is een gebied waar gebruikers kunnen samenwerken aan inhoud. Gebruikers van een cursus kunnen wikipagina's maken en wijzigen voor de cursus of een cursusgroep.

Cursusleiders en studenten kunnen opmerkingen toevoegen en de cursusleider kan afzonderlijke bijdragen beoordelen.

Een wikipagina maken

 1. Klik in het cursusmenu op Tools.
 2. Selecteer Wiki's op de pagina Tools.
 3. Selecteer op de overzichtspagina Wiki's de titel van een wiki.
 4. Klik op de actiebalk van de pagina met onderwerpen van de wiki op Wikipagina maken.
 5. Typ op de pagina Wikipagina maken een naam voor de wikipagina.
 6. Typ informatie in het tekstvak Inhoud. Gebruik de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, webkoppelingen, multimedia en mashups toe te voegen.
 7. Klik op Verzenden.

Rubrieken

Als de cursusleider een rubriek heeft gekoppeld aan de wiki en deze beschikbaar heeft gesteld aan studenten, kunt u de rubriek bekijken op de pagina Mijn bijdrage. Klik op Rubriek weergeven bij Cijfer om criteria voor cijfertoekenning weer te geven.

Als er geen rubriek is gekoppeld of de cursusleider rubrieken niet beschikbaar heeft gemaakt, kunt u de knop Rubriek weergeven niet kiezen.

Wiki-inhoud bewerken

Elke deelnemer aan een cursus kan een pagina van een wiki wijzigen en elk lid van een groep kan een pagina van een groeps-wiki wijzigen. Wijzigingen worden door alle cursusleden, inclusief de cursusleider, op dezelfde manier doorgevoerd.

Als een gebruiker bezig is een wikipagina te bewerken, wordt de pagina gedurende 120 seconden vergrendeld om te voorkomen dat andere gebruikers de pagina wijzigen. Als u probeert een pagina te bewerken die door iemand anders wordt gewijzigd, verschijnt er een mededeling dat de pagina momenteel in gebruik is door een andere gebruiker.

 1. Klik in het cursusmenu op Tools.
 2. Selecteer Wiki's op de pagina Tools.
 3. Selecteer op de overzichtspagina Wiki's de titel van een wiki.
 4. Selecteer de wikipagina die u wilt wijzigen.
 5. Klik op Wiki-inhoud bewerken.
 6. Breng de gewenste wijzigingen aan op de pagina Wikipagina bewerken.
 7. Klik op Verzenden om de wijzigingen op te slaan.

Koppeling naar andere wikipagina'sKoppeling naar andere wikipagina's

Als een wiki uit een groot aantal pagina's bestaat, kunt u een koppeling opnemen naar een verwante pagina om de informatie beter toegankelijk te maken. U kunt alleen koppelingen naar andere wikipagina's maken als de wiki minimaal twee pagina's bevat. In de inhoudseditor van de pagina waaraan u werkt, ziet u het pictogram voor het toevoegen van een koppeling in de derde rij met functies.

 1. Klik in het cursusmenu op Tools.
 2. Selecteer Wiki's op de pagina Tools.
 3. Selecteer op de overzichtspagina Wiki's de titel van een wiki.
 4. Selecteer op de overzichtspagina met wiki-onderwerpen de wikipagina waaraan u een koppeling wilt toevoegen. De wikipagina wordt geopend in het inhoudsframe.
 5. Klik op Wiki-inhoud bewerken.
 6. Plaats de muisaanwijzer op de pagina Wikipagina bewerken op de plek waar u een koppeling naar een andere wikipagina wilt toevoegen.
 7. Klik op Koppeling naar wikipagina in de inhoudseditor (de functie wordt aangegeven met een pictogram van enkele vellen papier). Als er maar één wikipagina is, kunt u deze functie niet kiezen.
 8. Selecteer in de vervolgkeuzelijst in het venster Koppeling naar wikipagina invoegen de wikipagina waaraan u de huidige pagina wilt koppelen.
 9. Typ desgewenst een naam voor de koppeling in het tekstvak Naam van koppeling naar wikipagina wijzigen. Als u geen naam invoert, wordt de naam van de oorspronkelijke pagina gebruikt voor de koppeling.
 10. Klik op Verzenden. De koppeling wordt weergegeven in de inhoudseditor.
 11. Klik op de pagina Wikipagina bewerken op Verzenden. De koppeling wordt weergegeven op de wikipagina.

Een opmerking toevoegen voor een wikivermelding

 1. Klik in het cursusmenu op Tools.
 2. Selecteer Wiki's op de pagina Tools.
 3. Selecteer op de overzichtspagina Wiki's de titel van een wiki.
 4. Selecteer de wikipagina waaraan u een opmerking wilt toevoegen. De wikipagina wordt geopend in het inhoudsframe.
 5. Klik op Opmerking bij de vermelding waarvoor u een opmerking wilt toevoegen.
 6. Typ een opmerking in het vak Opmerking.
 7. Klik op Toevoegen. Als u alle opmerkingen wilt zien, klikt u op de koppeling Opmerkingen.

Uw bijdragen weergeven

U kunt een overzicht weergeven met alle pagina's en versies waaraan u tekst hebt toegevoegd of gewijzigd om te kijken of u iets wilt aanpassen.

 1. Klik in het cursusmenu op Tools.
 2. Selecteer Wiki's op de pagina Tools.
 3. Selecteer op de overzichtspagina Wiki's de titel van een wiki.
 4. Klik op de actiebalk van de pagina met onderwerpen van de wiki op Mijn bijdrage. Op de pagina Mijn bijdrage kunt u informatie over uw bijdrage aan de wiki zien in het inhoudsframe en het zijpaneel.

De pagina Mijn bijdrage

 1. Pagina's weergeven: Gebruik de vervolgkeuzelijst Pagina's weergeven op de actiebalk om de inhoud van de pagina Mijn bijdrage te filteren.
 2. Paginaversie: in de kolom Paginaversie worden paginatitels weergegeven met de bijbehorende versienummers. Klik op een titel om de pagina weer te geven zonder gemarkeerde wijzigingen. De pagina wordt dan geopend in een nieuw venster. De meest recente versie van de pagina wordt standaard als eerste weergegeven.
 3. Wijzigingen door gebruiker: klik op een koppeling in de kolom Wijzigingen door gebruiker om een pagina te vergelijken met de vorige versie. De pagina wordt dan geopend in een nieuw venster. Op het tabblad Legenda wordt uitgelegd welke opmaak er is gebruikt om de verschillen tussen de versies duidelijk te maken.
 4. Over deze wiki: in het gedeelte Over deze wiki kunt u informatie over de wiki lezen, hoeveel pagina's u hebt toegevoegd of gewijzigd, en hoeveel opmerkingen u hebt toegevoegd aan de wiki.
 5. Deelnameoverzicht: in het gedeelte Deelnameoverzicht kunt u bij Gewijzigde woorden exact zien hoeveel woorden (als aantal en percentage) u hebt toegevoegd, verwijderd of gewijzigd op alle pagina's en in de verschillende versies van pagina's. De waarde voor Opgeslagen pagina's wordt opgehoogd wanneer op Verzenden wordt geklikt op de pagina Wikipagina bewerken in de wiki, ongeacht of er al dan niet inhoud is gewijzigd. De hoeveelheid opgeslagen pagina's wordt weergegeven met een aantal en een percentage.
 6. Cijfer: Het gedeelte Cijfer wordt weergegeven als de cursusleider beoordeling heeft ingeschakeld voor de wiki.

Cijfers voor wikibijdragen bekijken

Nadat de cursusleider uw bijdragen aan een wiki heeft beoordeeld, kunt u het cijfer op twee plaatsen bekijken. Cijfers worden weergegeven op de pagina Mijn bijdrage en in de tool Mijn cijfers.

 1. Klik in het cursusmenu op Tools.
 2. Selecteer Wiki's op de pagina Tools.
 3. Selecteer op de overzichtspagina Wiki's de titel van een wiki.
 4. Klik op de actiebalk van de pagina met onderwerpen van de wiki op Mijn bijdrage. Op de pagina Mijn bijdrage kunt u bij Cijfer het toegekende cijfer zien voor de bijdragen. U kunt ook de feedback van de cursusleider zien en de datum van de beoordeling.

Als de cursusleider een rubriek heeft gekoppeld aan de wiki en deze beschikbaar heeft gesteld aan studenten, kunt u de rubriek bekijken op de pagina Mijn bijdrage. Klik op Rubriek weergeven bij Cijfer om criteria voor cijfertoekenning weer te geven. Als er geen rubriek is gekoppeld of de cursusleider rubrieken niet beschikbaar heeft gemaakt, kunt u de knop Rubriek weergeven niet kiezen.