Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusinhoud

Een inhoudsitem is een bestand, tekst, afbeelding of koppeling die wordt weergegeven in een inhoudsgebied, leermodule, lesoverzicht of map. Uw cursusleiders voegen verschillende soorten inhoud toe aan deze cursusgebieden.

Soorten inhoud

Er komen verschillende soorten inhoud voor in een inhoudsgebied. Alle inhoud deelt een aantal overeenkomsten; elk inhoudsgedeelte bevat een naam en een beschrijving. Veel inhoudstypen staan cursusleiders ook toe opties in te stellen, zoals beschikbaarheids- en datumbeperkingen

Elke school kan een andere set pictogrammen kiezen, dus uw cursussen kunnen er anders uitzien.

Inhoudstypen
Pictogram Type inhoud Beschrijving
pictogram inhoudsitem Item Algemene inhoud zoals een afbeelding, tekst of koppeling waaraan een beschrijving en andere items kunnen worden toegevoegd.
pictogram bestand Bestand Een HTML-bestand dat u kunt gebruiken in de cursus. Deze bestanden kunnen worden weergegeven als een pagina in de cursus of als een apart deel inhoud in een aparte browser of venster.
pictogram audio-item Audio Een audiobestand dat wordt afgespeeld op een pagina. Als Automatisch starten en Herhalen beide zijn ingesteld op Ja, begint het audiobestand met afspelen wanneer u de pagina opent en stopt het afspelen pas als u dit aangeeft of als de pagina wordt verlaten.
pictogram afbeeldingsitem Afbeelding Afbeeldingsbestand dat wordt weergegeven op een pagina.
pictogram video-item Video Videobestand dat wordt bekeken op de pagina. De videospeler verschijnt meteen op de pagina.
pictogram koppeling URL Een koppeling naar een website of informatiebron waarmee snel toegang kan worden geboden tot relevant cursusmateriaal.
pictogram leermodule Leermodule Een set inhoud die zich richt op een specifiek onderwerp met zijn eigen navigatie. Uw cursusleider stelt de navigatie zo in dat u inhoud in een bepaalde volgorde moeten bekijken of dat u dit in willekeurige volgorde kunt doen. Een leermodule kan alle typen inhoud bevatten, zoals tekst, afbeeldingen, multimedia, opdrachten en toetsen.

pictogram lesoverzicht

Lesoverzicht Een lesoverzicht is een speciaal type inhoud waarin informatie over de les zelf wordt gecombineerd met het lesmateriaal dat wordt gebruikt om kennis over te dragen.
pictogram syllabus Syllabus Een overzicht van een cursus. Een syllabus bevat cursusinformatie, doelstellingen, contactgegevens van cursusleiders, opdrachten, aankondigingen van bijeenkomsten en informatie over cursusmateriaal.
pictogram cursuskoppeling Cursuskoppeling Een snelkoppeling naar een item, tool of gebied in een cursus. Een cursuskoppeling is een manier om snel toegang te bieden tot relevante materialen en tools.
pictogram inhoudsmap Inhoudsmap Een inhoudsmap is een opslagplaats voor het ordenen van inhoudsitems. Mappen en submappen met inhoud vormen samen een hiërarchie voor het groeperen van gerelateerd materiaal. U kunt inhoudsmappen gebruiken om materiaal te groeperen op basis van een thema, bijvoorbeeld door alle mediaclips in één map te plaatsen. Inhoudsmappen worden gebruikt om materiaal te groeperen op basis van een tijdsperiode. U plaatst dan bijvoorbeeld alle items voor "week 1" samen. Als u mappen gebruikt om inhoudsitems te ordenen, kunt u het materiaal eenvoudiger vinden en hoeft de pagina van een inhoudsgebied niet zo lang te zijn.
pictogram lege pagina Lege pagina Afhankelijk van de behoeften van de cursus, kan er een lege pagina worden toegevoegd en worden aangepast.
pictogram modulepagina Modulepagina Modulepagina's zijn pagina's met gespecialiseerde inhoud die in een modulevak worden weergegeven. U kunt de modules op deze pagina in elke volgorde indelen. Als uw school dit toestaat, kunt u uw modulepagina's aanpassen.
pictogram toolgebied Tool Een snelkoppeling naar een bepaalde tool in de cursus, zoals Discussieruimte of Blogs. Als u op de koppeling klikt, gaat u naar de tool en weg van de inhoud die u bekijkt. Alle tools in de cursus zijn te bereiken via de pagina Tools die uw school heeft opgenomen in het cursusmenu.
pictogram Flickr mashup Flickr®-foto Een koppeling naar een site voor het bekijken en delen van foto's en afbeeldingen.
pictogram Slideshare-mashup SlideShare-presentatie Een koppeling naar een site voor het bekijken en delen van Microsoft® PowerPoint®-, Microsoft® OpenOffice- of Adobe® PDF-presentaties.
pictogram YouTube-mashup YouTube™-video Een koppeling naar een site voor het bekijken en delen van online video's.

Beschikbaarheid van inhoud

Cursusleiders kunnen de beschikbaarheid van inhoudsitems beperken op basis van datum, tijd, afzonderlijke gebruikers, cursusgroepen en scores voor items met cijfertoekenning. Dit betekent dat de inhoud die wordt weergegeven in het cursusmenu of inhoudsgebieden in de loop der tijd kan veranderen. Als de cursusleider bepaalde inhoud bijvoorbeeld pas vrijgeeft nadat een toets is afgerond, wordt de inhoud pas weergegeven nadat u de toets hebt voltooid. Dit scenario kan nog verder worden uitgewerkt. Zo kan de cursusleider bepalen dat het item pas beschikbaar komt nadat u de toets hebt uitgevoerd EN een score van minimaal 70 procent hebt gehaald. Als u vragen hebt over inhoud die volgens de cursusleider beschikbaar moet zijn, vraag de cursusleider dan of deze inhoud voor iedereen beschikbaar is of alleen voor studenten die voldoen aan bepaalde criteria.

Doorneemstatus

Via de doorneemstatus kan uw cursusleider interactie met bepaalde inhoudsitems bijhouden. Doorneemstatus heeft soms invloed op de vrijgave van extra inhoud. De cursusleider kan bijvoorbeeld Doorneemstatus inschakelen voor een artikel dat is toegevoegd aan een inhoudsgebied en een vragenlijst pas vrijgeven nadat u het artikel hebt doorgenomen. De vragenlijst komt dan beschikbaar nadat u het artikel hebt gemarkeerd als Doorgenomen.

De optie Markeren als doorgenomen wordt weergegeven wanneer het item wordt geopend. Nadat het item is doorgenomen, selecteert u de optie om het item te markeren als Doorgenomen.

U kunt schakelen tussen de status Doorgenomen en Markeren als doorgenomen. U kunt deze functies gebruiken als u terug wilt gaan naar een inhoudsitem en dit opnieuw wilt doornemen. De cursusleider ziet alleen de huidige instelling. Als het item is gemarkeerd als Doorgenomen en vervolgens de status Markeren als doorgenomen krijgt, ziet de cursusleider niet dat het item eerder was gemarkeerd als Doorgenomen.