Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

SafeAssign

SafeAssign

SafeAssign kan worden gebruikt om plagiaat te voorkomen en om u duidelijk te maken hoe u bronvermelding kunt toepassen in plaats van bestaand werk anders geformuleerd over te nemen.

SafeAssign vergelijkt uw ingezonden opdrachten met een set academische verhandelingen om vast te stellen of er sprake is van overlap tussen de ingezonden opdracht en bestaand materiaal.

Hoe werkt SafeAssign

SafeAssign is gebaseerd op een uniek tekstvergelijkingsalgoritme dat exacte en inexacte overeenkomsten tussen een werkstuk en bronmateriaal vaststelt. SafeAssignments worden vergeleken met verschillende databases met miljoenen artikelen vanaf 1990 tot heden. Zie SafeAssign voor meer informatie over een specifieke database. Als de vergelijking klaar is, wordt er een rapport gegenereerd met gedetailleerde informatie over de overeenkomsten die zijn gevonden tussen een ingezonden werkstuk en bestaande bronnen.

Uw eigen werk beschermen

U kunt uw eigen werk beschermen tegen plagiaat door kopieën van uw werkstukken te versturen naar de algemene naslagdatabase. Werkstukken van andere scholen worden dan vergeleken met uw werk. Op deze manier kunt u voorkomen dat uw werk wordt geplagieerd door andere studenten. De algemene naslagdatabase is een database die losstaat van de database van uw school. Studenten zijn vrij om hun werkstukken op te slaan algemene naslagdatabase, maar ze hebben niet de mogelijkheid opgeslagen werkstukken achteraf te verwijderen. U kunt er ook voor kiezen uw werkstukken alleen te laten controleren, zonder ze op te slaan in de algemene naslagdatabase. Opgeslagen werkstukken blijven eigendom van de auteur en Blackboard kan geen enkele aanspraak maken op het eigendom van werkstukken in de algemene naslagdatabase.

SafeAssign-originaliteitsrapporten

Nadat een werkstuk is verwerkt, wordt er een rapport gegenereerd met het percentage tekst in het ingezonden werkstuk dat overeenkomt met bestaande bronnen. Het rapport bevat ook de mogelijke bronnen van de onderdelen van het werkstuk waarvoor overeenkomsten zijn gevonden in de database. De cursusleider kan bronnen verwijderen uit het rapport en het werkstuk opnieuw verwerken als het werkstuk een vervolg is op eerder ingeleverd werk.

Een SafeAssignment verzenden

U kunt een SafeAssignment maar één keer verzenden. Als u een SafeAssignment wilt bewerken, verwijderen of opnieuw wilt versturen, neemt u contact op met de cursusleider en vraagt u of de eerste inzending kan worden verwijderd.

 1. Selecteer in het cursusmenu de koppeling voor de locatie van SafeAssignments, bijvoorbeeld Opdrachten.
 2. Zoek de SafeAssignment op de pagina Opdrachten en klik op Weergeven/voltooid.
 3. Typ op de pagina SafeAssignment uploaden desgewenst een opmerking in het vak Opmerking.
 4. Blader naar het bestand dat u wilt verzenden.
 5. Schakel eventueel het selectievakje Algemene naslagdatabase in om het werkstuk te uploaden naar de algemene naslagdatabase.
 6. Klik op Verzenden.

  na het verzenden van een SafeAssignment zit er een korte vertraging tussen het uploaden en het moment dat het SafeAssign-rapport beschikbaar komt. Meestal zijn de resultaten binnen 10-15 minuten in te zien.

Ingezonden SafeAssignments weergeven

Uw inzendingen en de bijbehorende SafeAssign-rapporten kunt u bekijken door de SafeAssignment na het verzenden van het werkstuk te openen. deze optie is alleen beschikbaar als de cursusleider de optie heeft ingeschakeld.

 1. Ga terug naar de opdrachtkoppeling in het inhoudsgebied met de SafeAssignment, zoals het inhoudsgebied Opdrachten.
 2. Zoek de SafeAssignment op de pagina Opdrachten en klik op Weergeven/voltooid. U ziet het onderstaande scherm:
  • Opdrachtinformatie: hier ziet u de naam en de beschrijving van de SafeAssignment.
  • Verzonden werk: hier ziet u koppelingen naar de volgende informatie:
   • Tekst: selecteer deze optie om uw werkstuk en opmerkingen te bekijken.
   • Bestand: selecteer deze optie om de inzending te downloaden.
   • Combineren: het weergegeven percentage is het percentage van het werkstuk dat overeenkomt met andere bronnen. Lees het volledige rapport om vast te stellen of geciteerd materiaal op de juiste wijze van een bronvermelding is voorzien.
   • SA-rapport: selecteer deze optie om het volledige SafeAssign-rapport te bekijken.
  • Cijfers weergeven: hier ziet u het cijfer dat de cursusleider heeft gegeven.
  • Feedback van cursusleider: hier ziet u eventuele feedback, en koppelingen om bestanden te openen of te downloaden die de cursusleider mogelijk heeft toegevoegd.

Een SafeAssign-rapport interpreteren

Een SafeAssign-rapport bevat gedetailleerde informatie over de overeenkomsten die zijn gevonden tussen een ingezonden werkstuk en bestaande bronnen. In het SafeAssign-rapport worden alle overeenkomende blokken met tekst aangegeven. Het is uw verantwoordelijkheid en die van de cursusleider om vast te stellen of de bronnen van deze tekst juist zijn vermeld. Het gedetailleerd weergeven van elke overeenkomst voorkomt detectiefouten als gevolg van verschillen in bronvermelding.

 1. Ga terug naar de pagina SafeAssignment weergeven.
 2. Klik op de pagina SafeAssignment weergeven op het groene vinkje onder SA-rapport. Het SA-rapport bevat uitgebreide informatie om vast te stellen of u geraadpleegde bronnen op de juiste manier hebt vermeld. Deze pagina bevat de volgende informatie:
  • Informatie over werkstuk: deze sectie bevat gegevens van het werkstuk, zoals de auteur, het percentage overeenkomsten en de datum van verzending. Verder bevat deze sectie opties voor het downloaden, e-mailen en afdrukken van het rapport. Een afgedrukte versie van het rapport is met name handig voor gebruikers met een beperking die gebruikmaken van Blackboard Learn.
  • Mogelijke bronnen: deze sectie vermeldt de oorspronkelijke bronnen waarin tekst is gevonden die overeenkomt met de tekst van het ingezonden werkstuk.
   • U kunt het oorspronkelijke werk bekijken door op de titel van de bron te klikken.
   • Klik op het vergrootglas om de zin het werkstuk weer te geven die in het oorspronkelijke werk is gevonden.
  • Tekst van werkstuk: deze sectie bevat het ingezonden werkstuk. Alle overeenkomende blokken met tekst zijn gemarkeerd en genummerd. Klik op een zin om het venster Bronvergelijking weer te geven, zodat u de tekst van uw werkstuk kunt vergelijken met de tekst in het brondocument.

De totaalscore van SafeAssign interpreteren

De totaalscore van SafeAssign is het percentage van het ingezonden werkstuk dat overeenkomt met bestaande bronnen.

 • Scores lager dan 15 procent: deze werkstukken bevatten meestal enkele citaten en een paar veelgebruikte formuleringen of blokken tekst die ook voorkomen in andere documenten.
 • Scores tussen 15 en 40 procent: deze werkstukken bevatten veel geciteerd of anders geformuleerd materiaal of er is mogelijk sprake van plagiaat.
 • Scores hoger dan 40 procent: de kans is aanzienlijk dat tekst in dit werkstuk is gekopieerd uit andere bronnen. Deze werkstukken bevatten een uitzonderlijke hoeveelheid geciteerde of anders geformuleerde tekst.