Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Opdrachten inleveren

De tool Opdrachten geeft een groot aantal leeractiviteiten. U bekijkt en dient opdrachten in van een locatie. Uw cursusleider ontwerp opdrachten waarvoor u:

 • Tekst typen op de pagina Opdracht uploaden.
 • Bestanden moet uploaden vanaf uw computer of uit Content Collection.
 • Tekst moet leveren en bestanden moet uploaden.

Bij opdrachten worden de naam, beschrijving en bijlagen voor cursuswerk getoond. De cursusleider verstrekt alle informatie die u nodig hebt om de opdracht uit te voeren. U kunt ook opmerkingen verzenden naar de cursusleider voordat u het werk gaat inleveren.

Een opdracht inleveren

als u klaar bent met de opdracht, moet u op Verzenden klikken. Als u dat niet doet, wordt de voltooide opdracht niet ontvangen door de cursusleider.

als de cursusleider geen meerdere pogingen heeft toegestaan, kunt u de opdracht maar één keer verzenden. Controleer in dat geval goed of u de vereiste bestanden hebt bijgevoegd voordat u op Verzenden klikt.

 1. Selecteer in het cursusmenu het inhoudsgebied met de opdracht, bijvoorbeeld het inhoudsgebied Opdrachten.
 2. Klik op de naam van de opdracht.
 3. Ga naar de pagina Opdracht downloaden en lees de instructies. Download de bestanden die eventueel door de cursusleider beschikbaar zijn gesteld en ga op de volgende manier of manieren te werk om de opdracht uit te voeren:
  • Klik op Type inzending om het vak Opdrachtinzending uit te klappen waarin u uw antwoord kunt typen. U kuntl de functies van de inhoudseditor gebruiken om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, koppelingen, multimedia en mashups toe te voegen.
  • Als uw antwoord op de opdracht in een bestand staat, klikt u op Bladeren in mijn computer en selecteert u het bestand. Typ een waarde voor Titel koppeling. Als u dit vak leeg laat. wordt de bestandsnaam gebruikt als de koppeling. Volg eventueel instructies van de cursusleider voor de naam van het bestand.

   Als u het verkeerde bestand heeft geselecteerd, kunt u het verwijderen door te klikken op Niet bijvoegen. Als hetzelfde bestand meerdere keren wordt bijgevoegd aan een opdracht, wordt het nieuwe bestand opgeslagen met een nummer in de bestandsnaam, zoals geschiedenisopdracht(1).doc.

   Als de cursusleider een rubriek gebruikt voor de beoordeling en deze beschikbaar heeft gesteld, klikt u op de knop Rubriek weergeven om de criteria voor cijfertoekenning te bekijken.

 4. Typ desgewenst opmerkingen voor de cursusleider in het vak Opmerkingen.
 5. Klik op Verzenden.
 6. Er verschijnt een bericht dat de opdracht is verzonden.

Een opdracht opslaan als concept en later verzenden

Gebruik de optie Als concept opslaan als u de opdracht op een later moment wilt verzenden. Met deze optie worden de opmerkingen en bestanden op de pagina opgeslagen. U kunt verder gaan waar u was gebleven, als u terugkeert.

 1. Klik op pagina Opdrachten uploaden op Als concept opslaan om de wijzigingen op te slaan en later verder te werken.
 2. Keer terug naar uw opdracht en klik op de opdrachtkoppeling.
 3. Klik op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen op Doorgaan met inzending.
 4. Voer de wijzigingen door op de pagina Opdracht uploaden.
 5. U kunt eventueel opmerkingen toevoegen in het vak Opmerkingen.
 6. Klik op Verzenden. De pagina Controleer het overzicht van verzendingen verschijnt met informatie over de verzonden opdracht.

als u klaar bent met de opdracht, moet u op Verzenden klikken. Als u dat niet doet, wordt de voltooide opdracht niet ontvangen door de cursusleider.

Een opdracht wijzigen of opnieuw verzenden

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een cursusleider meerdere pogingen toestaat voor een opdracht. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de cursusleider feedback wil geven op het eerste concept, zodat u deze kunt verwerken in de volgende inzending van de opdracht. De cursusleider kan het hoogste cijfer of het laagste cijfer voor een poging selecteren als het eindcijfer voor de opdracht.

Als de cursusleider meerdere pogingen toestaat voor een opdracht, kunt u de functie Nieuwe inzending starten kiezen op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen. Deze pagina opent u door in de cursus op de koppeling van de opdracht te klikken.

Controleer in dat geval goed of u de vereiste bestanden hebt bijgevoegd voordat u op Verzenden klikt. Als u niet op Verzenden klikt, wordt de voltooide opdracht niet ontvangen door de cursusleider.

 1. Terugkeren naar uw opdracht.
 2. Klik op de opdracht.
 3. Bekijk op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen de details van de eerste inzending. Klik op Nieuwe inzending starten.
 4. Voer de wijzigingen in de nieuwe inzending door op de pagina Opdracht uploaden.
 5. Typ desgewenst opmerkingen in het vak Opmerkingen.
 6. Klik op Verzenden.
 7. Op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen worden alle inzendingen weergegeven op datum en tijd. Klik op het plusteken naast een poging om details van een inzending te bekijken.

De tool Digitaal postbakje is in release 9.1 van Blackboard Learn vervangen door de tool Opdrachten.

Als de cursusleider u heeft gevraagd iets te versturen naar het digitaal postbakje, moet u contact opnemen voor een alternatieve aflevermethode.

​In dit gedeelte...