Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Navigeren in Content Collection

Selecteer na het aanmelden bij Blackboard Learn boven aan het scherm het tabblad Content Collection.

De school kan de toegang tot Content Collection beperken of het tabblad een andere naam geven. Als u het tabblad Content Collection niet kunt vinden, neemt u contact op met de school.

Menu's van Content Collection

De menu's vindt u in de het navigatiepaneel aan de linkerkant. Het gaat om de volgende menu's: Content Collection, Ga naar en Zoeken naar inhoud.

Het inhoudsframe

Het inhoudsframe neemt het grootste deel van het scherm in beslag en bevat de actuele weergave. In deze weergave kunt u werken met inhoud. Klik en sleep de rand om de grootte van het inhoudsframe te vergroten of verkleinen. Het inhoudsframe bevat de oriëntatiebalk, de actiebalk en de huidige weergave.

Inhoudsgebieden

Content Collection bevat bestanden en mappen voor gebruikers, cursussen en de school geordend in verschillende gebieden. U opent elk gebied door middel van het Content Collection-menu in het linkernavigatiepaneel. Als u een gebied selecteert, wordt de hiërarchie van de beschikbare mappen en bestanden in dat gebied weergegeven. Drie standaardgebieden worden weergegeven: Mijn inhoud, Cursusinhoud en Instellingsinhoud.

Persoonlijke startpagina

Via de pagina Persoonlijke instellingen kunt u een beginpunt voor Content Collection selecteren. Als u na het openen van Content Collection altijd dezelfde cursus weergeeft, kan de homepage of startpagina worden ingesteld op die cursusmap in Content Collection. U kunt zo dan nog sneller aan de slag. Raadpleeg voor meer informatie het onderwerp Uw persoonlijke startpagina instellen.

Direct naar locatie

Via de pagina Direct naar locatie kunnen gebruikers direct naar een specifieke map in Content Collection gaan. Met deze tijdbesparende optie kunt u het pad opgeven om een map te openen en de locatie gelijk voorzien van een bladwijzer. Raadpleeg voor meer informatie het onderwerp Direct naar een bepaalde locatie gaan

Content Collection-menu

U kunt het Content Collection-menu op twee manieren bekijken. Deze weergaven worden aangegeven met pictogrammen boven in het scherm. Het menu wordt standaard weergegeven met de snelkoppelingsweergave. De huidige weergave wordt automatisch opgeslagen bij het afmelden en hersteld wanneer u weer naar Content Collection gaat. U kunt de rechterzijde van het frame slepen om de grootte van het menu Content Collection aan te passen.

De snelkoppelingsweergave bevat pictogrammen voor alle inhoudsgebieden. In de mapweergave wordt elk inhoudsgebied weergegeven met een geneste mapstructuur. U kunt iedere map uitvouwen of sluiten om de submappen weer te geven.

De school kan instellen dat u niet kunt schakelen tussen navigatieweergaven.

Het menu Ga naar

Het menu Ga naar biedt toegang tot portfolio's, samenwerkingstools, leerobjecten en andere tools die u kunt gebruiken binnen Content Collection. Elk submenu kan worden ingeklapt, zodat u alleen de informatie kunt weergeven waarop u aan dat moment behoefte hebt. Klik op de kop van een item in het menu Ga naar om de tool te openen in het inhoudsframe.

Het menu Zoeken naar inhoud

Het menu Zoeken naar inhoud bevat alle zoekopdrachten voor Content Collection.

Typen zoekopdrachten
Type zoekopdracht Beschrijving
Standaard zoeken Met de functie Standaard zoeken kunt u zoeken naar woorden binnen metagegevens en bestands- of mapnamen.
geavanceerd zoeken Met de functie Geavanceerd zoeken beschikt u over extra zoekopties, zodat u kunt zoeken op gebruikersnaam, datum, bestandsgrootte en andere, specifiekere metagegevens.
Zoeken in portfolio's U kunt alleen zoeken in portfolio's die gemaakt zijn in Blackboard Learn. Uw zoekopdracht levert alleen portfolio's op die openbaar toegankelijk zijn of die met u worden gedeeld.
Opgeslagen zoekopdrachten U kunt zoekopdrachten opslaan nadat u ze hebt uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld zoeken naar een biologie-artikel dat uw cursusleider beschikbaar heeft gesteld. U wilt hier mogelijk later opnieuw naar zoeken. Klik op de actiebalk op Zoekopdracht opslaan en geef een naam op voor de zoekopdracht. U kunt de zoekopdracht dan later snel nog een keer uitvoeren.

Overzichtsbalk

Boven aan het inhoudsframe wordt de zogenaamde oriëntatiebalk weergegeven. Aan de hand van dit hiërarchisch spoor ziet u waar u zich bevindt in de Content Collection en hoe u daar bent geraakt. Klik op een item op deze balk om naar die map te gaan. Vervolgkeuzelijsten op de oriëntatiebalk fungeren als hiërarchische scheidingen tussen mappen en bevatten een lijst met opties voor die map.

Actiebalk

De actiebalk bevindt zich onder de oriëntatiebalk en bevat specifieke functies voor die pagina. Sommige actiebalken bevatten meer dan één rij met functies. Afhankelijk van de systeeminstellingen of machtigingen en de keuzes van de school, zijn er verschillende opties beschikbaar.

Inhoudsframe

Het inhoudsframe geeft het gebied weer van de Content Collection waarin u werkt. Wanneer u de inhoud van een map weergeeft, kunt u de mappen en items sorteren door te klikken op de kolomtitels.

Meer informatie over inhoudsgebieden

Het gebied Mijn inhoud wordt gebruikt om mappen en bestanden (items) op te slaan voor elke gebruiker. U kunt de persoonlijke bestanden openen die u hebt toegevoegd aan de Content Collection.

U moet de zoekfunctie gebruiken om inhoudsitems of mappen te zoeken en weer te geven die met u zijn gedeeld. U kunt bladwijzers toevoegen aan deze locaties zodat u deze later eenvoudig kunt terugvinden.

Het gebied Cursussen wordt gebruikt om mappen en bestanden op te slaan voor elke cursus. Er wordt een map weergegeven voor alle cursussen waartoe u toegang hebt. Cursusleiders zien mappen voor de cursussen die ze geven. Cursusmappen zijn pas beschikbaar voor studenten als de cursusleider hiervoor machtigingen heeft toegekend.

Het gebied Instellingsinhoud wordt gebruikt om mappen en bestanden op te slaan voor educatieve en administratieve diensten die niet direct betrekking hebben op een cursus. In het gebied Instellingsinhoud is ook een speciaal gebied voor de bibliotheek opgenomen. De schoolbibliotheek kan in dit gebied e-Reserves, elektronische manuscripten en andere bronnen posten. Aangezien mappen en bestanden in Content Collection kunnen worden gedeeld, vormt dit een krachtige en logische methode voor het delen en verspreiden van bibliotheekmateriaal.

Uw persoonlijke startpagina instellen

Elke locatie voor Content Collection of bladwijzer kan als beginpunt worden ingesteld.

  1. Ga naar Content Collection.
  2. Klik in het menu Ga naar..., onder Tools, op Persoonlijke instellingen.
  3. Selecteer Aangepaste locatie voor de Homepage-instellingen.
  4. Kies Bladeren om een locatie te zoeken en te selecteren.
  5. Klik op Verzenden.

Direct naar een bepaalde locatie gaan

U kunt een locatie instellen en een bladwijzer toevoegen voor de locatie.

  1. Klik in het menu Ga naar..., onder Tools, op Direct naar locatie gaan.
  2. Kies Bladeren om een Locatie te zoeken en te selecteren.
  3. Typ een Naam om een bladwijzer te maken.
  4. Klik op Verzenden.