Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

herbruikbare objecten

Herbruikbare objecten zijn cursuselementen opgeslagen in de Content Collection die u kunt maken en delen met anderen. U kunt herbruikbare objecten toevoegen aan ieder van uw cursus, zoals de discussieruimte, Grade Center, inhoudsgebieden of als een opdracht.

De Blackboard-beheerder van uw school bepaalt of deze tool beschikbaar is. Als deze tool is uitgeschakeld, wordt de tool niet aangeboden in de interface en kunt u de tool niet gebruiken.

Herbruikbare objecten maken in de Content Collection

 1. Open de Content Collection en navigeer naar de map waarin u het herbruikbare object wilt maken.
 2. Klik op de actiebalk op Bouwen.
 3. Kies een herbruikbaar object in de vervolgkeuzelijst. Selecteer voor dit voorbeeld  HTML-object.
 4. Typ op de pagina  Herbruikbaar object maken  een naam die de bestandsnaam in de Content Collection wordt.
 5. Typ informatie in het vak  Inhoud . Gebruik eventueel de functies van de inhoudseditor om de tekst op te maken en bestanden, afbeeldingen, webkoppelingen, multimedia en mashups toe te voegen. De bestanden die u uploadt vanaf uw computer worden in dezelfde map opgeslagen in Content Collection.

 6. Klik op  Verzenden. Het herbruikbare object verschijnt in de geselecteerde map in de Content Collection. De extensie  .html  wordt automatisch toegevoegd aan de bestandsnaam. Merk op dat alle herbruikbare objecten in de Content Collection-lijst hetzelfde pictogram hebben.

Een lijst van herbruikbare objecten bekijken in de catalogus met leerobjecten

In de catalogus Leerobjecten kunt u alle herbruikbare objecten bekijken die u hebt gemaakt en diegene die u met u worden gedeeld door andere gebruikers van uw school.

 1. Vouw in de Content Collection, in het linkernavigatiepaneel, het menu  Springen naar...  uit.
 2. Vouw het onderdeel  Leerobjecten  uit.
 3. Klik op  Catalogus weergeven.
 4. In het inhoudsframe, in het gedeelte Bladeren naar herbruikbare objecten, kunt u de categorieën van objecten bekijken. Vouw een categorie uit om de inhoud te bekijken.

  U kunt vanaf dit gebied geen objecten toevoegen aan uw cursus.

Machtigingen instellen zodat anderen uw herbruikbare objecten kunnen ontdekken

Om herbruikbare objecten te delen in de Content Collection moet u machtigingen instellen voor een apart object of map. Wanneer u machtigingen instelt, selecteert u de gebruikers of groepen die toegang verkrijgen tot het item of de map en bepaalt u hun toegangsniveau: lezen, schrijven, verwijderen of beheren. U kunt bijvoorbeeld starten met alleen-lezen-machtiging. Nadien kunt u overwegen om een map te maken die specifiek dient om samen te werken en kunt u bepaalde gebruikers lees- en schrijfmachtigingen geven voor de map. De gebruikers met lees- en schrijfmachtigingen kunnen dan het herbruikbare object aanpassen door nieuwe bestanden en mappen te uploaden en het object te bewerken.

De volgende tabel beschrijft de bevoegdheden die zijn gekoppeld aan de verschillende machtigingen.

Machtigingen en bevoegdheden
Type machtiging Bevoegdheden
Gelezen Weergeven en downloaden
Schrijven Bewerken en overschrijven

Bestanden en mappen uploaden naar een map

verwijderen Bestanden verwijderen uit de map of de map zelf verwijderen
Beheren Eigenschappen instellen

Machtigingen instellen op de pagina  Machtigingen beheren 

Volg deze stappen om machtigingen toe te wijzen aan individuele gebruikers.

 1. Navigeer in de Content Collection naar de map of het bestand waaraan u machtigingen wilt toewijzen.
 2. Klik in de rij van het bestand of de map op het pictogram in de kolom  Machtigingen  .
 3. Klik op de pagina Machtigingen beheren op Specifieke gebruikers selecteren op de actiebalk.
 4. Typ op de pagina  Gebruiker toevoegen  een of meer gebruikersnamen, gescheiden door komma's, of klik op  Bladeren .
 5. Typ bij het bladen in het tekstvak  Zoeken naar  de zoekcriteria en klik op  Zoeken .
 6. Schakel de selectievakjes in naast de betreffende gebruikers en klik op  Verzenden.
 7. Schakel op de pagina  Gebruiker toevoegen  in het vak  Machtigingen instellen  de selectievakjes in voor de gewenste machtigingen.
 8. Klik op  Verzenden.

U kunt machtigingen toewijzen aan vooraf gedefinieerde gebruikersgroepen, onder wie:

 • Alle leden van een cursus die u geeft.
 • Alle gebruikers met specifieke rollen in een cursus die u geeft, zoals alle studenten of alle onderwijsassistenten.
 • Alle gebruikers die toegewezen zijn aan selecte groepen in een cursus die u geeft.

Wanneer u machtigingen instelt voor een groep, variëren de beschikbare opties naargelang de geselecteerde groep. Selecteer bij wijze van voorbeeld alle leden van een cursus.

 1. Navigeer in de Content Collection naar de map of het bestand waaraan u machtigingen wilt toewijzen.
 2. Klik in de rij van het bestand of de map op het pictogram in de kolom  Machtigingen  .
 3. Klik in de pagina  Machtigingen beheren  op  Specifieke gebruikers selecteren  op de actiebalk.
 4. Selecteer een groep in de keuzelijst.
 5. Schakel op de pagina  Gebruikerslijst cursus toevoegen  in het vak  Cursussen kiezen  de selectievakjes in naast de gewenste machtigingen.
 6. Schakel bij Rollen selecteren (alleen beschikbaar voor bepaalde gebruikersgroepen) het selectievakje Alle cursusgebruikers in selecteer een rol.
 7. Schakel in het vak  Machtigingen instellen  de selectievakjes in voor de gewenste machtigingen.
 8. Klik op  Verzenden.