Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

De gebruikersmap ordenen

Wanneer een gebruiker Content Collection voor het eerst opent, wordt een gebruikersmap gemaakt. De naam van deze map komt overeen met de gebruikersnaam. De gebruiker kan dit gebied naar wens ordenen.

De school bepaalt of voor alle gebruikers een map met de gebruikersnaam wordt gemaakt of alleen voor gebruikers met bepaalde rollen.

Inhoud opslaan

Gebruikers moeten de gebruikersmap zo ordenen dat persoonlijke en gedeelde bestanden eenvoudig kunnen worden geopend en beheerd. De gebruikersmap is geschikt voor het opslaan van persoonlijke bestanden en documenten die nog niet zijn voltooid. Dit gebied kan ook worden gebruikt als werkruimte voor groepssamenwerking. Hieronder wordt een aantal voorbeelden beschreven van mappen die nuttig kunnen zijn:

  • Persoonlijke map: Een werkgebied waarin lopende projecten worden opgeslagen. Deze map wordt niet gedeeld met andere gebruikers.
  • Groepsmappen: Mappen voor groepssamenwerking die worden gedeeld met andere groepsleden en waarin gezamenlijk aan projecten kan worden gewerkt.
  • Mappen voor persoonlijk cursusmateriaal: Wanneer de gebruiker een cursusleider is, kan een map in dit gebied worden gebruikt om persoonlijke cursusgegevens, zoals cijfers van studenten, op te slaan.

Machtigingen toekennen

Voor de gebruikersmap op het hoogste niveau moet u alleen de machtiging Lezen toekennen. Wanneer u extra machtigingen toekent voor deze map, wordt beheren en ordenen van de inhoud lastig. Wanneer u voor de map op het hoogste niveau de machtiging Lezen toekent aan andere gebruikers, moet u niet vergeten de machtigingen te verwijderen voor de submappen of items met persoonlijke gegevens.