Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Machtigingen toevoegen voor een item of map

Via de pagina Machtigingen beheren kunt u machtigingen voor een item of map toevoegen en verwijderen. Machtigingen kunnen op verschillende manieren worden toegevoegd:

 • Door specifieke gebruikers toe te voegen
 • Door specifieke gebruikersrollen toe te voegen
 • Door specifieke lijsten met gebruikers toe te voegen (cursus, cursusgroep, organisatie, organisatiegroep, Outcomes)

Specifieke gebruikers toevoegen

 1. Open de Content Collection-map waar het item zich bevindt (bijvoorbeeld /gebruikers).
 2. Kies Machtigingen in het contextmenu voor het gewenste item. De pagina Machtigingen beheren wordt weergegeven.
 3. Klik op Specifieke gebruikers selecteren. De pagina Gebruiker toevoegen wordt nu weergegeven.
 4. Selecteer Gebruikersnamen en Machtigingen:

  Opmerking:   wanneer voor een gebruiker of gebruikerslijst machtigingen zijn toegevoegd maar geen selectievakjes zijn ingeschakeld voor specifieke machtigingen (Lezen, Schrijven, Beheren, Verwijderen), wordt de gebruiker of gebruikerslijst wel toegevoegd aan de pagina Machtigingen beheren. Dit geldt voor alle gebruikers en gebruikerslijsten, met uitzondering van Openbaar en Alle systeemaccounts. Wanneer geen machtigingen zijn geselecteerd, wordt de gebruikerslijst niet toegevoegd aan de pagina Machtigingen beheren.

 5. Klik op Verzenden.

Aan iedereen machtigingen toekennen

U kunt op twee manieren machtigingen toekennen aan alle gebruikers:

 • Klik op Iedereen toestemming geven op de actiebalk.
 • Selecteer Alle rollen in de vervolgkeuzelijst Rollen selecteren.

Machtigingen toekennen voor mappen versus items

Wanneer machtigingen worden toegekend aan een map, kan dit van invloed zijn op items en submappen in de map. Op de pagina Machtigingen wordt de extra optie Overschrijven weergegeven. Hiermee kunnen gebruikers instellen hoe de inhoud van een map wordt beïnvloed wanneer machtigingen worden gewijzigd.

Wanneer de optie Overschrijven wordt geselecteerd, worden de huidige machtigingen voor alle items en submappen in de mappen verwijderd. De geselecteerde machtigingen in het veld Machtigingen worden toegekend aan deze items en submappen. Wanneer machtigingen voor een map zijn gewijzigd, kan de gebruiker de machtigingen voor een item in de map wijzigen. Deze machtigingen worden overschreven wanneer de optie Overschrijven opnieuw wordt geselecteerd voor de bovenliggende map.

Als deze optie niet wordt geselecteerd, worden de geselecteerde machtigingen in het veld Machtigingen toegekend aan alle items en submappen, maar worden de bestaande machtigingen niet verwijderd. Wanneer voor een item bijvoorbeeld al de machtiging Lezen is ingesteld en op de pagina Gebruikers toevoegen alleen de machtiging Schrijven is geselecteerd, worden voor het item de machtigingen Lezen en Schrijven toegekend.