Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Veelgestelde vragen

In enkele gevallen kunnen gebruikers vragen hebben over machtigingen.

Bestanden en mappen weergeven

Wanneer een gebruiker een item of map niet kan weergeven, beschikt deze doorgaans niet over de machtiging Lezen. In een aantal gevallen kunnen gebruikers een bestand of map echter niet weergeven als gevolg van andere systeemregels:

Veelgestelde vragen bekijken
Probleem Oorzaak
Een gebruiker is ingeschreven voor een klas, maar de cursusmap wordt niet weergegeven onder Cursussen of e-Reserves. Cursusmappen worden pas gemaakt in Content Collection wanneer de cursusleider, onderwijsassistent of cursusbouwer Content Collection heeft geopend. Wanneer dit gebeurt, wordt de cursusmap onder e-Reserves weergegeven voor ingeschreven gebruikers. Deze gebruikers moeten daarnaast over de machtiging Lezen beschikken voordat de cursusmap wordt weergegeven onder Cursussen.
Een gebruiker is ingeschreven bij een organisatie, maar de organisatiemap van de gebruiker wordt niet weergegeven onder e-Reserves. Voor organisaties worden geen mappen weergegeven onder e-Reserves. Hier worden alleen cursusmappen weergegeven.
Een gebruiker kan de inhoud van zijn of haar portfolio weergeven, maar een gebruiker met wie deze portfolio wordt gedeeld, kan niet alle bestanden weergeven waarvoor koppelingen zijn opgenomen in de portfolio. aan de gebruikerslijst van de portfolio is de machtiging Lezen niet meer van toepassing voor alle items waarvoor een koppeling is opgenomen in de portfolio. Toen de portfolio werd gemaakt en gedeeld, zijn de gebruikers waarmee de portfolio werd gedeeld, toegevoegd aan de gebruikerslijst van de portfolio. Bovendien is aan deze gebruikers leestoegang verleend voor alle items waarvoor een koppeling is opgenomen in de portfolio. Later is de leestoegang voor een of meer van deze items verwijderd. Wanneer de gebruiker de items opent via de portfolio, worden de items niet weergegeven. Een gebruiker die voor het bestand over de machtigingen Lezen en Beheren beschikt, moet voor de gebruikerslijst van de portfolio de machtiging Lezen toevoegen voor elk item waarvoor de machtiging is verwijderd.
Een gebruiker kan wel een map weergeven, maar niet de gehele inhoud. De gebruiker heeft leestoegang tot de map, maar niet tot de inhoud.

Acties uitvoeren op bestanden of mappen

Wanneer een gebruiker geen acties kan uitvoeren op een bestand of map, beschikt hij of zij meestal niet over de juiste machtigingen. Er zijn echter enkele situaties waarin dit niet het geval hoeft te zijn.

Probleem Oorzaak
Een gebruiker beschikt voor een item over de machtiging Beheren, maar kan het item niet kopiëren naar een andere map. de gebruiker beschikt voor de doelmap niet over de machtiging Schrijven.
Een gebruiker kan een bestand of map weergeven, maar kan in een portfolio geen koppeling met het bestand of de map instellen. de gebruiker heeft alleen leestoegang tot het bestand of de map en moet over beheertoegang beschikken om het bestand of de map te kunnen koppelen met een portfolio.

Opmerking:   omdat aan alle systeemaccounts de machtiging Lezen is toegekend voor de map /instelling, hebben gebruikers de machtiging Beheren niet nodig voor items die zijn toegevoegd vanuit de map /instelling. Wanneer aan alle systeemaccounts leestoegang is verleend, kan iedereen koppelingen instellen.