Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Machtigingen toekennen

Nadat inhoud is toegevoegd aan Content Collection, moeten machtigingen worden toegekend om de inhoud toegankelijk te maken voor gebruikers en groepen gebruikers. Het beheer van machtigingen voor bestanden en mappen kan lastig zijn, aangezien machtigingen zowel van toepassing zijn op enkele items als in combinatie met andere machtigingen voor mappen. Gebruikers en gebruikerslijsten kunnen verschillende typen machtigingen toekennen voor afzonderlijke bestanden en mappen, van het alleen lezen van inhoud tot het wijzigen, beheren en verwijderen ervan.

Met machtigingen kunnen gebruikers items en mappen lezen en bewerken die zijn toegevoegd aan Content Collection. Gebruikers moeten over machtigingen beschikken om inhoud rechtstreeks vanuit Content Collection en via koppelingen in cursussen en portfolio's te kunnen benaderen.

Hieronder wordt uitgelegd hoe machtigingen worden gebruikt in Content Collection.

 • Soorten machtigingen: er zijn vier soorten machtigingen.
 • Informatie over standaardmachtigingen: Sommige gebruikers hebben standaardmachtigingen voor specifieke mappen. In dat geval worden verschillende machtigingen automatisch toegekend aan specifieke mappen.
 • Machtigingen toekennen: Wanneer een gebruiker voor een item of map over de machtigingen Lezen en Beheren beschikt, kan hij of zij machtigingen toekennen aan andere gebruikers en gebruikerslijsten.
 • Machtigingen krijgen: Gebruikers en groepen gebruikers kunnen een of meer machtigingen krijgen.
 • Machtigingen beheren: De toegang van een gebruiker tot een item of map wordt geregeld via de pagina Machtigingen beheren.
 • Machtigingen overschrijven: Met de optie Overschrijven kunt u aangeven wat er moet gebeuren met de inhoud van een map als machtigingen worden gewijzigd.

Soorten machtigingen

De volgende machtigingen zijn beschikbaar in Content Collection:

 • Lezen: gebruikers kunnen items of mappen weergeven.
 • Schrijven: gebruikers kunnen wijzigingen doorvoeren in items en mappen.
 • Verwijderen: gebruikers kunnen items verwijderen uit de map of de map zelf verwijderen.
 • Beheren: gebruikers kunnen wijzigingen doorvoeren in de eigenschappen en instellingen van items en mappen.

Wanneer een gebruiker zoekt naar bestanden of mappen of deze probeert te manipuleren (bijvoorbeeld door ze te kopiëren, te verplaatsen of te verwijderen), kan hij of zij inhoud alleen weergeven en wijzigen op basis van de bestaande machtigingen. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld naar een item zoekt waarvoor hij of zij niet over de machtiging Lezen beschikt, wordt het item niet weergegeven in de zoekresultaten.

Standaardmachtigingen

Sommige gebruikers hebben standaardmachtigingen voor specifieke mappen. In dat geval worden verschillende machtigingen automatisch toegekend aan specifieke mappen.

 • Gebruikersmappen: Deze mappen staan in het gebied Mijn inhoud in het Content Collection-menu. Een gebruiker beschikt over de machtigingen Lezen, Schrijven, Beheren en Verwijderen voor zijn of haar gebruikersmap. De beheerder bepaalt in welke mate deze mappen beschikbaar zijn in het gehele systeem.
 • Cursusmappen: Deze mappen staan in het gebied Cursussen in het Content Collection-menu en worden gebruikt om inhoud op te slaan voor specifieke cursussen. Cursusleiders, onderwijsassistenten en cursusbouwers beschikken over de machtigingen Lezen, Schrijven, Beheren en Verwijderen voor de mappen van hun cursussen. De cursusmap wordt automatisch in het systeem gemaakt wanneer een van deze gebruikers voor het eerst Content Collection benadert. Andere cursusgebruikers (zoals studenten) die zijn ingeschreven voor een cursus, zien deze map niet omdat de map is bedoeld als werkruimte voor cursusontwikkelaars. Aan studenten moet de machtiging Lezen voor een cursusmap worden toegekend voordat ze deze kunnen openen. Gebruikersmappen van een organisatie werken op dezelfde manier als cursusmappen.
 • Mappen voor instellingsinhoud en bibliotheekinhoud: Alle gebruikers met een systeemaccount beschikken over de machtiging Lezen voor deze mappen.
 • Cursusmappen in eReserves: Alle gebruikers die zijn ingeschreven voor een cursus (alle cursusgebruikers) beschikken over de machtiging Lezen voor de specifieke cursusmappen in eReserves.

Machtigingen toekennen

Wanneer een gebruiker voor een item of map over de machtigingen Lezen en Beheren beschikt, kan hij of zij machtigingen toekennen aan andere gebruikers en gebruikerslijsten.

Machtigingen krijgen

Gebruikers en groepen gebruikers kunnen een of meer machtigingen krijgen. De machtiging Lezen voor een item kan bijvoorbeeld worden toegekend aan een gehele cursuslijst. De eigenaar kan aanvullende machtigingen toekennen aan individuele gebruikers in de cursuslijst. Machtigingen voor submappen en items in een map kunnen worden gewijzigd.

Machtigingen beheren

De toegang van een gebruiker tot een item of map wordt geregeld via de pagina Machtigingen beheren. Gebruikers kunnen afzonderlijk een machtiging krijgen, maar ook per groep of rol. Voer de volgende stappen uit om de pagina Machtigingen beheren te openen voor een item of map.

 1. Ga naar de map met de submap die u wilt wijzigen.
 2. Kies Machtigingen in het contextmenu voor de map.
 3. Selecteer de gewenste optie op de actiebalk. Voer de gevraagde informatie in en klik op Verzenden.

Opmerking:  Wanneer voor een map machtigingen zijn toegekend, gelden deze voor alle submappen en items in de map.

Machtigingen overschrijven

Wanneer machtigingen worden toegekend aan een map, kan dit van invloed zijn op items en submappen in de map. Op de pagina Machtigingen wordt de extra optie Overschrijven weergegeven. Hiermee kunnen gebruikers instellen hoe de inhoud van een map wordt beïnvloed wanneer machtigingen worden gewijzigd.

Wanneer de optie Overschrijven wordt geselecteerd, worden de huidige machtigingen voor alle items en submappen in de mappen verwijderd. De geselecteerde machtigingen in het veld Machtigingen worden toegekend aan deze items en submappen. Wanneer machtigingen voor een map zijn gewijzigd, kan de gebruiker de machtigingen voor een item in de map wijzigen. Deze machtigingen worden overschreven wanneer de optie Overschrijven opnieuw wordt geselecteerd voor de bovenliggende map.

Als deze optie niet wordt geselecteerd, worden de geselecteerde machtigingen in het veld Machtigingen toegekend aan alle items en submappen, maar worden de bestaande machtigingen niet verwijderd. Wanneer voor een item bijvoorbeeld al de machtiging Lezen is ingesteld en op de pagina Gebruikers toevoegen alleen de machtiging Schrijven is geselecteerd, worden voor het item de machtigingen Lezen en Schrijven toegekend.