Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Machtigingen beheren voor een map

De gebruikerstoegang van een map wordt geregeld via de pagina Machtigingen beheren. Gebruikers kunnen individueel worden toegevoegd met voor elke gebruiker afzonderlijke machtigingen of gebruikers kunnen in groepen worden toegevoegd. Een voorbeeld hiervan zijn alle gebruikers die zijn ingeschreven voor een bepaalde cursus of alle gebruikers met een bepaalde instellingsrol. Deze groepen worden automatisch afgeleid van Blackboard Learn.

Mapmachtigingen beheren

Voer de volgende stappen uit om de pagina Machtigingen beheren voor een map te openen.

  1. Ga naar de map met de submap die u wilt wijzigen.
  2. Kies  Machtigingen  in het contextmenu voor de map.

Wanneer voor een map machtigingen zijn toegekend, gelden ze voor alle submappen en items in de map. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld de machtiging Lezen heeft voor een map, heeft de gebruiker ook een leesmachtiging voor alle submappen en items in de map. De leesmachtiging kan vervolgens worden verwijderd voor bepaalde submappen en items. Hierdoor kunnen cursusleiders en studenten met items in dezelfde map werken waarbij de cursusleider kan instellen dat bepaalde items niet door een student kunnen worden gewijzigd.

Functies

De pagina Machtigingen beheren bevat de volgende functies.

Machtigingen beheren
Bewerking . . Klik op ... . .
Een gebruiker toevoegen Klik op Specifieke gebruikers selecteren  op de actiebalk.
Een lijst van gebruikers toevoegen Selecteer een  gebruikerslijst  in de vervolgkeuzelijst  Specifieke gebruikers selecteren op locatie . Via deze pagina kunt u een lijst van gebruikers toevoegen en machtigingen instellen.
Specifieke gebruikersrollen toevoegen Selecteer Instellingsrollen  in de vervolgkeuzelijst  Rollen selecteren . Via deze pagina kunt u een lijst van gebruikersrollen toevoegen en machtigingen instellen.
Machtigingen toekennen aan alle gebruikers Iedereen toestemming geven op de actiebalk of selecteer Alle rollen in de vervolgkeuzelijst Rollen selecteren. Als u machtigingen toevoegt aan een map, kunnen gebruikers met accounts in het systeem, evenals externe gebruikers, toegang krijgen tot de map als ze over de juiste machtiging beschikken.
Een gebruiker of een lijst van gebruikers verwijderen Schakel het selectievakje van de gebruiker of gebruikerslijst in en klik op  Verwijderen  op de actiebalk. Voor alle geselecteerde gebruikers en lijsten worden de machtigingen verwijderd. Wanneer de machtigingen zijn verwijderd, hebben de gebruikers geen toegang meer tot de map.
Machtigingen voor een groep wijzigen Selecteer Bewerken in het contextmenu voor de gebruiker of groep. 

Wijzigingen in cursussen en groepen kunnen het gebruik van deze optie beïnvloeden.

  • Wanneer een groep wordt verwijderd uit een cursus, wordt deze niet meer weergegeven op deze pagina en worden de machtigingen verwijderd.
  • Wanneer een cursus niet beschikbaar wordt gemaakt, worden de groepen van deze cursus nog steeds weergegeven op deze pagina en worden de machtigingen niet verwijderd.
  • Wanneer een cursus is uitgeschakeld, worden de groepen niet meer weergegeven op deze pagina en worden de machtigingen verwijderd.

Waarschuwing met betrekking tot machtigingen

Het wijzigen van machtigingen kan gebruikers treffen die een map benaderen via een cursus of een portfolio. Wanneer bijvoorbeeld in een portfolio een koppeling is opgenomen naar een map en de machtiging Lezen wordt verwijderd voor de gebruikerslijst van de portfolio, zal een verbroken koppeling worden weergegeven wanneer gebruikers proberen de map te benaderen via de portfolio.

Wanneer een gebruiker de machtigingen wijzigt voor een map die wordt gedeeld met een portfolio of een cursus, wordt een waarschuwing weergegeven waarin wordt vermeld dat door het uitvoeren van deze actie bestaande koppelingen naar de map worden verbroken. De gebruiker kan de actie vervolgens annuleren of ervoor kiezen door te gaan.