Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Werken met werkstukken

Werkstukken zijn inhoudsitems die kunnen worden geüpload naar een persoonlijke portfolio. Met behulp van werkstukken kunt u inhoud hergebruiken in Blackboard Learn. De tool Werkstukken kunt u kiezen op de homepage voor portfolio's.

Afhankelijk van het doel van de portfolio, kan een werkstuk bestaan uit cv's, awards, essays of ander materiaal.

basisportfolio's bieden geen ondersteuning voor werkstukken.

Werkstukken kunnen de volgende elementen bevatten:

Onderdelen van werkstukken
Onderdelen van werkstukken Beschrijving
Content Collection-items werkstukken kunnen zijn gekoppeld aan een item in Content Collection. Als u items van Content Collection gebruikt, wordt het item gekoppeld aan een werkstuk. Wijzigingen in een Content Collection-item worden automatisch doorgevoerd in werkstukken waarin het item wordt gebruikt. Het opnieuw uploaden van Content Collection-items naar een persoonlijk portfolio is niet nodig.
Bijgevoegde bestanden werkstukken kunnen bestanden bevatten die zijn geüpload vanaf uw computer. Als u een bestand hebt dat nog zal worden gewijzigd, plaatst u het bestand in Content Collection voordat u het in een werkstuk gaat gebruiken. In bepaalde gevallen zijn werkstukken vooraf gedefinieerd en is het vereist een bestand te uploaden.
Tekst en afbeeldingen tekst en afbeeldingen kunnen als werkstuk worden ingevoerd of worden gebruikt om een bijgevoegd bestand of een koppeling naar een Content Collection-item in te leiden of te ondersteunen. De tekst kan een aanvulling zijn op de informatie in de beschrijving. Gebruik tekst en afbeeldingen voor een mooie overgang tussen secties en om bijgevoegde bestanden of items te beschrijven.

Een werkstuk maken

  1. Ga naar Content Collection.
  2. Open het menu Ga naar……, klap het gedeelte Portfolio's uit en selecteer Persoonlijke werkstukken.
  3. Klik op Persoonlijk werkstuk maken.
  4. Voer een naam en beschrijving in voor het werkstuk. De beschrijving wordt voor de duidelijkheid in de lijst met werkstukken weergegeven. Maar de beschrijving wordt niet weergegeven als het werkstuk wordt gebruikt in een portfolio.
  5. Gebruik de content editor om de inhoud van het werkstuk te bepalen. Met de opties voor het uploaden van bestanden of het toevoegen van koppelingen naar Content Collection-items kunt u inhoud toevoegen aan het werkstuk. Als u een beschrijving van het werkstuk wilt weergeven in de portfolio, typt u de gewenste tekst in de content editor.
  6. Klik op Verzenden.