Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Persoonlijke portfolio's maken

Neem voordat u een persoonlijke portfolio gaat maken even de tijd om het doel van de portfolio te bepalen en wat u er mee wilt aantonen Maak een schema van de punten die u wilt benadrukken in de portfolio. Zorg dat u voor elk punt voldoende ondersteunend materiaal hebt. Presenteer het materiaal op een duidelijke en overzichtelijke manier. Als de cursusleider een portfoliosjabloon heeft gemaakt die u moet gebruiken, lees de instructies en richtlijnen dan zorgvuldig door.

Het proces

Het maken van een persoonlijke portfolio bestaat uit twee stappen. U voegt inhoud toe aan een persoonlijke portfolio met behulp van werkstukken. Werkstukken zijn gekoppeld aan items in Content Collection. U kunt werkstukken vóór of tijdens het samenstellen van een portfolio maken. Als u een goed beeld hebt van wat u wilt bereiken met de portfolio, kunt u beter eerst de werkstukken maken en vervolgens de portfolio.

Als alle werkstukken klaar zijn, maakt u een structuur voor de portfolio. Deze bevat een naam en beschrijving van de portfolio. Aan de hand van de beschrijving kunt u de verschillende portfolio's goed van elkaar onderscheiden. Als de structuur klaar is, werkt u de portfolio verder uit door pagina's en inhoud toe te voegen. Op de pagina Persoonlijke portfolio bewerken wordt per stap aangegeven hoe ver u bent. Gebruik deze pagina om eigenschappen van de portfolio te wijzigen, maar ook pagina's, instellingen en de algehele stijl.

Het maken van een persoonlijke portfolio omvat de volgende stappen:

 1. Een portfolio maken.
 2. De vormgeving ontwerpen.
 3. Pagina's en werkstukken toevoegen.
 4. De instellingen kiezen.

u kunt portfolio's maken op basis van sjablonen die zijn ingesteld door de cursusleider of u kunt zelf een hele nieuwe portfolio maken. Deze keuze kunt u aangeven op de pagina Persoonlijke portfolio maken.

Een persoonlijke portfoliosjabloon maken op basis van een sjabloon

 1. Klik op de homepage voor portfolio's op Mijn portfolio's.
 2. Klik op Persoonlijke portfolio maken.
 3. Selecteer bij Methode selecteren de sjabloon die u wilt gebruiken.
 4. Klik op Opslaan en doorgaan om naar de volgende stap te gaan. Klik op Verzenden om terug te gaan naar de pagina Portfolio bewerken.

Een nieuwe persoonlijke portfolio maken

 1. Klik op de homepage voor portfolio's op Mijn portfolio's.
 2. Klik op Persoonlijke portfolio maken.
 3. Ga naar de pagina Persoonlijke portfolio maken en selecteer bij Methode selecteren de optie Nieuw maken.
 4. Geef een titel en beschrijving op. De beschrijving van de portfolio is alleen voor u bedoeld en wordt niet opgenomen in de portfolio. De titel van de portfolio wordt weergegeven in het venster van de browser of op een tabblad.
 5. Klik op Opslaan en doorgaan om naar de volgende stap te gaan. Klik op Verzenden om terug te gaan naar de pagina Persoonlijke portfolio bewerken.

De vormgeving van de portfolio ontwerpen

Persoonlijke portfolio's die met een sjabloon zijn gemaakt, hebben al een bepaalde stijl, waardoor deze niet hoeft te worden gewijzigd. Bovendien zijn bij veel sjablonen een aantal of alle opties voor de portfoliostijl vergrendeld.

De beschikbare stijlopties zijn Opmaak, Achtergrond, Lettertypen en Navigatiemenu.

 1. Selecteer het gewenste opmaakthema. de opmaak bepaalt de positie van het navigatiemenu.
 2. Selecteer het ontwerp van de achtergrond. selecteer een kleur en een afbeelding voor de achtergrond van de portfolio.
 3. Selecteer de lettertype-instellingen. er zijn opties beschikbaar voor het instellen van een standaardlettertype, het lettertype van de paginatitel en het lettertype van de paginakop. U kunt aanpassingen doorvoeren in het lettertype, de tekengrootte en de kleur.
 4. Selecteer de stijl van het navigatiemenu. Selecteer Tekst of Knoppen voor de menukoppelingen. U kunt het lettertype en de kleur van de tekst en de knoppen aanpassen.
 5. Als u de stijl hebt aangepast, wijst u een status toe aan de portfolio door Stap markeren als Wordt uitgevoerd of Stap markeren als Voltooid te selecteren Klik vervolgens op Opslaan en doorgaan. Klik op Verzenden om terug te gaan naar de pagina Persoonlijke portfolio bewerken.

Een portfolio samenstellen

De pagina's van een persoonlijke portfolio bestaan uit werkstukken, tekst en afbeeldingen. Als u een sjabloon gebruikt voor de portfolio, bevat de portfolio mogelijk al pagina's en bestaat de kans dat u geen pagina's kunt toevoegen of verwijderen.

Ga als volgt te werk om een pagina toe te voegen aan een portfolio en werkstukken toe te voegen aan een pagina:

 1. Ga naar het tabblad Bouwen van de pagina Persoonlijke portfolio bewerken en klik op Pagina maken.
 2. Voer een titel en beschrijving in voor de pagina. De beschrijving is bedoeld om de pagina's van de portfolio beter te kunnen onderscheiden. De beschrijving van de pagina wordt NIET weergegeven in de portfolio.
 3. Klik op Bladeren om naar een bestaand werkstuk te zoeken.
 4. Klik op Nieuw werkstuk maken om een werkstuk te maken en dit aan de pagina toe te voegen.
 5. Als u een bestaand werkstuk hebt geselecteerd of een nieuw werkstuk hebt gemaakt, klikt u op Verzenden.
 6. Maak het gewenste aantal pagina's en werkstukken dat nodig is voor de portfolio. U kunt de pagina's achteraf naar de gewenste positie slepen.
 7. Klik op het contextmenu bij Koptekst of Voettekst om een afbeelding of tekst toe te voegen aan deze onderdelen.
 8. Als alle pagina's klaar zijn, wijst u een status toe aan de portfolio door Stap markeren als Wordt uitgevoerd of Stap markeren als Voltooid te selecteren.
 9. Klik op Opslaan en doorgaan of klik op Verzenden om terug te gaan naar de pagina Persoonlijke portfolio bewerken.

Portfolio-instellingen opgeven

 1. Ga naar het tabblad Instellingen van de pagina Persoonlijke portfolio bewerken en selecteer een status voor de portfolio. Selecteer Voltooid als de portfolio klaar is en kan worden bekeken door revisoren.
 2. Selecteer de instellingen voor het delen van de portfolio. Selecteer Beschikbaar als u de portfolio wilt delen met anderen. Als een portfolio is gemarkeerd als Beschikbaar, kunnen gebruikers de portfolio vinden met Zoeken in portfolio's.
 3. Selecteer Opmerkingen zijn persoonlijk om opmerkingen te verbergen voor andere gebruikers die toegang hebben tot de portfolio.
 4. Wijs een status toe aan de instellingen door Stap markeren als Wordt uitgevoerd of Stap markeren als Voltooid te selecteren.
 5. Klik op Verzenden om terug te gaan naar de pagina Persoonlijke portfolio bewerken. Als u op Verzenden klikt, wordt de portfolio niet automatisch toegankelijk gemaakt voor andere gebruikers, tenzij u dit expliciet hebt ingesteld.