Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Catalogus met leerobjecten

De catalogus met leerobjecten is een opslagplaats binnen de Content Collection waarin gebruikers kunnen bladeren of kunnen zoeken naar vermeldingen die zijn verzonden. Gebruikers kunnen items aanmerken voor opname in de interne catalogus met leerobjecten van de instelling en voor opname in een openbare catalogus. Catalogusbeheerders bepalen hoe de catalogus wordt geordend en beheren catalogusvermeldingen die zijn verzonden door gebruikers.

Via de pagina Catalogusvermelding toevoegen kunnen gebruikers items verzenden naar de catalogus met leerobjecten. Nadat een item is verzonden, wordt het weergegeven op de pagina Catalogus beheren. Een catalogusbeheerder moet de vermelding goedkeuren voordat deze wordt weergegeven in de catalogus met leerobjecten.

De optie Vermelding toevoegen is alleen beschikbaar wanneer categorieën zijn toegevoegd aan de catalogus met leerobjecten.

Een catalogusvermelding toevoegen

 1. Ga naar de map met het item dat u wilt wijzigen.
 2. Kies  Catalogusvermelding maken  in het contextmenu voor het item.
 3. Vul de velden in en klik op  Verzenden.

De gegevens in het gedeelte Beschrijving zijn afkomstig uit de algemene metagegevens. Gegevens die op deze pagina worden gewijzigd, worden alleen gebruikt voor deze catalogusvermelding. De algemene metagegevens voor het item worden niet gewijzigd. Hierdoor kan de gebruiker verschillende gegevens invoeren voor afzonderlijke catalogusvermeldingen. Wanneer een Content Collection-item meerdere keren wordt toegevoegd aan de catalogus, kan elke vermelding verschillende gegevens bevatten.

Wanneer een catalogusvermelding wordt verzonden naar de interne catalogus, wordt voor dat item aan alle systeemaccounts de machtiging Lezen toegekend. Wanneer een catalogusvermelding wordt verzonden naar de openbare catalogus, wordt voor dat item aan iedereen de machtiging Lezen toegekend.

Beheerders kunnen de interne catalogus en de openbare catalogus onbeschikbaar maken.

Vermeldingen beheren

Catalogusbeheerders kunnen catalogusvermeldingen weergeven, accepteren en afkeuren via de pagina Catalogusvermeldingen beheren. Deze pagina bevat alle vermeldingen die gebruikers hebben verzonden naar de catalogus. Een vermelding moet door een catalogusbeheerder worden goedgekeurd voordat het item wordt opgenomen in de catalogus.

De status van catalogusvermeldingen kunnen meerdere keren worden gewijzigd. Wanneer een catalogusbeheerder bijvoorbeeld een vermelding heeft goedgekeurd, kan een andere catalogusbeheerder besluiten dat dit niet juist is en vervolgens de vermelding afkeuren. De vermelding wordt dan verwijderd uit de catalogus en op de pagina Catalogusvermeldingen beheren wordt deze weergegeven met de status Afgekeurd.

Als uw instelling beschikt over een licentie voor Community Engagement, kan de beheerder gebruikers met specifieke rollen in het systeem toegang geven tot de catalogusbeheerderfuncties. De pagina Catalogusvermeldingen beheren is alleen toegankelijk voor deze gebruikers.

Catalogusvermeldingen beheren

 1. Selecteer Catalogus beheren in het menu Leerobjecten.
 2. Selecteer Catalogusvermeldingen beheren.

  -OF-

  Kies Catalogusvermeldingen beheren in het contextmenu voor een map.

De pagina Catalogusvermeldingen beheren bevat de volgende functies.

Functies voor de pagina Catalogusvermeldingen beheren
Bewerking . . Klik op …
Catalogusvermeldingen goedkeuren Schakel de selectievakjes in van de vermeldingen die u wilt goedkeuren en selecteer Goedkeuren. Deze items worden toegevoegd aan de catalogus.
Catalogusvermeldingen afkeuren Schakel de selectievakjes in van de vermeldingen die u wilt afkeuren en selecteer Afkeuren. Deze items worden niet toegevoegd aan de catalogus. Wanneer de items eerder zijn goedgekeurd, worden ze niet meer weergegeven in de catalogus.
Een catalogusvermelding verwijderen Schakel de selectievakjes in van de vermeldingen die u wilt verwijderen en selecteer  Verwijderen uit catalogus. Deze items worden verwijderd van de pagina en niet meer weergegeven in de catalogus. Deze actie is permanent: het item wordt verwijderd uit de catalogus en de status kan niet meer worden gewijzigd. Door deze actie wordt de vermelding verwijderd, maar het item wordt niet verwijderd uit Content Collection.
Filteren op status van de vermeldingen Open de vervolgkeuzelijst in het veld Status en selecteer de vermeldingen die u wilt weergeven. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Alles weergeven – Alle vermeldingen worden weergegeven met de status Goedgekeurd, In behandeling en Afgekeurd

In behandeling – Alleen vermeldingen met de status In behandeling worden weergegeven

Goedgekeurd – Alleen vermeldingen met de status Goedgekeurd worden weergegeven

Afgekeurd – Alleen vermeldingen met de status Afgekeurd worden weergegeven

Filteren op cataloguscategorie Open de keuzelijst in het veld  Categorie  en selecteer de vermeldingen die u wilt weergeven. Standaard worden alle categorieën weergegeven.

Categorieën beheren

Catalogusbeheerders kunnen de catalogus met leerobjecten ordenen op basis van de behoeften van de organisatie. Via de pagina Cataloguscategorieën beheren kunnen beheerders categorieën toevoegen op het hoogste niveau van de catalogus en submappen toevoegen binnen deze categorieën. Wanneer vermeldingen worden toegevoegd aan de catalogus, worden deze toegevoegd aan een map op het hoogste niveau of aan een submap. Voor een enkel item kunnen vermeldingen worden gemaakt in meerdere categorieën.

Cataloguscategorieën beheren

 1. Selecteer Catalogus beheren onder Leerobjecten in het Content Collection-menu.
 2. Selecteer  Cataloguscategorieën beheren.

De pagina Cataloguscategorieën beheren bevat de volgende functies.

Cataloguscategorieën beheren
Bewerking . . Klik op …
Categorie op het hoogste niveau toevoegen aan de catalogus Klik op Cataloguscategorieën maken. De pagina Categorie maken wordt geopend. Voer op deze pagina de naam van de categorie in.
Subcategorie toevoegen aan een bestaande categorie Klik op de naam van de categorie. Er wordt een pagina geopend met de subcategorieën en opties voor het toevoegen en beheren ervan.
Bestaande categorie wijzigen Klik op Bewerken naast de categorienaam. De pagina Categorie bewerken wordt weergegeven.
Een categorie verwijderen Schakel de selectievakjes in van de categorieën die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen. Zowel de categorie als de subcategorieën worden verwijderd. Alle items in deze categorieën worden verplaatst naar een systeemcategorie met de naam Niet gecategoriseerd. Beheerders kunnen de naam van deze categorie wijzigen.

De catalogus met leerobjecten is een opslagplaats binnen Content Collection waarin gebruikers kunnen bladeren of kunnen zoeken naar vermeldingen die zijn verzonden. Gebruikers kunnen items aanmerken voor opname in de interne catalogus met leerobjecten van de instelling en voor opname in een openbare catalogus. Catalogusbeheerders bepalen hoe de catalogus wordt geordend en beheren catalogusvermeldingen die zijn verzonden door gebruikers.

Via de pagina Catalogusvermelding toevoegen kunnen gebruikers items verzenden naar de catalogus met leerobjecten. Nadat een item is verzonden, wordt het weergegeven op de pagina Catalogus beheren. Een catalogusbeheerder moet de vermelding goedkeuren voordat deze wordt weergegeven in de catalogus met leerobjecten.

De optie Vermelding toevoegen is alleen beschikbaar wanneer categorieën zijn toegevoegd aan de catalogus met leerobjecten.

Een catalogusvermelding toevoegen

 1. Ga naar de map met het item dat u wilt wijzigen.
 2. Kies  Catalogusvermelding maken  in het contextmenu voor het item.
 3. Vul de volgende velden in en klik op  Verzenden.

De gegevens in het gedeelte Beschrijving zijn afkomstig uit de algemene metagegevens. Gegevens die op deze pagina worden gewijzigd, worden alleen gebruikt voor deze catalogusvermelding. De algemene metagegevens voor het item worden niet gewijzigd. Hierdoor kan de gebruiker verschillende gegevens invoeren voor afzonderlijke catalogusvermeldingen. Wanneer een Content Collection-item meerdere keren wordt toegevoegd aan de catalogus, kan elke vermelding verschillende gegevens bevatten.

Wanneer een catalogusvermelding wordt verzonden naar de interne catalogus, wordt voor dat item aan alle systeemaccounts de machtiging Lezen toegekend. Wanneer een catalogusvermelding wordt verzonden naar de openbare catalogus, wordt voor dat item aan iedereen de machtiging Lezen toegekend.

Beheerders kunnen de interne catalogus en de openbare catalogus onbeschikbaar maken.

Vermeldingen beheren

Catalogusbeheerders kunnen catalogusvermeldingen weergeven, accepteren en afkeuren via de pagina Catalogusvermeldingen beheren. Deze pagina bevat alle vermeldingen die gebruikers hebben verzonden naar de catalogus. Een vermelding moet door een catalogusbeheerder worden goedgekeurd voordat het item wordt opgenomen in de catalogus.

De status van catalogusvermeldingen kunnen meerdere keren worden gewijzigd. Wanneer een catalogusbeheerder bijvoorbeeld een vermelding heeft goedgekeurd, kan een andere catalogusbeheerder besluiten dat dit niet juist is en vervolgens de vermelding afkeuren. De vermelding wordt dan verwijderd uit de catalogus en op de pagina Catalogusvermeldingen beheren wordt deze weergegeven met de status Afgekeurd.

Als uw instelling beschikt over een licentie voor Community Engagement, kan de beheerder gebruikers met specifieke rollen in het systeem toegang geven tot de catalogusbeheerderfuncties. De pagina Catalogusvermeldingen beheren is alleen toegankelijk voor deze gebruikers.

Catalogusvermeldingen beheren

 1. Selecteer  Catalogus beheren  in het menu Leerobjecten.
 2. Selecteer  Catalogusvermeldingen beheren.

  -OF-

  Kies  Catalogusvermeldingen beheren  in het contextmenu voor een map.

De pagina Catalogusvermeldingen beheren bevat de volgende functies.

Functies voor de pagina Catalogusvermeldingen beheren
Bewerking . . Klik op …
Catalogusvermeldingen goedkeuren Schakel de selectievakjes in van de vermeldingen die u wilt goedkeuren en selecteer Goedkeuren. Deze items worden toegevoegd aan de catalogus.
Catalogusvermeldingen afkeuren Schakel de selectievakjes in van de vermeldingen die u wilt afkeuren en selecteer Afkeuren. Deze items worden niet toegevoegd aan de catalogus. Wanneer de items eerder zijn goedgekeurd, worden ze niet meer weergegeven in de catalogus.
Een catalogusvermelding verwijderen Schakel de selectievakjes in van de vermeldingen die u wilt verwijderen en selecteer  Verwijderen uit catalogus. Deze items worden verwijderd van de pagina en niet meer weergegeven in de catalogus. Deze actie is permanent: het item wordt verwijderd uit de catalogus en de status kan niet meer worden gewijzigd. Door deze actie wordt de vermelding verwijderd, maar het item wordt niet verwijderd uit Content Collection.
Filteren op status van de vermeldingen Open de vervolgkeuzelijst in het veld Status en selecteer de vermeldingen die u wilt weergeven. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Alles weergeven – Alle vermeldingen worden weergegeven met de status Goedgekeurd, In behandeling en Afgekeurd

In behandeling – Alleen vermeldingen met de status In behandeling worden weergegeven

Goedgekeurd – Alleen vermeldingen met de status Goedgekeurd worden weergegeven

Afgekeurd – Alleen vermeldingen met de status Afgekeurd worden weergegeven

Filteren op cataloguscategorie Open de keuzelijst in het veld  Categorie  en selecteer de vermeldingen die u wilt weergeven. Standaard worden alle categorieën weergegeven.

Categorieën beheren

Catalogusbeheerders kunnen de catalogus met leerobjecten ordenen op basis van de behoeften van de organisatie. Via de pagina Cataloguscategorieën beheren kunnen beheerders categorieën toevoegen op het hoogste niveau van de catalogus en submappen toevoegen binnen deze categorieën. Wanneer vermeldingen worden toegevoegd aan de catalogus, worden deze toegevoegd aan een map op het hoogste niveau of aan een submap. Voor een enkel item kunnen vermeldingen worden gemaakt in meerdere categorieën.

Cataloguscategorieën beheren

 1. Selecteer Catalogus beheren onder Leerobjecten in het Content Collection-menu.
 2. Selecteer  Cataloguscategorieën beheren.

De pagina Cataloguscategorieën beheren bevat de volgende functies.

Paginafuncties voor cataloguscategorieën beheren
Bewerking . . Klik op …
Categorie op het hoogste niveau toevoegen aan de catalogus Klik op Cataloguscategorieën maken. Typ op deze pagina de naam van de categorie.
Subcategorie toevoegen aan een bestaande categorie Klik op de naam van de categorie. Er wordt een pagina geopend met de subcategorieën en opties voor het toevoegen en beheren ervan.
Bestaande categorie wijzigen Klik op Bewerken naast de categorienaam. De pagina Categorie bewerken wordt weergegeven.
Een categorie verwijderen Schakel de selectievakjes in van de categorieën die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen. Zowel de categorie als de subcategorieën worden verwijderd. Alle items in deze categorieën worden verplaatst naar een systeemcategorie met de naam Niet gecategoriseerd. Beheerders kunnen de naam van deze categorie wijzigen.