Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Groepsmappen

Gebruikers die samenwerken in een groep, moeten vaak toegang hebben tot een gedeelde set documenten. Een groep kan informeel worden gemaakt als een verzameling gebruikers die willen samenwerken, maar kunnen ook formeel worden gemaakt via de cursus- of organisatiegroepenfunctie in  Blackboard Learn. De eerste stap in het delen van documenten is het maken van een groepsmap die toegankelijk is voor elk lid van de groep. Het maken van een groepsmap is niet vereist (groepsleden kunnen gezamenlijk werken aan een enkel bestand), maar het kan wel handig zijn voor het delen van een verzameling bestanden.

Nadat de groepsmap is gemaakt, moet u de benodigde machtigingen toekennen aan andere groepsleden. Wanneer een cursusleider groepen heeft gemaakt in de cursus, kunnen gebruikers de map met een enkele stap delen met alle leden van een groep. Als de cursusleider de samenstelling van de groep in de toekomst wijzigt, deelt Content Collection de map automatisch met alle groepsleden van de bijgewerkte groep.

Een map delen met een cursusgroep

 1. Selecteer Machtigingen naast de groepsmap. Wanneer Machtigingen niet zichtbaar is, selecteert u Bewerken en vervolgens Machtigingen.
 2. Selecteer Gebruikerslijst cursusgroep (of Gebruikerslijst organisatiegroep wanneer de groep bij een organisatie hoort) in de vervolgkeuzelijst op de actiebalk. Selecteer Start.
 3. Op de pagina worden alle cursusgroepen weergegeven waarvoor u bent ingeschreven. Schakel het selectievakje in naast de naam van de groep waarmee u de map wilt delen. U kunt meerdere groepen selecteren.
 4. Schakel de selectievakjes voor de juiste machtigingen in. Als u volledige machtigingen wilt toekennen aan de groep, schakelt u alle selectievakjes in.

Een map delen met een gebruikersgroep

Wanneer u een map wilt delen met een groep gebruikers buiten een cursus- of organisatiegroep, moet de map expliciet worden gedeeld met elk groepslid. Volg de onderstaande stappen:

 1. Selecteer Machtigingen naast de map. Wanneer Machtigingen niet zichtbaar is, selecteert u Bewerken en vervolgens Machtigingen.
 2. Selecteer Gebruikers toevoegen op de actiebalk.
 3. Voer de gebruikersnamen van de groepsleden in, gescheiden door komma's, in het veld Gebruikers kiezen. Klik op Bladeren om onbekende gebruikersnamen te zoeken.
 4. Schakel de selectievakjes in voor de juiste machtigingen voor deze gebruikers. Als u volledige machtigingen wilt toekennen aan alle leden van de groep, schakelt u alle selectievakjes in.

Wanneer een gebruiker de gedeelde map heeft gemaakt op de gewenste locatie, moeten andere groepsleden die map gemakkelijk kunnen vinden en openen. De andere groepsleden kunnen hiertoe bladwijzers maken naar de map.

de maker van de groepsmap moet elk groepslid op de hoogte stellen van de locatie van de map.

Een bladwijzer maken

 1. Kies  Ga naar  onder  Tools  en klik op  Bladwijzers .
 2. Klik op  Bladwijzer maken.
 3. Typ een waarde voor  Bladwijzernaam.
 4. Klik op  Bladeren  om het item te zoeken.
 5. Klik op  Verzenden.

Zodra de bladwijzer is gemaakt, selecteert de gebruiker  Bladwijzers  in het Content Collection-menu en klikt vervolgens op de bladwijzernaam om de gedeelde groepsmap te openen. De maker van de groepsmap kan de map rechtstreeks openen vanuit zijn of haar gebruikersmap. Wanneer aan alle groepsleden volledige machtigingen zijn toegekend, kunnen zij bestanden of mappen toevoegen aan, wijzigen in en verwijderen uit de groepsmap.

Gebruikers kunnen de groepsmap ook vinden door Zoeken te selecteren in het gebied Tools.