Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Werken in een werkstroom

De pagina Werkstromen bevat alle werkstromen waaraan een bepaalde gebruiker is gekoppeld, ongeacht of ze initiator of deelnemer zijn. Via deze pagina kunnen gebruikers hun abonnementen op werkstromen beheren, werkstromen wijzigen, starten of stoppen die ze hebben gemaakt, werkstroomdetails bekijken en opmerkingen toevoegen aan werkstromen.

Als een gebruiker deelneemt aan een geplande werkstroom maar nog geen actie hoeft uit te voeren, zijn de details van de werkstroom niet toegankelijk.

Webmappen of gedeelde locaties gebruiken in versiebeheer met werkstromen

Wanneer de gebruiker de ontvanger van een werkstroom is, hangt het gebruik van webmappen in versiebeheer af van de machtigingen van de gebruiker. Wanneer de werkstroom betrekking heeft op een map, heeft de gebruiker machtigingen voor de map en kunnen er webmappen worden gebruikt. Wanneer de werkstroom betrekking heeft op een bestand, heeft de gebruiker geen machtigingen voor de map met het bestand en kunnen er geen webmappen worden gebruikt.

Op de Mac wordt een webmap een gedeelde locatie genoemd.

Werkstromen weergeven

Klik op de beginpagina van het onderdeel Samenwerking op de koppeling Voortgang van Mijn werkstromen of Werkstromen.

De pagina Werkstromen bevat de volgende functies.

Functies op de pagina werkstromen
Functie Beschrijving
verwijderen Gebruikers kunnen exemplaren van werkstromen verwijderen die ze zelf hebben gemaakt.
Abonneren Klik hierop om u te abonneren op de geselecteerde werkstromen. De pagina Werkstroommeldingen wordt weergegeven.
Werkstromen weergeven

Maak een keuze uit de volgende weergaveopties en klik op Start:

 • Alle: alle werkstromen weergegeven die zijn gekoppeld aan een gebruiker.
 • Verzonden: werkstromen weergegeven die zijn geïnitieerd door de gebruiker.
 • Ontvangen: werkstromen weergeven waarbij de gebruiker betrokken is, maar die door andere gebruikers zijn geïnitieerd.
 • Gepland: werkstromen weergeven die nog niet zijn gestart door een gebruiker of werkstromen waaraan een gebruiker deelneemt die wel zijn gestart maar nog niet de mijlpaal hebben bereikt waarin de toegewezen acties zijn opgenomen.
 • Wordt uitgevoerd: werkstromen weergeven die in uitvoering zijn.
 • Voltooid: werkstromen weergeven die voltooid zijn.
naam Hier wordt de naam van de werkstroom weergegeven.
Statuspictogram Een pictogram geeft de status van de werkstroom aan: Een mijlpaal van de werkstroom is verstreken. Een abonnement op alle meldingen voor die werkstroom. Een abonnement op activiteitsmeldingen voor die werkstroom.
Voortgang Hier wordt de voortgang van de werkstroom weergegeven.
Deadline van huidige mijlpaal Hier wordt de deadline van de huidige mijlpaal van een werkstroom weergegeven.
Begindatum Hier wordt de datum weergegeven waarop de werkstroom is gestart.
Stopdatum Hier wordt de datum weergegeven waarop de werkstroom is gestopt.
Type Hier wordt het type werkstroom weergegeven: Verzonden of Ontvangen.
Status van Hier wordt de knop Starten/Stoppen weergegeven. Gebruikers kunnen op Starten klikken om een exemplaar van een werkstroom te starten die ze zelf hebben gemaakt. Met de knop Stoppen kunnen ze een dergelijke werkstroom stoppen. Exemplaren van een werkstroom die zijn gestopt, kunnen weer worden gestart door op Starten te klikken.
bewerken Kies Bewerken in het contextmenu om de pagina Werkstroomontwerp weer te geven voor deze werkstroom.
Paginering bewerken Geef aan hoeveel werkstromen u wilt weergeven op deze pagina: 25, 50, 100, 200, of ALLE en klik op OK.

Details van modelontwerp bekijken

De pagina Modelontwerp bevat alle details van een bepaalde werkstroom. Alle mijlpalen van de werkstroom worden in eerste instantie samengevouwen weergegeven op deze pagina. U kunt de weergave uitvouwen om gedetailleerde informatie weer te geven voor de acties waaruit de mijlpaal bestaat. Deelnemers aan een werkstroom kunnen acties binnen de mijlpaal wijzigen en opmerkingen toevoegen.

Eigenaars van een werkstroom kunnen de status van een actie op twee manieren wijzigen: de status kan worden gewijzigd in Voltooid of Mislukt. Bijvoorbeeld: Jan moet een actie uitvoeren in mijlpaal 1 maar heeft zich ziek gemeld, waardoor hij de actie niet kan uitvoeren. De eigenaar van de werkstroom kan dan de functie Actie goedkeuren gebruiken, zodat de volgende mijlpaal van de werkstroom kan worden uitgevoerd.

De pagina Modelontwerp openen

 • Kies op de pagina Werkstromen de optie Openen in het contextmenu voor de werkstroom.
 • Kies op de pagina Acties de optie Openen in het contextmenu voor de actie.

De pagina Modelontwerp bevat de volgende functies:

Functies op de pagina Modelontwerp
Functie Beschrijving
Mijlpaal uitvouwen/samenvouwen Klik op het plus- of minteken om de details voor die mijlpaal weer te geven of te verbergen.
Inhoudsitems Alle inhoudsitems die zijn gekoppeld aan een mijlpaal kunnen worden geopend door op de betreffende koppeling te klikken.
Opties negeren  
Actie goedkeuren Klik op deze knop om deze actie goed te keuren en de volgende mijlpaal van de werkstroom te starten.
Actie bij mislukken Klik op deze knop om de status van de actie te wijzigen in Mislukt.
Statusoverzicht  
Actie bewerken Klik op deze knop om de pagina Actie bijwerken weer te geven.
Opmerkingen Klik op deze knop om opmerkingen toe te voegen voor deze actie.
alles uitvouwen Klik op deze knop om de tekst van alle opmerkingen weer te geven in het veld hieronder.
Alles samenvouwen Klik op deze knop om de tekst van alle opmerkingen in het veld hieronder te verbergen.

Takenlijst

De pagina Acties bevat een overzicht van alle acties die aan een bepaalde gebruiker zijn toegewezen.

Als een actie is voltooid, wordt deze automatisch verwijderd van de pagina Acties. De werkstroom (en actie) is nog steeds toegankelijk via de pagina Mijn werkstromen.

De takenlijst weergeven

Klik op Takenlijst in het menu Samenwerking.

-OF-

Klik op Takenlijst op de beginpagina van het onderdeel Samenwerking.

De pagina Acties bevat de volgende functies:

Taken voor de pagina Acties
Functie Beschrijving
Acties weergeven Maak een keuze uit de volgende weergaveopties en klik op Start:

Typen:

 • Alle werkstromen: alle acties weergeven voor alle werkstromen die zijn gekoppeld aan een gebruiker.
 • Huidige werkstromen: acties weergeven voor de werkstromen die in uitvoering zijn.
 • Geplande werkstromen: acties voor nog te starten werkstromen weergeven.

Status:

 • Niet gestart: acties weergeven die nog niet zijn gestart door een gebruiker.
 • Wordt uitgevoerd: acties weergeven die in uitvoering zijn.
 • Voltooid: acties weergeven die voltooid zijn.
Statuspictogram Pictogrammen in deze kolom geven aan of de deadline van een actie is verstreken of dat een actie vereist is.
Naam van actie Hier wordt de naam van de actie weergegeven.
Status van actie Hier wordt de status van de actie weergegeven.
Deadline van actie Hier wordt de deadline van de actie weergegeven.
Naam van werkstroom Hier wordt de naam weergegeven van de werkstroom waarvan deze actie deel uitmaakt.
Bijwerken Klik op Bijwerken om de pagina Actie bijwerken weer te geven.
Details Klik hierop om de details van de werkstroom weer te geven.

Acties bijwerken

De pagina Actie bijwerken bevat alle details en inhoudsitems die horen bij een bepaalde actie in een werkstroom. De status van de actie kan worden gewijzigd en er kunnen opmerkingen worden toegevoegd.

De eigenaar van de werkstroom kan de status van een actie wijzigen om deze in te stellen als Voltooid of Mislukt. Bijvoorbeeld: Jan moet een bepaalde actie uitvoeren in mijlpaal 1, maar heeft zich ziek gemeld. De eigenaar kan deze pagina dan gebruiken om de status van de actie van Jan aan te passen, zodat de werkstroom niet wordt geblokkeerd. De eigenaar moet hiervoor de pagina Modelontwerp openen vanaf de pagina Actie bijwerken.

alle gebruikers die betrokken zijn bij de werkstroom kunnen opmerkingen toevoegen aan acties. De status van een bepaalde actie kan echter alleen worden gewijzigd door gebruikers die aan die actie zijn toegewezen. Bijvoorbeeld: als een gebruiker een actie moet uitvoeren in mijlpaal 1, kan die gebruiker de werkstroom openen tijdens mijlpaal 2 en opmerkingen toevoegen voor acties in mijlpaal 2.

Acties bijwerken

De pagina Werkstroomactie kan op de volgende manieren worden weergegeven:

 • Klik op de pagina Takenlijst op Bewerken voor een actie.
 • Klik op de pagina Modelontwerp op Actie bewerken voor een actie.

De pagina Actie bijwerken bevat de volgende functies:

Taken voor de pagina Actie bijwerken
Functie Beschrijving
Instructies Hier worden de instructies voor deze actie weergegeven. Alleen-lezen.
Deadline Hier wordt de deadline voor deze actie weergegeven. Alleen-lezen.
Vereist Hier wordt de status Verplicht/Niet verplicht weergegeven voor de actie. Alleen-lezen.
Inhoudsitems Hier worden de koppelingen weergegeven naar inhoudsitems die aan deze actie zijn gekoppeld.
Status van Maak een keuze uit de volgende opties om de status van deze actie te wijzigen:
 • Wordt uitgevoerd
 • Goedgekeurd
 • Niet goedgekeurd
Onderwerp Voer in het veld een onderwerp in.
Opmerking Voer een opmerking in om de statuswijziging toe te lichten.
Statusoverzicht Hier ziet u het statusoverzicht van deze actie. Gebruik de knoppen Alles uitvouwen en Alles samenvouwen om het overzicht uit of samen te vouwen.

Werkstroommeldingen

De pagina Werkstroommeldingen stelt gebruikers in staat de meldingen voor een bepaalde werkstroom te beheren.

De pagina Werkstroommeldingen kan worden geopend door een werkstroom te selecteren op de pagina Mijn werkstromen en vervolgens te klikken op Abonneren. Gebruikers kunnen de meldingsinstellingen voor verschillende werkstromen tegelijkertijd wijzigen.

Voorkeuren voor het ontvangen van meldingen instellen

 1. Maak een keuze uit de volgende opties:
  • Ik moet een actie uitvoeren: De gebruiker ontvangt alleen meldingen over de status van mijlpalen voor een werkstroom waarvoor de gebruiker acties moet uitvoeren, dus niet over de status van de werkstroom als geheel.
  • Een willekeurige gebeurtenis: De gebruiker ontvangt alle meldingen voor een werkstroom, dus ook over de status van acties en mijlpalen.
  • Een werkstroom is voltooid of mislukt: De gebruiker ontvangt een melding wanneer een werkstroom is voltooid of mislukt.
  • Nooit: De gebruiker ontvangt geen meldingen voor werkstromen.
 2. Klik op Verzenden.

Geen werkstroommeldingen meer ontvangen

Gebruikers van Inhoudsbeheer kunnen aangeven dat ze geen werkstroommeldingen meer willen ontvangen door in het menu Tools de optie Persoonlijke instellingen te kiezen.

 1. Klik op Persoonlijke instellingen in het onderdeel Tools.
 2. Schakel het selectievakje Geen werkstroommeldingen in.
 3. Klik op Verzenden.

Items mailen

Gebruikers kunnen vanuit een inhoudsgebied bestanden en mappen via e-mail versturen naar bepaalde gebruikers, een groep gebruikers of iemand anders met een geldig e-mailadres.

Een e-mail sturen

 1. Selecteer een of meer bestanden of mappen in het inhoudsgebied door de bijbehorende selectievakjes in te schakelen.
 2. Klik op Items e-mailen.
 3. Klik op Aan.
 4. Geef aan naar wie u het e-mailbericht wilt versturen:
  • Klik op Specifieke gebruikers selecteren om te zoeken naar een gebruikersnaam. Klik op Verzenden.
  • Wijs Groep gebruikers selecteren om een groep te kiezen. Klik op Cursus, Cursusgroep, Organisatie of Organisatiegroep. Selecteer een groep door het bijbehorende selectievakje in te schakelen. Klik op Verzenden.
  • Klik op E-mailadres toevoegen om een e-mailadres in te voeren. Klik op Verzenden.
 5. Klik op CC en BCC en kies de personen waaraan u een (blinde) kopie van het bericht wilt sturen.
 6. Typ een onderwerp in het veld Onderwerp.
 7. Typ het bericht in het veld Bericht.
 8. Klik op Verzenden.