Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Werkstromen implementeren

Een werkstroom starten

Werkstromen kunnen handmatig of automatisch worden gestart. U kunt een werkstroom op de volgende drie manieren handmatig starten:

 • Maak een instantwerkstroom (een volledig nieuw werkstroommodel en exemplaar).
 • Start een werkstroom op basis van een werkstroommodel (gedeeld of door de gebruiker gemaakt).
 • Selecteer een item van Content Collection en gebruik dit als basis voor een werkstroommodel of gebruik een bestaand werkstroommodel.

Voer voor elke methode de volgende stappen uit:

 • Instantwerkstroom: Klik op de beginpagina van het onderdeel Samenwerking op een van de volgende koppelingen: Aan de slag of Een instantwerkstroom starten.
 • Gedeelde werkstroom: Klik in de lijst Aan de slag op de naam van de werkstroom.
 • Werkstroom op basis van items: Selecteer op een mappagina van Content Collection een item en klik op Werkstroom starten.

Een instantwerkstroom maken

Gebruikers kunnen een instantwerkstroom maken, wat inhoudt dat de gebruiker via een stapsgewijze procedure snel en eenvoudig een nieuwe werkstroom kan maken en uitvoeren.

 1. Klik in het menugebied op Samenwerking.
 2. Klik op Een instantwerkstroom starten.
 3. Selecteer Instantwerkstroom maken of Bestaand werkstroommodel kopiëren.
 4. Klik op Bladeren om een bestaand werkstroommodel te selecteren.
 5. Typ een naam voor de nieuwe werkstroom in het veld Naam.
 6. Typ instructies voor de nieuwe werkstroom in het veld Instructies. Dit zijn de instructies voor het gebruiken van de werkstroom. Als dit bijvoorbeeld een gedeelde werkstroom is, kan dit gedeelte worden gebruikt om uit te leggen hoe anderen deze werkstroom kunnen gebruiken. Deze stap is niet verplicht.
 7. Geef bij Status van actie de statuswaarden op die moeten worden gebruikt in deze werkstroom: Wordt uitgevoerd, Goedgekeurd en Niet goedgekeurd.
 8. Klik op Bladeren om inhoudsitems te koppelen aan deze werkstroom.
 9. Klik op Verzenden.

Een gedeeld werkstroommodel gebruiken

Gebruikers kunnen een werkstroom starten op basis van een gedeeld werkstroommodel.

 1. Klik op de beginpagina van het onderdeel Samenwerking bij Aan de slag op de koppeling naar een werkstroom of kies Een aanvraag indienen in het menu Werkstroom.
 2. Klik op de knop Ga van het gewenste werkstroommodel.
 3. Typ in het veld Opmerkingen aanvullende opmerkingen voor de werkstroom. (Optioneel).
 4. Klik op Bladeren om een item toe te voegen aan deze werkstroom.
 5. Vouw de verschillende mijlpalen uit om deadlines en inhoudsitems toe te wijzen. (Optioneel)
  • Wijs een deadline toe voor de mijlpaal door het keuzerondje Datum opgeven te selecteren en de datum- en tijdvelden in te vullen.
  • Klik op Bladeren om een item toe te voegen aan deze werkstroom.
 6. Selecteer Ik wil een e-mail bij voltooiing als u een e-mail wilt ontvangen als de werkstroom is voltooid.
 7. Kies een van de volgende opties om aan te geven wanneer deze werkstroom moet starten:
  • Klik op de optie Handmatig starten om deze werkstroom op het gewenste moment te starten.
  • Klik op de optie Nu starten om deze werkstroom zo snel mogelijk te starten.
  • Klik op de optie Startdatum opgeven en gebruik de datum- en tijdvelden om een exacte datum en tijd te selecteren voor het starten van deze werkstroom.
 8. Klik op Verzenden als u klaar bent.

Een werkstroom op basis van items maken

Gebruikers kunnen een nieuwe werkstroom maken door een item van Content Collection als uitgangspunt te nemen. Op deze manier kan ervoor worden gezorgd dat een bepaald item zeker aanwezig is in de werkstroom.

Volg de onderstaande stappen om een nieuwe werkstroom te maken op basis van een Content Collection-item:

 1. Selecteer op een mappagina van Content Collection een item en klik op Werkstroom starten.
 2. Geef aan of u een instantwerkstroom wilt maken of een bestaand werkstroommodel wilt gebruiken.
 3. Klik op Verzenden als u klaar bent.

Een actieve werkstroom bewerken

Gebruikers van Inhoudsbeheer kunnen een werkstroom wijzigen waarvan ze eigenaar zijn en die wordt uitgevoerd. Mijlpalen en acties die nog niet zijn gestart, kunnen ook worden gewijzigd. Dit geldt niet voor mijlpalen en acties die in uitvoering zijn of die al zijn voltooid.

de werkstroom moet worden gestopt voordat deze kan worden gewijzigd. Er verschijnt een bericht met deze waarschuwing. Klik op OK om de werkstroom te stoppen.

 1. Klik op de beginpagina van het onderdeel Samenwerking op Werkstroommodel ontwerpen.
 2. Kies Openen  in het contextmenu voor de actieve werkstroom.
 3. Kies  Actie maken  of  Machtigingen uitbreiden  in het contextmenu voor een mijlpaal.
 4. Kies  Bewerken,  Kopiëren of  Verwijderen  in het contextmenu voor een actie.
 5. Klik op  OK  als u klaar bent.