Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Prestaties

Met de tool Prestaties kunnen cursusleiders en cursusontwerpers criteria opstellen voor het belonen van studenten in de vorm van zowel badges als certificaten. Studenten kunnen zien welke beloningen ze hebben gekregen en wat ze moeten doen om extra beloningen te krijgen. Op deze manier krijgen ze ook een beeld van de leerprogressie die nodig is om vastgelegde competenties te halen. Studenten kunnen badges publiceren naar Mozilla Open Backpack en zo ook buiten Blackboard Learn laten zien over welke kennis ze beschikken. Cursusleiders kunnen zo ook eenvoudig zien welke studenten bepaalde mijlpalen hebben bereikt. Zie http://www.openbadges.org/about/ voor meer informatie over Open Badges en Mozilla Open Backpack.

De tool Prestaties kent vier functiegebieden: beschrijving van de prestatie, beloning, bekendmaking en delen. De criteria die zijn vastgelegd in de beschrijving van de prestatie, moeten worden gehaald voordat een beloning wordt gegeven. Studenten krijgen bericht wanneer ze een beloning hebben verdiend en kunnen dit desgewenst algemeen bekendmaken.

Het Building Block Prestaties is opgenomen in Service Pack 14 en hoeft niet te worden geïnstalleerd. Het Building Block kan worden verwijderd of uitgeschakeld en u kunt de beschikbaarheid ervan wijzigen.

Meer informatie

Zie Prestaties voor meer informatie over de tool Prestaties.