Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Verbeteringen van aangepaste thema's

Vanaf Service Pack 14 bevatten de bestaande tools voor het downloaden, uploaden en aanpassen van een systeemthema alle opmaakmodellen voor alle functies, ongeacht of de functie deel uitmaakt van de basisinstallatie van Learn of van een Building Block dat wordt aangeboden door Blackboard. Building Blocks van externe leveranciers kunnen hier ook gebruik van maken, maar dan kan het nodig zijn het Building Block aan te passen aan de bestandsnaamconventies voor bestanden met opmaakmodellen die nodig zijn voor deze functie.

  • Gewijzigde structuur van themapakketten - Om alle opmaakmodellen toe te passen die aanwezig zijn in de “payload” van Building Blocks in Learn, is de structuur van themapakketten aangepast om onderscheid te maken tussen opmaakmodellen van de basisinstallatie en opmaakmodellen die specifiek zijn voor Building Blocks. Deze aanpassing is een directe spiegeling van het bestaande gedrag van de Taalpakketeditor van Learn.
  • Bestanden voor aanpassen eenvoudiger te vinden - Themapakketten die worden gedownload uit Learn bevatten nu een ‘core’-submap, plus submappen voor elk Building Block met de eigen, tool-specifieke opmaakmodellen. Een tekstbestand op het hoogste niveau in het themapakket bevat een lijst met namen van submappen, waarbij de namen van de Building Blocks duidelijk aangeven om welk Building Block het gaat.
  • Lijst met opmaakmodellen  - In het configuratiescherm voor systeembeheer kunt u zien of er voor een Building Block tool-specifieke opmaakmodellen beschikbaar zijn. Ga hiervoor naar Building Blocks, selecteer Building Blocks en klik vervolgens op Geïnstalleerde tools. Open het contextmenu voor een weergegeven Building Block en selecteer Componenten weergeven. Als het Building Block tool-specifieke opmaakmodellen bevat voor één van de standaardthema's van Learn, worden de handles van het thema op deze pagina vermeld.
  • Opdrachtregeltool voor vergelijken van thema's - De bestaande opdrachtregeltool voor het vergelijken van twee thema's is bijgewerkt om overweg te kunnen met de nieuwe pakketstructuur. Hierdoor wordt in de tool een foutbericht weergegeven wanneer de vergeleken pakketten niet dezelfde pakketstructuur hebben. U kunt de tool nog wel gebruiken voor het vergelijken van twee pakketten met dezelfde structuur. Het maakt hierbij niet uit of de structuur ouder of nieuwer is dan SP14, als de structuur van de twee pakketten maar hetzelfde is.
  • Waarschuwing tijdens installatie van Building Block met aangepast thema - Wanneer u een Building Block met eigen opmaakmodellen installeert op een systeem met ten minste één aangepast thema, ziet u een waarschuwing met het advies het thema te vergelijken met het bestaande thema, net als bij een upgrade van Learn.