Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Financial Aid Reporting

Het Building Block Financial Aid Reporting stelt gebruikers in staat rapporten te genereren over de deelname aan of de bijdrage van gebruikers aan bepaalde of verschillende cursussen, met informatie die vereist is om te bepalen of een student ontvangen financiering al dan niet moet terugbetalen overeenkomstig de regels die hiervoor zijn opgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs (Return of Title IV Funds (R2T4)).

Multi-Course User Participation Report

Het Multi-Course User Participation Report is een rapport op systeemniveau met gegevens van academische bijdragen van een student aan alle Blackboard Learn-cursussen. Het rapport Multi-Course User Participation Report is toegankelijk via Systeemrapportage onder Tools en functies in het configuratiescherm voor systeembeheer. Klik daar op Statistiekenrapporten.

U kunt het rapport uitvoeren voor alle cursussen, alle beschikbare cursussen of alle niet-beschikbare cursussen binnen de Learn-omgeving. Instellingen met een licentie voor de module Community Engagement, en die gebruikmaken van de functie Instellingshiërarchie, kunnen het rapport ook uitvoeren voor een bepaald knooppunt.

De gegevens worden uitgevoerd in een Microsoft Excel®-spreadsheet (*.xls), zodat ze kunnen worden gebruikt en bewerkt in een extern programma voor gegevensmanipulatie zoals Microsoft Excel®, Microsoft Access®, SAS® en SPSS®. Dit rapport bevat zoals de naam aangeeft gegevens voor meerdere cursussen. 

Ieder rapport bevat de volgende gegevens voor een student: voornaam, achternaam, gebruikers-ID, batch-ID, instelling van systeembeschikbaarheid, cursus-ID, batch-ID van de cursus, tijd-/datumstempel van inzendingen en het aantal inzendingen voor itemtypen met pogingen binnen een cursus, zoals: opdrachten, toetsen, berichten in discussieruimten, blogs en dagboeken.

Alleen gegevens voor items met pogingen aanwezig binnen cursussen van Blackboard Learn worden in het rapport opgenomen. Beoordeling van een item is geen vereiste om de poging op te nemen in het rapport. Als het type item niet wordt gebruikt in de cursus, zijn er geen gegevens om te vermelden in het rapport.

Single Course User Participation Report

Het Single Course User Participation Report is een rapport met gegevens van de academische activiteiten/inzendingen van een gebruiker voor een bepaalde cursus. Cursusleiders kunnen het rapport uitvoeren via de menuoptie Cursusrapporten onder Evaluaties in het configuratiescherm voor cursussen.

De gegevens worden uitgevoerd in een Microsoft Excel®-spreadsheet (*.xls), zodat ze kunnen worden gebruikt en bewerkt in een extern programma voor gegevensmanipulatie zoals Microsoft Excel, Microsoft Access, SAS en SPSS.

Ieder rapport bevat de volgende gegevens voor een student: voornaam, achternaam, gebruikers-ID, batch-ID, instelling van systeembeschikbaarheid, cursus-ID, batch-ID van de cursus, tijd-/datumstempel van inzendingen en het aantal inzendingen voor itemtypen met pogingen binnen een cursus, zoals: opdrachten, toetsen, berichten in discussieruimten, blogs en dagboeken.

Alleen gegevens voor items met pogingen aanwezig binnen cursussen van Blackboard Learn worden in het rapport opgenomen. Beoordeling van een item is geen vereiste om de poging op te nemen in het rapport. Als het type item niet wordt gebruikt in de cursus, zijn er geen gegevens om te vermelden in het rapport.