Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Expliciete acceptatie voor profielgebruik

Expliciete acceptatie vereist voor profielgebruik

Er is een nieuwe werkstroom ontwikkeld waardoor elke eindgebruiker individuele servicevoorwaarden moet accepteren voordat ze de cloudprofielen en tools voor sociaal leren kunnen gebruiken. Nadat een gebruiker voor de eerste keer heeft geklikt op Profiel bewerken, Profiel weergeven (het profiel van de gebruiker zelf of van een andere gebruiker), de tool Mensen, de tool Berichten of de tool Ruimten, wordt de werkstroom voor expliciete acceptatie aangeboden. De hierboven genoemde tools kunnen pas worden gebruikt nadat de werkstroom is voltooid, de servicevoorwaarden zijn geaccepteerd en er een e-mailadres is opgegeven. 

Gebruikers die als een cursusleider toegang zoeken tot xpLor moeten deze werkstroom ook voltooien voordat ze toegang krijgen tot xpLor, zelfs als Cloudprofielen niet is ingeschakeld. Studenten die vanuit een cursus bronnen van xpLor raadplegen, hoeven deze werkstroom niet af te ronden om toegang te krijgen tot de xpLor-bron. In dat geval worden ze anoniem weergegeven in xpLor totdat ze de werkstroom hebben voltooid.

Beleidsverklaring van instelling

De aangeboden gebruiksvoorwaarden zijn tussen Blackboard en de individuele eindgebruiker. Instellingen hebben de mogelijkheid om hun eigen beleid toe te voegen aan het scherm om aan studenten te communiceren hoe ze verwachten dat sociale services van derden zoals Blackboard Social worden gebruikt.

Deze verklaring kan worden gedefinieerd op de pagina Cloudinstellingen.

Profiel verwijderen

Eindgebruikers kunnen hun profiel verwijderen door te klikken op Mijn Blackboard-profiel verwijderen, onder aan het gedeelte Privacyopties van de pagina Profiel bewerken van een gebruiker.

Er verschijnt dan een bevestigingsscherm, met informatie over wat de gevolgen zijn voor het werken met Learn als gebruikers hun profiel verwijderen.

Na 12 maanden van inactiviteit wordt vanuit de cloudservice een e-mail verstuurd naar het primaire e-mailadres van de gebruiker dat in het profiel is ingesteld. In de e-mail staat dat het profiel automatisch na 30 dagen zal worden verwijderd, tenzij er stappen worden genomen om het profiel te behouden.

Bepaalde cursussen en organisaties uitsluiten

In Cloudprofielen hebben gebruikers de mogelijkheid hun privacyoptie in te stellen op Persoonlijk, waardoor de toegang en de weergave van hun profiel wordt beperkt tot alleen de gebruikers waarmee ze een academische context delen (zoals een cursus, organisatie of ruimte die ze delen).

Beheerders kunnen instellen dat in de tool Mensen van een gebruiker bepaalde cursussen en organisaties niet worden opgenomen. Gebruikers met Privacyoptie ingesteld op Persoonlijk worden niet gevonden door collega-gebruikers die zijn ingeschreven in deze uitgesloten cursussen of organisaties (tenzij ze een andere academische context delen met die gebruikers). 

U geeft een oriëntatiecursus voor studenten waarin u alle gebruikers van de instelling inschrijft. Deze cursus voor de volledige instelling wordt toegevoegd aan de tool Mensen van elke eindgebruiker, waardoor het profiel van de eindgebruiker toegankelijk is voor alle gebruikers van de instelling. Dit betekent dat het persoonlijke profiel van de gebruiker beschikbaar komt in contexten waaraan de gebruiker niet zelf expliciet heeft aangegeven te willen deelnemen. Als u deze cursus uitsluit, wordt deze niet weergegeven in de tool Mensen. Daarnaast kunnen andere gebruikers van de uitgesloten cursus geen profielen vinden en bekijken.

U kunt cursussen en organisaties uitsluiten via de pagina Cloudinstellingen