Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Knooppunten koppelen

Cursussen en organisaties kunnen worden gekoppeld aan meer dan één knooppunt in de instellingshiërarchie, maar een van deze koppelingen moet worden ingesteld als de "primaire" koppeling. Deze primaire koppeling bepaalt uit welk knooppunt de toolinstellingen voor een cursus worden opgehaald: of een tool beschikbaar is, en of gasten en waarnemers toegang hebben tot de tool. Het knooppunt bevat mogelijk ook standaardwaarden voor andere cursusinstellingen.

Het primaire knooppunt voor een object selecteren

Een nieuw of bestaand object gebruiken

  1. Maak of bewerk een object, zoals een cursus of gebruiker.
  2. Klik op Knooppunt zoeken.
  3. Zoek naar een knooppunt en selecteer het.
  4. Klik op Verzenden.

Als er meer dan één knooppunt is gekoppeld, selecteert u het keuzerondje Primair knooppunt naast het knooppunt dat u als primair wilt instellen.

Via de hiërarchie-interface

Wanneer de beheerder objecten selecteert om aan het knooppunt toe te voegen, controleert het systeem of ieder geselecteerd object is gekoppeld aan een primair knooppunt.

Als dat niet het geval is, wordt het geselecteerde knooppunt ingesteld als het primaire knooppunt voor dat object.

Als een object al wel is gekoppeld aan een primair knooppunt, wordt het geselecteerde knooppunt ingesteld als het secundaire knooppunt voor dat object.

Ontbrekende primaire koppelingen

In sommige gevallen is het mogelijk dat een cursus of organisatie in de hiërarchie niet is gekoppeld aan een primair knooppunt. Dat kan:

  • na een upgrade van 9.1 SP6 naar 9.1 SP8. Koppelingen met primaire knooppunten werden niet gebruikt in SP6, dus moeten deze tijdens de migratie naar SP8 worden gemaakt. Als een cursus of organisatie van SP6 is gekoppeld aan meerdere knooppunten, kan tijdens de upgrade niet worden vastgesteld welk knooppunt als primair moet worden ingesteld.
  • na het verwijderen van een primaire koppeling. Als een primaire koppeling wordt verwijderd (rechtstreeks of door het verwijderen van het bovenliggende knooppunt) en de desbetreffende cursus/organisatie twee of meer koppelingen heeft, moet de gebruiker beslissen welke van deze knooppunten als primair moet worden ingesteld. Tot de gebruiker dat doet, blijven ze beide secundair.

Een cursus of organisatie zonder primaire koppeling krijgt automatisch de instellingen van het knooppunt op het hoogste niveau.

Detectietool voor achtergelaten inhoud

De detectietool voor achtergelaten inhoud controleert de instellingshiërarchie op cursussen en organisaties die zijn gekoppeld aan één of meer knooppunten, maar die geen primaire koppeling hebben met een van die knooppunten. De tool genereert een rapport met alle objecten zonder primaire koppelingen, samen met de knooppunten waaraan ze zijn gekoppeld.

Dit is de syntaxis van de opdrachtregeltool:

[blackboard]/tools/admin/DetectOrphanedHierarchyAssociations [-f bestandsnaam]

De tool analyseert de hiërarchie en stelt een rapport op in een bestand dat orphaned-hierarchy-associations.txt heet. De optionele parameter -f kan worden gebruikt om een andere bestandsnaam op te geven voor het rapport.

Rapportindeling

Het rapport bevat een lijst van achtergelaten koppelingen, één per regel. Elke vermelding bestaat uit de volgende velden:

Rapportindeling
Veld Beschrijving
object_kind Of de koppeling voor een cursus (COURSE) of organisatie (ORGANIZATION) is.
id De batch-id van het object.
name De naam van het object.
associated_node_ids De batch-uid's van alle knooppunten waaraan het object is gekoppeld.

Voorbeeldrapport:

object_kind id name associated_node_ids

COURSE course1 Course One COMPUTER_SCIENCE

COURSE course1 Course Two COMPUTER_SCIENCE,PHILOSOPHY

ORGANIZATION course1 Org 1 COMPUTER_SCIENCE