Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

SafeAssign

SafeAssign

SafeAssign is een tool die wordt gebruikt om plagiaat te voorkomen en om studenten duidelijk te maken hoe ze bronvermelding kunnen toepassen in plaats van bestaand werk anders geformuleerd over te nemen. SafeAssign kan dus worden gebruikt als afschrikmiddel maar ook als leermiddel.

SafeAssign vergelijkt ingezonden opdrachten met een set bronnen om vast te stellen of er sprake is van overlap tussen de ingezonden opdracht en bestaand materiaal.

Zie SafeAssign voor cursusleiders als u meer wilt weten over SafeAssign vanuit het perspectief van een cursusleider. Zie SafeAssign voor studenten als u meer wilt weten over SafeAssign vanuit het perspectief van een student.

Werking van SafeAssign

SafeAssign is gebaseerd op een uniek tekstvergelijkingsalgoritme dat exacte en inexacte overeenkomsten tussen een ingeleverd werkstuk en bronmateriaal vaststelt. Dit zelf ontwikkelde algoritme analyseert de tekst van de inzending en optimaliseert de woorden en termen die moeten worden gezocht in meerdere gegevensbronnen. De resultaten die worden teruggestuurd door elke service worden verder verwerkt op basis van het gewicht dat is toegekend door de zoekservice en vergelijkende weging van het SafeAssign-algoritme. Op deze manier wordt de resultaatset bepaald die wordt opgenomen in het originaliteitsrapport.

Inzendingen van studenten naar SafeAssign worden vergeleken met een aantal verschillende bronnen, waaronder:

 • Documentarchieven van onderwijsinstellingen: bevat alle werkstukken die door gebruikers van de verschillende instellingen zijn aangeboden voor verwerking door SafeAssign.
 • Algemene naslagdatabase: bevat meer dan 15 miljoen papers die vrijwillig zijn ingediend door studenten van instellingen die werken met Blackboard om plagiaat tussen onderwijsinstellingen te voorkomen.
 • ProQuest ABI/Inform: een database met meer dan 1100 titels van publicaties en ongeveer 2,6 miljoen artikelen vanaf 1990 tot heden, wordt wekelijks bijgewerkt.
 • Internet: SafeAssign maakt gebruik van de zoekservice Yahoo! BOSS als de onderliggende indexprovider voor internet om op internet te zoeken naar overeenkomende tekst.

Algemene naslagdatabase

De algemene naslagdatabase van SafeAssign is een afzonderlijke database waarvoor studenten op vrijwillige basis werkstukken kunnen indienen om plagiaat tegen te gaan. De database is niet gekoppeld aan de lokale database van instellingen waarin alle werkstukken worden opgeslagen van een instelling. Studenten kunnen er ook voor kiezen hun werkstukken alleen op te slaan in de lokale database, en dus niet ook in de algemene naslagdatabase. Studenten zijn niet verplicht om werkstukken aan te bieden aan deze database. Studenten zijn vrij om hun werkstukken op te slaan in de algemene naslagdatabase, maar ze hebben niet de mogelijkheid opgeslagen werkstukken achteraf te verwijderen. Werkstukken in de algemene naslagdatabase zijn kopieën en zijn uitsluitend bedoeld om plagiaat te voorkomen. Opgeslagen werkstukken blijven eigendom van de auteur en Blackboard kan geen enkele aanspraak maken op het eigendom van werkstukken in de algemene naslagdatabase.

Zoeken op internet

De zoekindexen voor internet die worden gebruikt door SafeAssign zijn ontworpen voor betrouwbaarheid, prestaties en efficiëntie in relatie tot de grote hoeveelheid zoekopdrachten die worden uitgevoerd door SafeAssign. Deze zoekindexen worden mogelijk niet zo vaak bijgewerkt als de indexen die worden gebruikt door internet-zoekservices voor consumenten. Meestal worden deze indexen binnen 1-3 dagen na een wijziging bijgewerkt. De combinatie van de eigenschappen van deze zoekindexen en de weging die wordt toegepast door het SafeAssign-algoritme betekent dat de resultaten die voor een bepaalde zin worden opgenomen in een originaliteitsrapport van SafeAssign mogelijk niet identiek zijn met de resultaten van een internet-zoekservice voor consumenten. SafeAssign is bedoeld als een hulpmiddel dat cursusleiders kunnen gebruiken om de potentiële aanwezigheid van niet-origineel werk binnen een inzending op te sporen. Zoals hieronder verder wordt toegelicht, is een SafeAssign-score een waarschuwing dat een inzending misschien nader moet worden onderzocht. Het is geen garantie dat er al dan niet sprake is van plagiaat.

SafeAssign-originaliteitsrapporten

Nadat een werkstuk is verwerkt, wordt er een rapport gegenereerd met het percentage tekst in het ingezonden werkstuk dat overeenkomt met bestaande bronnen. Het rapport bevat ook de mogelijke bronnen van de onderdelen van het werkstuk waarvoor overeenkomsten zijn gevonden in de database. Cursusleiders kunnen deze bronnen verwijderen uit het rapport en het rapport vervolgens opnieuw genereren. Dit is handig als het werkstuk een vervolg is op een eerder ingediend werkstuk van dezelfde student.

Het is belangrijk het rapport zorgvuldig door te lezen en vast te stellen of er een bronvermelding voor het tekstblok is toegevoegd.

Scores van SafeAssign interpreteren

Scores voor zinsovereenkomsten geven het kanspercentage aan dat twee zinnen dezelfde betekenis hebben. Omgekeerd kan deze score ook worden geïnterpreteerd als de kans dat deze twee zinnen toevallig op elkaar lijken. Een score van bijvoorbeeld 90 procent betekent dat er een kans is van 90 procent dat de twee zinnen hetzelfde zijn en een kans van 10 procent dat ze toevallig overeenkomsten vertonen en niet omdat het ingezonden werkstuk materiaal uit de bestaande bron bevat (ongeacht of er sprake is van een juiste bronvermelding).

De totaalscore van SafeAssign geeft de kans aan dat het ingezonden werkstuk overeenkomsten bevat met bestaande bronnen. Deze score is alleen een indicatie en het is dus belangrijk dat werkstukken goed worden gecontroleerd om vast te stellen of de bronnen van de overeenkomsten zijn vermeld.

 • Scores lager dan 15 procent: deze werkstukken bevatten meestal enkele citaten en een paar veelgebruikte formuleringen of blokken tekst die ook voorkomen in andere documenten. In de meeste gevallen vereisen deze werkstukken geen verdere analyse, aangezien er geen bewijs is van mogelijk plagiaat in deze werkstukken.
 • Scores tussen 15 en 40 procent: deze werkstukken bevatten veel geciteerd of anders geformuleerd materiaal of er is sprake van plagiaat. Deze werkstukken moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de bronvermelding in orde is.
 • Scores hoger dan 40 procent: de kans is aanzienlijk dat tekst in dit werkstuk is gekopieerd uit andere bronnen. Deze werkstukken bevatten een uitzonderlijke hoeveelheid geciteerde of anders geformuleerde tekst en moeten worden gecontroleerd op mogelijk plagiaat.

Integratie met Grade Center

SafeAssignments kunnen worden gekoppeld aan Grade Center-items. De score wordt dan geregistreerd in Grade Center.

Met SafeAssign krijgen instellingen toegang tot een algemene naslagdatabase met academische publicaties. Via de algemene naslagdatabase kunnen instellingen zoeken in hun eigen gegevensarchieven, maar ook in diverse andere archieven. De toegang tot de database is standaard ingeschakeld. Verbinding met de database is alleen mogelijk als de Blackboard-toepassingsservers toegang hebben tot de volgende host en poorten.

Deze poorten zijn alleen geschikt voor uitgaand HTTP-verkeer. SafeAssign zal nooit communiceren met uw Blackboard-systeem via deze IP's.

Blackboard Learn and Academic Suite
URL: safeassign.blackboard.com
IP-adres: 69.196.240.32
Poorten: TCP 80 en 443

Laat inkomend verkeer toe op alle tot stand gebrachte verbindingen voor Learn door een verbinding met een flag toe staan, behalve SYNC, op alle poorten vanaf IP-adres: 69.196.253.30. SafeAssign voert webservice-aanroepen uit naar uw Blackboard-systeem vanaf dit IP-adres.

SafeAssign configureren en registreren

 1. Klik in het configuratiescherm voor systeembeheer op Building Blocks.
 2. Klik op Geïnstalleerde tools.
 3. Zoek het SafeAssign Building Block.
 4. Klik op Instellingen voor het Building Block SafeAssign.
 5. Voer de volgende gegevens in:
  • Naam van instelling

   URL van lokale server
   Deze URL is bedoeld voor het valideren van het systeem dat wordt geregistreerd en om spoofing en hacking van de centrale servicedatabase te voorkomen.

  • De voornaam van de beheerder die de contactpersoon is voor SafeAssign
  • De voornaam van de beheerder die de contactpersoon is voor SafeAssign
  • Het e-mailadres van de beheerder die de contactpersoon is voor SafeAssign
  • De functie van de beheerder die de contactpersoon is voor SafeAssign
 6. Selecteer een tijdzone. U weet dan zeker dat de tijd die wordt weergegeven in het Building Block SafeAssign overeenkomt met de tijd van de Blackboard Learn-server.
 7. Selecteer Student-ID weergeven om cursusleiders in staat te stellen de ID's van studenten te zien in de tabel met ingezonden werkstukken. Als deze optie is uitgeschakeld, zien cursusleiders alleen de namen van studenten.
 8. Voer tekst in voor de vrijgaveverklaring die in elke SafeAssignment in het systeem wordt weergegeven om studenten te waarschuwen dat hun werk wordt gecontroleerd op plagiaat. Laat het tekstvak leeg als u geen waarschuwing wilt weergeven.
 9. Selecteer Algemene naslagdatabase om SafeAssignments toe te voegen aan de algemene naslagdatabase en toestemming te geven deze te gebruiken voor de analyse van werkstukken die door andere instellingen zijn ingediend. Schakel deze optie niet in als u deze toegang niet wilt verlenen.
 10. Selecteer Ik ga akkoord om de licentieovereenkomst van SafeAssign te accepteren.
 11. Klik op Verzenden.
 12. Klik op Instellingen voor SafeAssign om de pagina Instellingen opnieuw te openen. Als er verbinding is, wordt boven aan de pagina het bericht Verbindingsstatus: verbinding weergegeven.

Als er verbinding is gemaakt met SafeAssign, ontvangt u hiervan bericht, inclusief een deelnamecode. Deze code wordt gebruikt als identificatie van uw instelling en de gegevens die vanuit uw instelling worden verzonden. De deelnamecode is ook handig bij het oplossen van problemen en het migreren van servers.

SafeAssign inschakelen in Blackboard Learn

 1. Klik in het configuratiescherm voor systeembeheer op Building Blocks.
 2. Klik op Geïnstalleerde tools.
 3. Zoek het SafeAssign Building Block.
 4. Selecteer Beschikbaar in de kolom Beschikbaarheid en in de kolom Standaard voor cursus/org.

SafeAssign inschakelen in cursussen

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Cursussen op Cursusinstellingen.
 2. Klik op Cursustools.
 3. Filter op Building Block-tools.
 4. Zoek SafeAssign in de lijst en selecteer Aan. SafeAssign is niet beschikbaar voor gasten of waarnemers.
 5. Klik op Verzenden.

SafeAssign maakt gebruik van de zoekservice Yahoo! BOSS als de onderliggende indexprovider voor internet om op internet te zoeken naar overeenkomende tekst.