Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Veelgestelde vragen over tools voor sociaal leren

Wat is sociaal leren in Blackboard Learn™ eigenlijk?

De moderne, actieve student wil op een eenvoudige manier online kunnen schakelen met verschillende communities, waaronder uiteraard de community van de eigen opleiding. Uit onderzoek blijkt echter dat studenten en opleiders van mening zijn dat de sociale platforms die op dit moment voor ze beschikbaar zijn, niet efficiënt inspelen op de aanwezige behoeften voor contact met de opleidingscommunity. Daarnaast is vastgesteld dat ze hun academische en persoonlijke levens liever gescheiden houden. 

Om die redenen hebben we samengewerkt met studenten, opleiders en administratief personeel om een wereldwijd onderwijsnetwerk te ontwikkelen. Via dit netwerk kunnen studenten van onderwijsinstellingen overal ter wereld met elkaar in contact komen als ze beschikken over Blackboard Learn. Het platform stimuleert het leren van elkaar via sociale, informele methoden die een aanvulling vormen op de meer formele structuren van traditionele online cursussen. Het Building Block™ Sociale profielen en hulpprogramma's van Blackboard biedt de gelegenheid om uw instantie van Learn te verbinden met het cloudgebaseerde wereldwijde onderwijsnetwerk. Uw studenten en opleiders kunnen dan deze onderwijscommunity ontdekken en door communicatie en samenwerking sociaal leren integreren binnen het LMS.

Wat zijn de licentievereisten voor het installeren van het Building Block Sociale profielen en hulpprogramma's?

Het Building Block Sociale profielen en hulpprogramma's is beschikbaar als onderdeel van de licentie voor Community Engagement voor instellingen met release 9.1, Service Pack 10 of hoger van Blackboard Learn.

Wat zijn sociale profielen en hulpprogramma's en wat is het verschil met cloudprofielen en -hulpprogramma's?

Cloudprofielen en -hulpprogramma's bestaat uit een set cloudgebaseerde voorzieningen die in Service Pack 10 beschikbaar zijn gemaakt als onderdeel van de licentie voor Course Delivery.  Cloudprofielen en -hulpprogramma's bestaat uit basisprofielen (profielkaarten genoemd), de tool Mensen en verbeteringen van de tool Berichten. 

Sociale profielen en hulpprogramma's is een aanvullende set cloudgebaseerde voorzieningen die als een Building Block beschikbaar zijn gesteld voor de licentie Community Engagement.  Sociale profielen en hulpprogramma's bestaat uit volledige profielen, de tools Ruimten en Berichten, verbeterde profielkaarten, de tool Mensen en de tool Berichten. Het is belangrijk te weten dat het inschakelen van Cloudprofielen en -hulpprogramma's een vereiste is voor het inschakelen van Sociale profielen en hulpprogramma's.

Bekijk de onderstaande tabel voor meer informatie. Al deze tools zijn beschikbaar via Mijn Blackboard.

Functie Als Cloudprofielen en -hulpprogramma's is ingeschakeld Als Sociale profielen en hulpprogramma's is ingeschakeld
Profiel & Profielkaart Beschikbaar

Profielkaart met naam, afbeelding, studiegebied en beschrijving uit het “colofon”

Verbeterd

Volledig profiel met profielprikbord, netwerken / volgen van andere gebruikers, en de mogelijkheid om te koppelen aan profielen van Facebook en Twitter.  Verbeterde profielkaart met de mogelijkheid om te volgen, berichtuitwisselingen en volledig profiel weergeven.

Mensen Beschikbaar

Beperkt tot zoeken binnen de instelling van de gebruiker.

Verbeterd

Zoeken binnen instellingen en netwerken / volgen van andere gebruikers.

Berichten posten Verbeterd

Profielafbeeldingen bij de berichten van gebruikers, en weergeven van profielkaarten door de muisaanwijzer op de afbeelding te houden.

Verbeterd

Berichten en opmerkingen toevoegen vanaf het prikbord in een profiel en ruimte.

Berichten Niet beschikbaar Beschikbaar
Ruimten Niet beschikbaar Beschikbaar

Nog even kort samengevat. Met cloudprofielen en -hulpprogramma's kunnen gebruikers een profielkaart maken die overal binnen Learn wordt weergegeven en kunnen ze andere gebruikers van de instelling ontdekken.  Sociale profielen& en hulpprogramma's daarentegen bieden een volledig profiel, toegang tot het wereldwijde onderwijsnetwerk van Blackboard Learn, en voorzieningen en functies om in contact te komen met anderen, te communiceren en samen te werken; à een exponent van sociaal leren dus.

Hoe schakel ik Sociale profielen en hulpprogramma's in?

De eerste stap om de tools voor sociaal leren beschikbaar te maken voor uw instelling is door de instantie van Learn te verbinden met de Blackboard Cloud, als u dat nog niet hebt gedaan natuurlijk.  Met het beheerdersrecht "Cloudinstellingen (tools)" kunt u de cloudinstellingen beheren.

Klik in het configuratiescherm voor systeembeheer, onder Cloudbeheer, op Cloud Connector.

U wordt nu gevraagd een formulier in te vullen. Dit formulier wordt in deze tabel beschreven.

Element

Beschrijving

1. Instantie van Blackboard Learn

Externe URL

Geef hier de URL op van de openbare website van Blackboard Learn.

2. Cloudregistratie

Weergavenaam

Geef een naam op om uw school mee aan te geven, bijv. de volledige naam van uw school. Het is beter geen afkortingen te gebruiken in dit veld.

Beschrijving

Geef een optionele beschrijving voor uw weergavenaam.

Instantietype

Geef aan hoe deze instantie van Blackboard Learn zal worden gebruikt in uw omgeving. Selecteer Productie,  Ontwikkeling,  Implementeren, of  Test.

Site-ID

Er wordt een unieke site-ID toegewezen aan uw instantie van Blackboard Learn  nadat deze is geregistreerd.

Verbindingsdatum

De datum en het tijdstip waarop de instantie is geregistreerd.

3. Verzenden

Verzenden

Klik op deze knop om de gewijzigde instellingen op te slaan.

Uw instantie van Learn is nu verbonden met de Blackboard Cloud. Ga als volgt te werk om de cloudprofielen en -hulpprogramma's in te schakelen:

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Cloudbeheer op Cloudprofielen en -hulpprogramma's.
 2. Klik op UIT om de cloudprofielen en -hulpprogramma's in te schakelen.
 3. Er wordt een privacyovereenkomst weergegeven.  Lees deze door en klik op Accepteren.
 4. U ziet nu de pagina Cloudinstellingen. Hier kunt u de beleidsregels van uw instelling toevoegen die betrekking hebben op het werken met de cloud.

  De voorwaarden van het servicecontract gelden uitsluitend tussen Blackboard en de gebruiker.

  U kunt hier ook aangeven hoe cursussen en organisaties worden weergegeven in de cloud van Blackboard Cloud, bepaalde cursussen en organisaties uitsluiten van de pagina Mensen en integratie met Facebook en Twitter mogelijk maken.

Nadat de cloudprofielen en -hulpprogramma's zijn ingeschakeld, moet u de sociale profielen en hulpprogramma's inschakelen. 

De functie Sociale profielen en hulpprogramma's inschakelen:

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Cloudbeheer op Cloudprofielen en -hulpprogramma's.
 2. Klik onder Cloudhulprogramma's, bij Sociale profielen en hulpprogramma's, op de knop UIT om de functie in te schakelen.
 3. Het scherm “Sociale instellingen” wordt weergegeven. Hier kunt u de beschikbaarheid van de sociale profielen en hulpprogramma's bepalen per rol binnen de instelling. De beschikbaarheid is standaard ingesteld op "Iedereen".
 4. Selecteer eventueel een of meer rollen en klik op “Verzenden”.  Uw gebruikers hebben nu toegang tot het wereldwijde onderwijsnetwerk en de tools voor sociaal leren.

Kan ik bepaalde tools voor sociaal leren uitschakelen en andere ingeschakeld laten?

Het is niet mogelijk om de tools afzonderlijk in of uit te schakelen. De sociale profielen en hulpprogramma's kunnen alleen als set worden ingeschakeld of uitgeschakeld. Zoals hierboven aangegeven, is het wel mogelijk om via instellingsrollen de volledige toolset in te schakelen voor bepaalde gebruikers en voor andere niet beschikbaar te stellen.

Wat voor gevolgen heeft het inschakelen van de Blackboard Cloud op de beveiliging van de Learn-omgeving?

Er zijn verschillende beveiligingslagen die zowel uw Learn-omgeving als de Blackboard Cloud beschermen.  De verificatie van gebruikers wordt afgehandeld door de Learn-instantie.  Het verificatiemechanisme van Learn, wachtwoorden, digitale certificaten, CAS, enzovoort, blijft ongewijzigd met de toevoeging van de cloud. 

Gebruikers worden nog steeds op dezelfde manier geverifieerd als in de situatie zonder de cloud.  Om toegang te krijgen tot de cloudtools van Blackboard, moeten gebruikers eerst worden geverifieerd door Learn. Het is niet mogelijk om rechtstreeks te verifiëren bij de Blackboard Cloud.  De sessie van een gebruiker wordt bij het aanmelden gemaakt via OAuth om een veilige communicatie tussen de Learn-instantie en de Blackboard Cloud te garanderen. Het inschakelen van de Blackboard Cloud heeft geen invloed op de beveiliging in Learn zelf.

De toegang tot de profielservice vereist een beveiligde verbinding tussen de lokale instantie van Learn en Blackboard Cloud Services. Deze moet per instantie eenmalig worden geconfigureerd vanuit het configuratiescherm voor systeembeheer van Learn.  Individuele profielen in de Blackboard Cloud worden gekoppeld aan een lokale gebruikersaccount in een Learn-instantie en zijn alleen toegankelijk voor de gebruiker via een Learn-instantie.

Blackboard stelt alles in het werk om veilige toepassingen aan te bieden aan onze klant. Blackboard ontwikkelt producten volgens een set beveiligingsrichtlijnen die is afgeleid van OWASP (Open Web Application Security Project), inclusief specifieke maatregelen voor de tien kwetsbaarste punten die zijn opgesteld door OWASP. Blackboard past deze praktijken toe in alle fasen van de software-ontwikkeling.

Er moeten vereisten worden opgesteld voor het identificeren van verificatievereisten voor iedere gebruikssituatie. Alle documentatie over technische ontwerpen moet een analyse bevatten van potentiële beveiligingsrisico's. Onze ontwikkelteams maken gebruik van verschillende standaarden om conformiteit te garanderen met 'best practice' ontwikkelmethodologieën, inclusief het voorkomen van bekende zwakke plekken en het toepassen van bewezen tegenmaatregelen hiervoor tijdens de implementatie.

Blackboard hanteert verschillende methoden voor de bescherming van onze toepassingen, waaronder "top-down" beoordeling van beveiligingsrisico's via het modelleren en analyseren van bedreigingen, evenals "bottom-up" detectie van bedreigingen op codeniveau.  Blackboard stelt alles in het werk eventuele zwakke plekken zo snel mogelijk te repareren door ontwikkel- en releaseprocessen toe te passen die een zo goed mogelijke en efficiënte productie en uitrol van beveiligingspatches mogelijk maken.

Welke gegevens worden er vanuit Learn verzonden naar de Blackboard Cloud?

Wanneer er een cloudprofiel wordt gemaakt, geeft Blackboard Learn deze gegevens door aan de cloudservice: voornaam, achternaam, en de huidige inschrijvingen van de gebruiker bij cursussen en organisaties. Alle gegevens worden uit veiligheidsoverwegingen verzonden via SSL en OAuth.

Een gebruiker moet akkoord gaan met de voorwaarden van de service en een aangepast profiel verzenden voordat er een profiel kan worden gemaakt.

Als de gebruiker wijzigingen aanbrengt in het cloudprofiel, worden die wijzigingen niet overgebracht naar Learn. De cloudservice fungeert nooit als het administratiesysteem voor Learn.

Elke keer dat een gebruiker zich aanmeldt, worden nieuwe of gewijzigde inschrijvingen voor cursussen/organisaties door Learn gecommuniceerd aan de cloudservice, zodat in de cloudservice altijd de actuele inschrijvingen uit Learn beschikbaar zijn. Deze informatie wordt gebruikt in de onderwijsnetwerken die toegankelijk zijn via de tool Mensen in Mijn Blackboard. Daarnaast wordt de landinstelling van de gebruiker (de taal waarin ze de interface van Blackboard Learn weergeven) verzonden om te bepalen in welke taal de cloudinterface moet worden aangeboden.

Andere gegevens in het profiel (zoals het studiegebied, een beschrijving uit het “colofon”, een e-mailadres, aanvullende contactgegevens, berichten, etc.), kunnen door de eindgebruiker aan het cloudprofiel worden toegevoegd.  Ook hier is het zo dat deze gegevens niet worden teruggekoppeld aan Learn. De cloudservice fungeert nooit als het administratiesysteem voor Learn. 

Kan ik de tools voor sociaal leren alleen voor bepaalde gebruikers inschakelen?

De toegang tot de tools voor sociaal leren kan worden geregeld via instellingsrollen. Ga hiervoor naar Sociale instellingen onder Cloudbeheer in het configuratiescherm voor systeembeheer.

Het scherm Sociale instellingen is de plaats waar u de beschikbaarheid van tools kunt wijzigen op basis van instellingsrollen.

Kan ik de tools voor sociaal leren ook weer uitschakelen?

Ja. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Cloudbeheer op Cloudprofielen en -hulpprogramma's. Klik op AAN naast Sociale profielen en hulpprogramma's (zie het scherm hieronder)De sociale profielen en hulpprogramma's zijn nu uitgeschakeld, maar de cloudprofielen en -hulpprogramma's blijven beschikbaar, tenzij u deze ook uitschakelt. Dit kan ook via dit scherm door op AAN naast Cloudprofielen en -hulpprogramma's te klikken. Het uitschakelen van de sociale profielen en hulpprogramma's of de cloudprofielen en -hulpprogramma's heeft geen gevolgen voor de gegevens die al aanwezig zijn in de Blackboard Cloud. Het enige is dat deze services niet meer beschikbaar zijn in uw instantie van Blackboard Learn. Als u de sociale profielen en hulpprogramma's of de cloudprofielen en -hulpprogramma's later weer inschakelt, zijn alle bestaande gegevens weer toegankelijk voor de gebruikers.  

Wat is de invloed van de tools voor sociaal leren op upgrades van mijn Learn-omgeving?

Hoewel de cloudservices nauw zijn geïntegreerd met Blackboard Learn en hiervan ook afhankelijk zijn, zijn deze voorzieningen afzonderlijk ontwikkeld en worden ze ook los van Blackboard Learn beheerd. Dit betekent dat het kan gebeuren dat Blackboard nieuwe functies of verbeteringen vrijgeeft voor de cloudservices die niet zijn opgenomen in Service Packs voor Blackboard Learn.

Updates van de tools voor sociaal leren worden beschikbaar gesteld in de vorm van Blackboard Building Blocks via de module Software-updates of via updates van de cloudservices die automatisch worden uitgevoerd. Updates van de cloudservice kunnen meestal zonder tussenkomst van de instelling worden geïnstalleerd, behalve als in specifieke situaties nieuwe cloudfuncties nog moeten worden ingeschakeld.

De Blackboard Cloud, en dus de tools voor sociaal leren, is op bepaalde manieren afhankelijk van Blackboard Learn, maar omgekeerd is dit niet het geval. De tools voor sociaal leren hebben dus weinig invloed op uw Blackboard Learn-omgeving.

Kan ik de tools voor sociaal leren uitschakelen tijdens tests?

Nee, u kunt de tools voor sociaal leren niet uitschakelen tijdens tests. Blackboard is vast van mening dat een dergelijke voorziening een onterecht gevoel van veiligheid zou geven, aangezien studenten op verschillende andere manieren met elkaar contact kunnen hebben afgezien van de functies voor sociaal leren van Blackboard.  In plaats van een voorziening aan te bieden waarmee de toegang tijdens examens kan worden geblokkeerd, wat zeker geen garantie is tegen misbruik, willen wij instellingen vragen dit probleem op andere manieren aan te pakken (betere beoordelingen, surveillanten, enzovoort).

Wie heeft er toegang tot het wereldwijde onderwijsnetwerk?

Alleen mensen met een gebruikersaccount voor een instantie van Blackboard Learn waarvoor de functie Sociale profielen en hulpprogramma's is ingeschakeld.  Mensen zonder een Blackboard Learn-account hebben geen toegang omdat andere platforms momenteel niet worden ondersteund en het wereldwijde onderwijsnetwerk niet toegankelijk is voor het “publiek.”

PROFIEL

Wat is een profiel in Blackboard Learn?

Een profiel in Blackboard Learn is bedoeld om gebruikers in staat te stellen een identiteit te ontwikkelen in het systeem, zodat ze elkaar kunnen vinden en academische informatie over zichzelf met anderen kunnen delen.  In SP 10 hebben we de basisprofielen, ook wel profielkaarten genoemd, geïntroduceerd als onderdeel van de functie Cloudprofielen en -hulpprogramma's. Deze bestaan uit de naam van een gebruiker, een foto of afbeelding, het studiegebied en een korte beschrijving in de vorm van een “colofon”. Als klanten met Community Engagement de functie Sociale profielen en hulpprogramma's inschakelen, krijgen ze de beschikking over volledige profielen en uitgebreide profielkaarten. Deze instellingen hebben dan de volgende mogelijkheden:

 • Een profielprikbord waar u berichten kunt posten om te communiceren met uw netwerk
 • De optie om uw profiel zichtbaar te maken voor het wereldwijde onderwijsnetwerk van Blackboard Learn
 • De optie om uw profielen van Facebook en Twitter te koppelen aan uw Blackboard-profiel
 • De optie om gebruikers te volgen, berichten te sturen en te blokkeren
 • De optie om het netwerk van een gebruiker te bekijken vanuit hun profiel
 • De optie om het volledige profiel van een gebruiker te bekijken vanuit hun profielkaart

Waar worden profielen opgeslagen?

Aangezien profielen op de cloud zijn gebaseerd, worden ze opgeslagen in de Blackboard Cloud. Profielen hebben dus geen gevolgen voor de opslagcapaciteit in Learn.

Op het moment dat de functie Sociale profielen en hulpprogramma's beschikbaar komt, bevat onze cloudinfrastructuur services en componenten die worden gehost in door Blackboard beheerde datacenters in de VS en in de AWS-infrastructuur (Amazon Web Services).  Profielgegevens en gegevens van Blackboard Social bevinden zich binnen AWS-gehoste componenten in de Verenigde Staten. Op dit moment worden alle gegevens van de cloudservices gehost in de Verenigde Staten.

Eén van de voordelen van cloudgebaseerde services is de flexibiliteit die ze bieden om gebruik te maken van verschillende infrastructuurplatforms. Dit betekent dat de details van onze service-implementaties binnen infrastructuurplatforms kunnen veranderen na verloop van tijd.

Wat is de relatie tussen gegevens in het cloudgebaseerde profiel en gegevens in het account van een gebruiker in Blackboard Learn?

Deze twee zaken staan helemaal los van elkaar. De account van Blackboard Learn van de gebruiker geeft deze gegevens door aan de cloudservice: voornaam, achternaam, en de huidige inschrijvingen van de gebruiker bij cursussen en organisaties. Wijzigingen van velden zoals Naam of E-mailadres in het profiel hebben geen gevolgen voor vergelijkbare velden in Learn.

Kan een instelling automatisch foto's toevoegen aan het profiel van gebruikers?

Dat is niet mogelijk omdat profielen het eigendom zijn van de gebruiker en door de gebruiker worden beheerd.  Gebruikers van het systeem hebben echter wel de mogelijkheid om aan te geven dat een afbeelding of tekst in een profiel ongepast is.  Zie voor meer informatie de vraag “Hoe worden profielen gecontroleerd op ongepaste inhoud?” verderop in dit artikel.

Wat zijn de verschillende privacy-instellingen voor een profiel?

Gebruikers kunnen kiezen uit de volgende privacy-instellingen voor hun profiel:

 • Alle Blackboard-gebruikers – Iedereen met een Blackboard-profiel kan me vinden en berichten sturen, dus ook gebruikers van Blackboard Learn op andere scholen.
  • Opmerking: met deze privacy-optie kan de gebruiker aangeven of anderen toestemming moeten vragen als ze de gebruiker willen volgen.
 • Mijn instelling – Iedereen van mijn instelling kan me vinden en berichten sturen.
  • Opmerking: met deze privacy-optie kan de gebruiker aangeven of anderen toestemming moeten vragen als ze de gebruiker willen volgen.
 • Persoonlijk – Iedereen in mijn cursussen, organisaties en ruimten kan me vinden en een bericht sturen.  Iedereen moet toestemming vragen om me te volgen.
 • Verborgen – Niemand kan me zien, een bericht sturen of volgen.  Ik kan geen andere gebruikers zien, volgen of een bericht sturen.  Kies deze optie om niet deel te nemen aan ruimten voor sociaal leren.

Kunnen systeembeheerders beperkingen afdwingen voor bepaalde privacy-instellingen of een standaardinstelling kiezen?

De standaardinstelling voor profielen is Persoonlijk.  Systeembeheerders kunnen geen beperkingen afdwingen voor bepaalde privacy-instellingen of de standaardinstelling wijzigen, aangezien deze instellingen hetzelfde zijn voor alle instellingen met Learn die verbinding maken met het cloudgebaseerde wereldwijde onderwijsnetwerk.  

Kan een gebruiker iemand de toegang tot zijn of haar profiel ontzeggen?

Ja, als een gebruiker het niet prettig vindt dat een iemand zijn of haar profiel kan zien of contact kan zoeken, kunnen ze op Blokkeren klikken in het profiel of de profielkaart van die gebruiker.

Het onderstaande venster wordt dan weergegeven. Wanneer een gebruiker een andere gebruiker blokkeert, is dit een persoonlijke actie tussen twee gebruikers en hoeft de beheerder niet in te grijpen.

Hoe worden profielen gecontroleerd op ongepaste inhoud?

Alle gebruikers en systeembeheerders van Blackboard Learn kunnen ongepaste inhoud rapporteren die ze aantreffen in een profiel.  In een profiel kunt u op Melden klikken en in een profielkaart op het vlaggetje in de rechterbenedenhoek van de kaart.

Er verschijnt dan een scherm waarin enkele gegevens moeten worden ingevuld om het profiel te melden.

Als het profiel van een gebruiker is gemeld, moet een beheerder de melding bekijken. De systeembeheerder wordt gewaarschuwd via een mededeling naast Gemelde items onder Cloudbeheer in het configuratiescherm voor systeembeheer.

Klik op Gemelde items om alle gemelde items te zien.

Dit is het scherm waarin de beheerder actie kan ondernemen voor het gemelde item. Klik op de actiekoppeling naast een item om de melding te lezen en het item indien nodig te blokkeren voor andere gebruikers in deze instantie van Learn.

Als u een item blokkeert, verschijnt er een dialoogvenster.

Klik op de knop Blokkeren om een e-mail te sturen naar de geblokkeerde gebruiker met het verzoek het profiel aan te passen, zodat dit kan worden vrijgegeven. De gebruiker ziet ook een melding in het eigen profiel met de mededeling dat het profiel is geblokkeerd en moet worden aangepast.

Nadat de gebruiker een aangepast profiel ter beoordeling heeft verzonden, ontvangt de beheerder een nieuwe melding “Gemeld item”. Op de pagina Gemelde items ziet de beheerder dat de status is gewijzigd in Wordt geëvalueerd. Het item kan opnieuw worden beoordeeld en het profiel worden vrijgegeven.

Kan een gebruiker met een Blackboard-account in meerdere instanties van Blackboard hetzelfde profiel hebben?

Dit is bijvoorbeeld het geval voor een student die cursussen op meerdere scholen volgt of iemand die op de ene school docent is en op een andere school student.

Ja, gebruikers met Blackboard-accounts in meer dan één instantie van Blackboard hebben nu de mogelijkheid profielen samen te voegen om zo hetzelfde profiel te gebruiken met verschillende gebruikersaccounts van Blackboard Learn.

Deze nieuwe mogelijkheid betekent dat een gebruiker één profiel kan onderhouden in de cloud van Blackboard Social en dat profiel met meerdere Blackboard Learn-accounts kan gebruiken. Dit is handig voor gebruikers die tegelijkertijd in verschillende instellingen met Blackboard Learn werken (zoals een gebruiker die afstudeert op de ene instelling en al docent is op een andere instelling, of een gebruiker die al een universitaire studie volgt, maar tijdens de zomer enkele cursussen volgt bij een andere instelling). Nog belangrijker is dat gebruikers “hun profiel nu gedurende hun hele academische loopbaan kunnen meenemen”, ook wanneer ze bij een andere onderwijsinstelling gaan studeren of werken. Een student die afstudeert op een universiteit waar Blackboard Learn wordt gebruikt en vervolgens onderwijsassistent wordt op een hogeschool die ook Blackboard Learn gebruikt, kan zijn profiel dan meenemen en blijven beschikken over de opgebouwde relaties, blijven deelnemen aan ruimten, enzovoort.

Bestaande profielen samenvoegen

Als u al twee of meer profielen hebt, kunt u deze samenvoegen in één profiel.

Kies het profiel dat u als het zogenaamde doelprofiel wilt gebruiken. Het is raadzaam een profiel te kiezen waarin u een persoonlijk e-mailadres hebt ingesteld als het primaire e-mailadres. 

Stel het veld Primair e-mailadres van de overige bestaande profielen in op het e-mailadres van het doelprofiel. Dit is het moment waarop de profielen worden samengevoegd.

Bestaande activiteiten en relaties (berichten, opmerkingen, lidmaatschap van ruimten, volgers en mensen die u volgt) worden samengevoegd in het "doel"profiel. De avatar, het colofon en het studiegebied worden altijd opgehaald uit het "doel"profiel.

 

 • Als u een bestaand profiel hebt met het e-mailadres ik@mijnschool.com en u tijdens het aanmaken van een nieuw profiel ik@mijnschool.com invoert, wordt het nieuwe profiel (dat leeg is) samengevoegd met het bestaande profiel.
 • Als u twee bestaande profielen hebt, één met ik1@mijnschool.com als het primaire e-mailadres en een ander profiel met ik2@mijnschool.com, en u het e-mailadres van het eerste profiel wijzigt in ik2@mijnschool.com, is het profiel voor "ik2" het doelprofiel (omdat het primaire e-mailadres van dat profiel hetzelfde blijft). De berichten, opmerkingen, lidmaatschap van ruimten, volgers en mensen die u volgt uit beide profielen zijn dan allemaal beschikbaar in het samengevoegde profiel, maar de avatar, het colofon en het studiegebied van het samengevoegde profiel worden opgehaald uit het doelprofiel.

Profielen verwijderen

Gebruikers kunnen hun profiel verwijderen. Dit kan via de pagina Profiel bewerken. Het selecteren van Mijn Blackboard-profiel verwijderen door de gebruiker heeft deze gevolgen:

 • Het profiel wordt verwijderd. Het betreft hier alle profielgegevens, de profielkaart, de foto voor de avatar, het prikbord van het profiel, berichten die de gebruiker daar heeft geplaatst en eventuele opmerkingen die andere gebruikers hebben toegevoegd voor berichten.
 • De gebruiker heeft mogelijk geen toegang tot bepaalde inhoud in hun cursussen. Items die vanuit de cloudservices zijn opgenomen in de stream-interface Berichten van een gebruiker zijn niet toegankelijk. 
 • De tool Mensen is niet meer beschikbaar. De gebruiker heeft geen toegang meer tot de tool Mensen en kan geen volledige profielen van andere gebruikers bekijken (profielkaarten zijn nog wel zichtbaar). Bovendien kan hun profiel niet meer worden gevonden omdat het niet meer bestaat. Eventuele opmerkingen op het prikbord van andere gebruikers worden weergegeven als “Gebruiker verwijderen.” 
 • De tool Berichten is niet meer beschikbaar. De gebruiker heeft geen toegang meer tot de tool Berichten en kan geen cloudberichten verzenden (Cursusberichten en E-mail verzenden werken nog wel gewoon). Bijdragen aan gesprekken in de tool Berichten worden weergegeven als “Verwijderde gebruiker.”
 • De tool Ruimten is niet meer beschikbaar. De gebruiker heeft geen enkele toegang meer tot de tool Ruimten. Eerdere bijdragen aan de tool Ruimten worden weergegeven als “Verwijderde gebruiker.”
 • De gebruiker wordt anoniem weergegeven in xpLor. Eventuele bijdragen aan forums in xpLor of bijdragen aan opdrachten/toetsen van xpLor worden weergegeven als “Verwijderde gebruiker” in de xpLor-interface. Opmerking: hoewel de gebruiker anoniem wordt weergegeven in de xpLor-interface, blijft de numerieke xpLor-ID bestaan en is deze nog steeds in Learn gekoppeld aan de gebruikers-ID van Learn. Dit betekent dat de inzendingen voor opdrachten en toetsen van xpLor nog steeds aan de juiste gebruiker zijn toegewezen in Learn. Die gegevens zijn echter niet aanwezig in een xpLor-interface.

Als de gebruiker zijn of haar profiel verwijdert, kan het profiel niet meer worden hersteld. Uiteraard kan de gebruiker altijd een nieuw profiel maken, maar dit wordt dan niet “opnieuw gekoppeld” aan bestaande gegevens (zoals berichten in Ruimten die onder het oorspronkelijke profiel zijn gepost). 

Wat gebeurt er met inactieve profielen?

Na 12 maanden van inactiviteit wordt vanuit de cloudservice een e-mail verstuurd naar het primaire e-mailadres van de gebruiker dat in het profiel is ingesteld. In de e-mail staat dat het profiel automatisch na 30 dagen zal worden verwijderd, tenzij er stappen worden genomen om het profiel te behouden.

MENSEN

Wat is de tool Mensen?

De tool Mensen biedt gebruikers toegang tot hun leer- of onderwijsnetwerk. De tool Mensen is in Service Pack 10 geïntroduceerd als onderdeel van Cloudprofielen en -hulpprogramma's en biedt gebruikers de gelegenheid te zien wie er nog meer in hun cursussen en organisaties zitten. Daarnaast kunnen ze een overzicht bekijken van de volledige instelling.  Als klanten met Community Engagement de functie Sociale profielen en hulpprogramma's inschakelen, beschikken ze over een uitgebreide versie van de tool Mensen.  Gebruikers van deze instellingen hebben de volgende mogelijkheden:

 • Profielen van alle gebruikers in het wereldwijde onderwijsnetwerk met instellingen van Blackboard Learn doorzoeken en weergeven
 • Gebruikers in het wereldwijde onderwijsnetwerk volgen en berichten sturen om contact te leggen
 • Zien wie u volgt en door wie u wordt gevolgd

Kan ik instellen dat mijn gebruikers geen profielen van mensen buiten mijn instelling kunnen zoeken en weergeven?  Of dat mensen van buiten mijn instelling de profielen van mijn gebruikers niet kunnen zien?

Nee, dat is niet mogelijk.  Als u de sociale profielen en hulpprogramma's inschakelt, wordt uw instelling verbonden met een wereldwijd onderwijsnetwerk met instellingen die Blackboard Learn gebruiken.  Toegang tot dit uitgebreide netwerk is een van de belangrijkste toegevoegde waarden van de nieuwe tools voor sociaal leren.  Een essentieel voordeel voor gebruikers is dat ze de mogelijkheid hebben toegang te krijgen tot relaties en informatiebronnen voor hun opleiding die anders moeilijk bereikbaar zouden zijn.  Tijdens onderzoek onder gebruikers bij het ontwikkelen van deze voorzieningen, is gebleken dat studenten van iedereen willen kunnen leren aangezien hun verwachtingen worden gestuurd door de toepassing van wereldwijde social media.

Kan ik bepaalde cursussen en organisaties uitsluiten van weergave in de tool Mensen?

Ja, u kunt cursussen en organisaties uitsluiten van de tool Mensen en zo voorkomen dat ze de context van de privacy-instelling van een gebruiker wijzigen.

 

U geeft een oriëntatiecursus voor studenten waarin u alle gebruikers van de instelling inschrijft. Deze cursus voor de volledige instelling wordt toegevoegd aan de tool Mensen van elke eindgebruiker, waardoor het profiel van de eindgebruiker toegankelijk is voor alle gebruikers van de instelling. Dit betekent dat het persoonlijke profiel van de gebruiker beschikbaar komt in contexten waaraan de gebruiker niet zelf expliciet heeft aangegeven te willen deelnemen. Als u deze cursus uitsluit, wordt deze niet weergegeven in de tool Mensen. Daarnaast kunnen andere gebruikers van de uitgesloten cursus geen profielen vinden en bekijken.

RUIMTEN

Wat zijn ruimten?

Met de tool Ruimten kunnen gebruikers ruimten inrichten voor ad-hoc communicatie en samenwerking, bijvoorbeeld voor studiegroepen, groepsprojecten, leesclubs of andere doeleinden die informeel leren stimuleren. Elke ruimte heeft een eigen prikbord waar de leden van die ruimte berichten kunnen posten en met elkaar kunnen communiceren. Deze berichten worden dan samen weergegeven in de tool Berichten van elk lid, zodat iedereen altijd op de hoogte is van wat er wordt besproken. 

Gebruikers kunnen in minder dan één minuut zelf een ruimte maken. Het is dus niet nodig om contact op te nemen met een cursusleider of beheerder om een ruimte te maken. Dit kan heel gemakkelijk door in Mijn Blackboard de optie “Een ruimte maken” te kiezen. Gebruikers kunnen ook zoeken naar ruimten die anderen mensen binnen de instelling hebben gemaakt en hiervan lid worden. Dit kan trouwens met alle ruimten die beschikbaar zijn in het wereldwijde onderwijsnetwerk.

Wat is het verschil tussen groepen, organisaties en ruimten in Blackboard Learn?

De tool Groepen is een tool waarmee cursusleiders groepen studenten kunnen definiëren en beheren binnen een cursus. De tool vervangt de geavanceerde mogelijkheden van bestaande cursustools (zoals blogs, wiki's, dagboeken en discussies) voor groepsopdrachten. 

Een organisatie is een samenwerkingsgebied buiten cursussen dat beschikt over alle gewenste functionaliteit en dat de geavanceerde mogelijkheden van de cursusomgeving nabootst. Deze voorziening is het meest geschikt voor comités, groepen, commissies, organisaties, enzovoort. 

Ruimten zijn communicatie- en samenwerkingsgebieden buiten cursussen met iets minder mogelijkheden die ad-hoc door gebruikers kunnen worden gemaakt en die het meest geschikt zijn voor informeel leren (zoals studiegroepen), groepen met een bepaalde interesse en het creëren van een community.  Belangrijk hier is dat ruimten toegang bieden aan mensen uit andere instellingen binnen het wereldwijde onderwijsnetwerk, zodat dit een middel is voor communicatie tussen instellingen en het bouwen van communities die door geen enkele andere functie van Blackboard Learn wordt aangeboden. 

Alle drie deze tools blijven beschikbaar in Blackboard Learn, aangezien ze inspelen op verschillende scenario's en verschillende behoeften van gebruikers.

Waar worden ruimten opgeslagen?

Aangezien ruimten op de cloud zijn gebaseerd, worden ze opgeslagen in de Blackboard Cloud. Ruimten hebben dus geen gevolgen voor de opslagcapaciteit in Learn.

Op het moment dat de functie Sociale profielen en hulpprogramma's beschikbaar komt, bevat onze cloudinfrastructuur services en componenten die worden gehost in door Blackboard beheerde datacenters in de VS en in de AWS-infrastructuur (Amazon Web Services).  Profielgegevens en gegevens van Blackboard Social bevinden zich binnen AWS-gehoste componenten in de Verenigde Staten. Op dit moment worden alle gegevens van de cloudservices gehost in de Verenigde Staten.

Eén van de voordelen van cloudgebaseerde services is de flexibiliteit die ze bieden om gebruik te maken van verschillende infrastructuurplatforms. Dit betekent dat de details van onze service-implementaties binnen infrastructuurplatforms kunnen veranderen na verloop van tijd.

Wat zijn de verschillende privacy-opties voor ruimten? 

Gebruikers kunnen kiezen uit de volgende privacy-instellingen voor een ruimte:

 • Alle Blackboard-gebruikers – Iedere gebruiker van Blackboard Learn kan deze ruimte vinden en er lid van worden.
 • Beveiligd – Iedere gebruiker van Blackboard Learn kan deze ruimte vinden.  Gebruikers kunnen een verzoek indienen voor lidmaatschap of worden uitgenodigd deel te nemen aan de ruimte. Leden moeten worden goedgekeurd door de beheerder(s) van de ruimte.
 • Persoonlijk – De ruimte wordt niet weergegeven in zoekresultaten, behalve voor beheerders en leden van de ruimte.  Gebruikers moeten worden uitgenodigd om lid te worden.

Kunnen systeembeheerders beperkingen afdwingen voor bepaalde privacy-instellingen of een standaardinstelling kiezen?

De standaardinstelling voor ruimten is Beveiligd.  Systeembeheerders kunnen geen beperkingen afdwingen voor bepaalde privacy-instellingen of de standaardinstelling wijzigen, aangezien deze instellingen hetzelfde zijn voor alle instellingen met Learn die verbinding maken met het cloudgebaseerde wereldwijde onderwijsnetwerk.

Hoe worden ruimten gecontroleerd op ongepaste inhoud?

Ruimten kunnen op dezelfde manier worden gecontroleerd en gemeld als profielen.  Een gebruiker kan in een ruimte op Melden klikken en het formulier invullen om de ruimte te melden.

Ruimten zijn gekoppeld aan een bepaalde instantie van Learn en dus ontvangt de systeembeheerder van die instantie een waarschuwing wanneer de ruimte is gemeld, ongeacht wie dit heeft gedaan en uit welke instantie van Learn.  De beheerder kan vervolgens actie ondernemen en de gemelde ruimte blokkeren door in het configuratiescherm voor systeembeheer naar Gemelde items te gaan, onder Cloudbeheer. Wanneer een ruimte wordt geblokkeerd, is de ruimte nergens binnen het wereldwijde onderwijsnetwerk meer toegankelijk.  Dit is anders dan bij profielen. Als een systeembeheerder een profiel blokkeert, geldt dit alleen voor gebruikers in die instantie van Learn.

Kan ik iemand zonder een Blackboard-profiel uitnodigen voor een ruimte? 

Nee, dat kan niet. De reden hiervoor is dat een ruimte onderdeel is van het wereldwijde onderwijsnetwerk van instellingen met Blackboard Learn en dat netwerk is alleen toegankelijk voor mensen met een gebruikersaccount in een instantie van Blackboard Learn waarvoor Sociale profielen en hulpprogramma's is ingeschakeld.  Ruimten of andere tools voor sociaal leren zijn niet toegankelijk voor mensen zonder een gebruikersaccount van Blackboard Learn, aangezien andere platforms op dit moment niet worden ondersteund en het wereldwijde onderwijsnetwerk niet open is voor het “publiek”.

BERICHTEN

Wat is de tool Berichten?

De tool Berichten biedt de mogelijkheid om asynchroon te communiceren met andere gebruikers van uw instelling en binnen het wereldwijde onderwijsnetwerk.  Gebruikers kunnen persoonlijke berichten sturen, maar ook berichten naar meerdere mensen tegelijk. Dit gaat op ongeveer dezelfde manier als het uitwisselen van berichten via de moderne sociale platforms.  Via de tool Berichten kunnen gebruikers berichten lezen, beantwoorden, verwijderen en schrijven.

In welk opzicht verschilt de tool Berichten van de voorziening Cursusberichten?

Met de nieuwe tool Berichten kunnen gebruikers snel een bericht sturen naar elke gebruiker van Blackboard Learn in het wereldwijde onderwijsnetwerk, ook als ze niet dezelfde cursus volgen.  De tool is vergelijkbaar met de mogelijkheden voor berichtenuitwisseling in andere sociale tools.  De voorziening Cursusberichten is bedoeld voor het verzenden van berichten naar mensen binnen een bepaalde cursus en biedt meer mogelijkheden, zoals onderwerpregels, mappen, het verplaatsen van berichten, het markeren van berichten als gelezen/ongelezen, een WYSIWYG-editor en nog veel meer.  Beide tools blijven beschikbaar in Blackboard Learn, aangezien ze inspelen op verschillende scenario's en verschillende behoeften van gebruikers. 

Kan ik de berichten van mijn gebruikers zien en monitoren op ongepaste inhoud?

Nee, dat is niet mogelijk. Systeembeheerders kunnen de berichten tussen gebruikers niet lezen. 

Gebruikers hebben nu de mogelijkheid hun profiel overal mee naartoe te nemen en in verschillende instellingen te gebruiken (bijvoorbeeld als iemand cursussen op verschillende scholen volgt of docent is bij een instelling en afstudeert bij een andere instelling).  Dit betekent dat cloudgebaseerde berichten van de tool gesprekken bevatten tussen de gebruiker en faculteitsmedewerkers, decanen of studenten van een andere instelling.  Om deze reden is het niet wenselijk dat berichten kunnen worden ingezien door systeembeheerders. 

Kunnen berichten worden geïntegreerd in mijn persoonlijke e-mail of het mailsysteem van de instelling?

De tool Berichten is een volledig zelfstandige tool voor asynchrone communicatie die wordt aangestuurd via de Blackboard Cloud.  Het is momenteel niet mogelijk de tool te integreren met de persoonlijke e-mail of het mailsysteem van de instelling.