Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursuscatalogus

In de cursuscatalogus worden groepen in categorieën onderverdeeld. Als een cursus wordt toegewezen aan een categorie, verschijnt de cursus automatisch in de cursuscatalogus. Cursussen die zijn ingesteld op Niet beschikbaar, worden niet weergegeven in de cursuscatalogus.

Gebruik categorieën en subcategorieën om een catalogushiërarchie te maken die overeenkomt met de afdelingsstructuur van uw instelling.

Zo kan de categorie Geschiedenis verschillende subcategorieën hebben, zoals Prehistorie en Wereldgeschiedenis. De categorie Wereldgeschiedenis kan weer zijn onderverdeeld in de subcategorieën Afrikaanse geschiedenis, Amerikaanse geschiedenis, Aziatische geschiedenis en Europese geschiedenis. De categorie Amerikaanse geschiedenis kan ten slotte weer zijn opgesplitst in de categorieën Noord-Amerika en Zuid-Amerika.

 

Geschiedenis
>Wereldgeschiedenis
>>Amerikaanse geschiedenis
>>>Noord-Amerika
>>>Zuid-Amerika

U kunt categorieën met dezelfde naam maken. De ID van een categorie moet echter altijd uniek zijn. Elke categorie op het hoogste niveau kan bijvoorbeeld een subcategorie met de naam Geavanceerde cursussen bevatten met de unieke ID's geav_01, geav_02, geav_03, enzovoort.

Subcategorieën weergeven

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursuscatalogus.
 2. Klik op de naam van de bovenliggende categorie. Het volgende niveau van de hiërarchie wordt weergegeven.
 3. Blijf op categorienamen klikken om steeds een niveau lager te gaan.
  • Om terug te gaan naar een hogere categorie, klikt u op de naam van de categorie in het hiërarchiepad. Als het hiërarchiepad bijvoorbeeld bestaat uit Hoogste niveau > Taalkunde > Vergelijkende literatuurwetenschap > Mythes en legendes, klikt u op Taalkunde om terug te gaan naar het tweede niveau.
  • Als u terug wilt gaan naar het hoogste niveau, klikt u op de koppeling Hoogste niveau in het hiërarchiepad.

Een categorie maken of wijzigen

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursuscatalogus.
 2. Klik op Categorie maken. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven. [v] geeft een verplicht veld aan.
  Beschikbare velden voor categorieën
  Veld Beschrijving
  Categorie maken/bewerken
  Weergavenaam voor categorie[v] Voer een naam in voor de categorie. De naam hoeft niet uniek te zijn. U kunt dus bijvoorbeeld drie categorieën maken die allemaal Geavanceerde cursussen heten. U kunt de naam van een categorie op ieder moment wijzigen.
  Categorie-id [v] Voer een ID in voor de categorie. De categorie-ID moet uniek zijn binnen Blackboard Learn. Als u bijvoorbeeld drie categorieën hebt met de naam Geavanceerde cursussen, moet u drie verschillende categorie-ID's gebruiken, zoals geav_01, geav_02 en geav_03.

  U kunt cijfers, letters, afbreekstreepjes (-), liggende streepjes (_) en punten (.) gebruiken in een categorie-ID. Alle andere tekens, inclusief spaties, zijn niet toegestaan.

  U kunt een ingestelde categorie-ID achteraf niet meer wijzigen.

  Beschrijving Voer een gedetailleerde beschrijving van de categorie in.
  Categorie boven in catalogusweergave tonen Schakel dit selectievakje in om de categorie op de eerste pagina van de cursuscatalogus weer te geven.
  beschikbaarheid Selecteer Ja om de categorie beschikbaar te maken voor cursussen binnen Blackboard Learn. Selecteer Nee om de categorie niet beschikbaar te maken.

  Als u Iedereen hebt geselecteerd, gaat u verder met de volgende stap. Als u Specifieke rollen hebt geselecteerd, kiest u in de lijst Te selecteren items de rollen waaraan u deze module beschikbaar wilt stellen. Klik op de pijl-rechts om de items over te brengen naar de lijst Geselecteerde Items. Om de selectie in de lijsten om te draaien, klikt u op Selectie omkeren.

  1. Stel deze categorie beschikbaar aan alle gebruikers (Iedereen) of beperk de toegang per instellingsrol (Geselecteerde rollen).
  2. Als u de toegang per rol wilt beperken, klikt u op een rol om deze te selecteren. Klik vervolgens op de pijl om de rol naar de andere lijst te verplaatsen.
 3. Klik op Verzenden.

De koppeling naar de cursuscatalogus weergeven of verbergen op de startpagina

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Beveiliging op Opties voor toegangspagina.
 2. Selecteer bij Functionaliteit van toegangspagina een van de volgende opties:
  • Uitschakelen: hiermee verwijdert u de koppeling naar de cursuscatalogus van de startpagina voor gebruikers.
  • Inschakelen: hiermee voegt u een koppeling naar de cursuscatalogus toe aan de startpagina voor gebruikers.
  • URL van externe catalogus: hiermee voegt u een koppeling toe naar een externe catalogus in plaats van de cursuscatalogus van Blackboard Learn. Voer de volledige URL in, dus inclusief http.