Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursussen exporteren, archiveren en herstellen

Het exporteren en archiveren van cursussen zijn bewerkingen met totaal verschillende doeleinden in Blackboard Learn:

 • Een cursus exporteren is nuttig wanneer cursusmateriaal op een later tijdstip opnieuw moet worden gebruikt voor nieuwe studenten.
 • Een cursus archiveren is nuttig om een cursus op te volgen.

Zie Cursussen maken van sjablonen en exportpakketten (cursussen importeren) voor meer informatie over het importeren van geëxporteerde cursussen.

Als u een cursus exporteert, wordt er een zip-bestand gemaakt van de cursusinhoud. Dit bestand wordt een cursuspakket genoemd. U kunt cursuspakketten weer importeren in Blackboard Learn om een nieuwe cursus te maken met dezelfde inhoud. Als u een cursus exporteert, wordt alleen de inhoud van de cursus opgenomen in het pakket. Gebruikersinteracties, zoals blogberichten of cijfers, worden niet geëxporteerd.

Als u een cursus archiveert, wordt er ook een zip-bestand gemaakt. Dit bestand of archiefpakket bevat echter niet alleen de inhoud van de cursus, maar ook alle gebruikersinteracties. U kunt archiefpakketten weliswaar terugzetten, maar niet om de cursus opnieuw te geven, aangezien ook alle gebruikersinteracties worden teruggezet. Bewaar archiefpakketten op een veilige locatie.

U mag een cursus- of archiefpakket niet uitpakken of extraheren. Verwijder geen bestanden uit het pakket en probeer geen bestand te importeren uit het pakket. U kunt de cursus alleen importeren of herstellen als het pakket intact is. Als u het zip-bestand wijzigt en het pakket vervolgens importeert of terugzet, zal de herstelde cursus instabiel zijn en onvoorspelbaar gedrag vertonen.

U kunt cursus- of archiefpakketten uit oudere versies van Blackboard Learn importeren in de huidige versie. Pakketten die zijn geëxporteerd uit nieuwere versies kunnen echter niet worden geïmporteerd in oudere versies.

Vereiste gebruikersmachtigingen

Om cursusbestanden op te nemen in een pakket tijdens het exporteren of archiveren van een cursus, moet een gebruiker die het pakket maakt beschikken over beheermachtigingen voor de cursusmap.

Alleen gebruikers met beheertoegang tot de cursusmap kunnen cursusbestanden uit een pakket toevoegen aan een doelmap tijdens het importeren of herstellen van een cursus.

Als uw instelling beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer, kunnen gebruikers met leesbevoegdheden koppelingen opnemen naar cursusbestanden tijdens het importeren/exporteren of archiveren/terugzetten van een pakket. Gebruikers met beheerbevoegdheden kunnen koppelingen opnemen naar cursusbestanden en naar kopieën van de cursusbestanden zelf.

Als de gebruiker die de cursus importeert of terugzet niet over beheerbevoegdheden beschikt, wordt mogelijk niet alle inhoud van het pakket goed geüpload.

Koppelingen naar bestanden die niet zijn opgenomen in het pakket, werken niet wanneer het pakket wordt geïmporteerd of teruggezet. Als een cursusgebied bijvoorbeeld is gekoppeld aan een toets maar het pakket geen toetsen, enquêtes en pools bevat, werkt de koppeling naar de toets niet in de nieuwe cursus.

Alle cursusgebruikers hebben leesbevoegdheid voor de cursusbestanden in het pakket. Gebruikers met de volgende rollen hebben beheermachtigingen:

 • Cursusleiders
 • Cursusbouwers
 • Onderwijsassistenten

Zie Inhoud die wordt toegevoegd aan cursuspakketten voor meer informatie.

Beschikbaarheid van inhoudstype

In versies ouder dan Blackboard Learn 9.1 SP 4 werden alleen beschikbare items opgenomen in een pakket als een cursus werd geëxporteerd of gearchiveerd. Wanneer u een pakket importeert uit een versie vóór SP 4, zijn items die eerder niet beschikbaar waren nu mogelijk wel beschikbaar. Het pakket bevat deze items dan echter niet. Blackboard Learn kan geen onderscheid maken tussen niet-beschikbare cursustools die expliciet zijn uitgesloten van de exportbewerking en nieuwe items die niet aanwezig waren in de oudere versie en die standaard op beschikbaar worden ingesteld. Vanaf versie 9.1 SP4 worden de exacte instellingen op cursusniveau (beschikbaar en niet-beschikbaar) daarom getraceerd en bijgehouden in exportpakketten.

Een cursus archiveren

Course Cartridge-informatie wordt opgenomen in het archief en kan worden teruggezet. SafeAssignments worden echter niet opgenomen en kunnen dus ook niet worden teruggezet. Zie Over SafeAssign voor meer informatie.

Namen van archiefpakketten hebben de volgende syntaxis:

ArchiveFile_cursus_ID_datum/tijdstempel.zip

De pakketindeling van Blackboard is gebaseerd op de IMS Content Packaging-specificatie, met extensies ter ondersteuning van specifieke inhoudstypen voor Blackboard Learn. Zie Cursuspakketten met de indeling Common Cartridge maken voor meer informatie het exporteren van cursussen met de indeling Common Cartridge.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursussen.
 2. Wijs op de actiebalk Back-upacties aan om de beschikbare opties weer te geven.
 3. Klik op Cursus archiveren.
 4. Geef een geldige cursus-ID op in het vak Broncursus-ID. Als u de cursus-ID niet weet, klikt u op Bladeren om de cursus te zoeken. Zie Zoeken naar cursussen voor meer informatie.
 5. Schakel het selectievakje Inclusief Grade Center-overzicht onder de cursus-ID in om gegevens uit het overzicht van Grade Center op te nemen in het archief. Hierdoor neemt zowel de bestandsgrootte van het archief als de verwerkingstijd toe.
 6. Geef bij Bestandsbijlagen aan of u alleen de koppelingen naar de cursusbestanden wilt opnemen of de koppelingen naar en kopieën van de inhoud van de cursusbestanden.

  Als u Koppelingen en kopieën van de inhoud kopiëren selecteert, klikt u op Grootte berekenen om te controleren of het pakket niet groter is dan de waarde die wordt weergegeven bij Toegestane pakketgrootte. U kunt bestanden en mappen uit het pakket verwijderen door op Pakketinhoud beheren te klikken.

 7. Klik op Verzenden. Blackboard Learn stelt het archiefpakket samen en stuurt een e-mail naar uw account van Blackboard Learn. Deze e-mail bevat een koppeling naar de logbestandinhoud van het pakket en is een bevestiging dat het archiefpakket klaar is.
 8. Ga naar uw e-mailaccount van Blackboard Learn en controleer of u de bevestigingsmail hebt ontvangen.
 9. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursussen.
 10. Zoek de cursus die u hebt gearchiveerd.
 11. Open het contextmenu van de cursus.
 12. Selecteer Exporteren/archiveren. De pagina Exporteren/archiveren bevat alle export- of archiefpakketten voor deze cursus die niet zijn verwijderd uit Blackboard Learn, zelfs als u het pakket al hebt gedownload. In de bestandsnamen ziet u de datum en tijd waarop het pakket is gemaakt.
 13. Open het contextmenu van een ZIP-bestand.
 14. Selecteer Openen.
 15. Selecteer in het dialoogvenster Bestand openen de optie Bestand opslaan en klik op OK om het archiefpakket te downloaden naar uw computer.
 16. U kunt het pakket ook permanent verwijderen uit Blackboard Learn door het contextmenu van het ZIP-bestand te openen en te klikken op Verwijderen.

Een cursus exporteren

U kunt een geëxporteerde cursus importeren om een nieuwe cursus te maken. Zie Cursussen maken van sjablonen en exportpakketten (cursussen importeren) voor meer informatie.

De pakketindeling van Blackboard is gebaseerd op de IMS Content Packaging-specificatie, met extensies ter ondersteuning van specifieke inhoudstypen voor Blackboard Learn. Zie Cursuspakketten met de indeling Common Cartridge maken voor meer informatie het exporteren van cursussen met de indeling Common Cartridge.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursussen.
 2. Wijs op de actiebalk Back-upacties aan om de beschikbare opties weer te geven.
 3. Kies Cursus exporteren.
 4. Geef een geldige cursus-ID op in het vak Broncursus-ID. Als u de cursus-ID niet weet, klikt u op Bladeren om de cursus te zoeken. Zie Zoeken naar cursussen voor meer informatie.
 5. Klik op Verzenden.
 6. Geef op de pagina Cursus exporteren aan of u alleen de koppelingen naar de cursusbestanden wilt opnemen of de koppelingen naar en kopieën van de inhoud van de cursusbestanden.

  Als u Koppelingen en kopieën van de inhoud kopiëren selecteert, klikt u op Grootte berekenen om te controleren of het pakket niet groter is dan de waarde die wordt weergegeven bij Toegestane pakketgrootte. U kunt bestanden en mappen uit het pakket verwijderen door op Pakketinhoud beheren te klikken.

 7. Schakel bij Cursusmateriaal selecteren de selectievakjes in voor alle cursusgebieden en tools in de cursus die u wilt exporteren. Zie Cursusmateriaal makenvoor meer informatie over wat elk item bevat.
 8. Klik op Verzenden.

Cursussen herstellen

Als u een cursus herstelt (terugzet), wordt het archiefpakket geüpload naar Blackboard Learn en wordt de cursus hersteld naar de toestand van het moment waarop de cursus is gearchiveerd. Archiefpakketten bevatten cursusinhoud (inclusief alle Course Cartridges als uw instelling beschikt over een licentie voor Community Engagement), gegevens van gebruikers en gebruikersinteracties.

Archiefpakketten zijn bedoeld als permanente archieven van een cursus. Als u cursusmateriaal wilt opslaan om het materiaal later voor een andere groep studenten te gebruiken, moet u de cursus exporteren en niet archiveren. Zie Cursussen maken van sjablonen en exportpakketten (cursussen importeren) voor meer informatie.

Wanneer een cursus wordt hersteld, vervangen de instellingen en opties in het archiefpakket de standaardinstellingen en opties voor het cursusmenu die worden gebruikt voor nieuwe cursussen.

cursuspakketten die in eerdere versies van Blackboard Learn zijn gemaakt, worden mogelijk niet ondersteund. Raadpleeg de Release-opmerkingen voor de release waarin u werkt om te zien welke versies worden ondersteund.

Groottelimiet voor het herstellen van een cursus

De standaardlimiet voor inhoud die wordt geüpload via de gebruikersinterface is 2,5 GB. Als gebruikers via de interface bestanden groter dan 2,5 GB proberen te uploaden, verschijnt er een foutmelding. Deze limiet geldt niet voor het uploaden naar webmappen of gedeelde locaties (WebDAV).

Als u grotere bestanden wilt uploaden, kunnen beheerders dit doen via de opdrachtregel of door de standaardlimiet van Tomcat te wijzigen.

U kunt de limiet voor het uploaden van bestanden verhogen door de parameter upload limit in webapps/blackboard/WEB-INF/config/struts/reporting-struts-config.xml te wijzigen. De limiet voor het uploaden van bestanden geldt voor Tomcat en is dus niet van toepassing op WebDAV-uploads. Aangezien de instelling geldt voor Tomcat, wordt de nieuwe instelling pas van kracht wanneer de services opnieuw zijn gestart.

Gebruikersrecords herstellen

Bij het uitvoeren van een herstelbewerking controleert Blackboard Learn of gebruikers in het systeem voorkomen door hun gebruikersnamen te vergelijken met e-mailadressen.

Als een gebruikersnaam wordt gevonden met een ander e-mailadres dan het adres in het archiefpakket, maakt Blackboard Learn een nieuwe gebruikersaccount. De nieuwe account heeft dezelfde gebruikersnaam, maar met een cijfer eraan toegevoegd.

Als de gebruikersnaam bestaat met hetzelfde e-mailadres, wordt er geen nieuwe gebruiker gemaakt door Blackboard Learn. 

Als er een gebruikersaccount bestaat, maar deze is uitgeschakeld, wordt er een nieuwe gebruikersaccount gemaakt door Blackboard Learn. Om te voorkomen dat er een andere gebruiker wordt gemaakt in het systeem, moet de originele gebruikersaccount worden ingeschakeld.

 

Er wordt een archiefpakket geüpload met een account waaraan de gebruikersnaam bb_user is gekoppeld. Tijdens het herstelproces wordt er in Blackboard Learn gezocht naar gebruikers met deze gebruikersnaam. Als bb_user in het systeem voorkomt, worden de e-mailadressen vergeleken. Als de e-mailadressen identiek zijn, wordt er met de bestaande gebruiker (bb_user) een nieuwe inschrijvingsrecord gemaakt in course_users. Als de e-mailadressen verschillen, wordt er een nieuwe gebruiker gemaakt (bb_user1).

om veiligheidsredenen krijgen gebruikers die tijdens een herstelbewerking worden toegevoegd alleen hun primaire systeemrol. Secundaire systeemrollen worden niet opgenomen.

Een cursus herstellen

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus. Zie Zoeken naar cursussen voor meer informatie.
 3. Wijs op de actiebalk Cursus maken aan om de beschikbare opties weer te geven.
 4. Selecteer Herstellen. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven. [v] geeft een verplicht veld aan.
  Beschikbare velden voor het herstellen van een cursus
  Veld Beschrijving
  Doelcursus-ID Typ een ID voor de nieuwe cursus. Blackboard Learn maakt een cursus met de gegevens en instellingen uit het archiefpakket.

  U kunt cijfers, letters, afbreekstreepjes (-), liggende streepjes (_) en punten (.) gebruiken in een cursus-ID. Alle andere tekens, inclusief spaties, zijn niet toegestaan.

  U kunt een ingestelde cursus-ID achteraf niet meer wijzigen.

  Er kunnen zoekopdrachten worden uitgevoerd op de inhoud van dit veld.

  Pakket selecteren Geef de exacte bestandslocatie van het archiefpakket op of klik op Bladeren in Mijn Computer om naar het bestand te navigeren.
  Map voor Content Collection-bestanden Dit veld wordt alleen weergegeven als uw instelling een licentie heeft voor Inhoudsbeheer.

  Als u bestanden van Content Collection wilt uitsluiten, selecteert u Standaardmap cursusbestanden.

  Om bestanden van Content Collection wel te herstellen, selecteert u Map selecteren. Klik op Bladeren om naar de map te navigeren. Blackboard Learn maakt een submap en kopieert de bestanden van Content Collection naar deze map.

 5. Klik op Verzenden.

Export- en archieflogboeken weergeven

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus. Zie Zoeken naar cursussen voor meer informatie.
 3. Open het contextmenu van de cursus.
 4. Selecteer Exporteren/archiveren.
 5. De pagina Cursus exporteren/archiveren bevat alle export- of archiefpakketten voor deze cursus die niet zijn verwijderd uit Blackboard Learn, zelfs als u het pakket al hebt gedownload. In de bestandsnamen ziet u de datum en tijd waarop het pakket is gemaakt.
 6. Open het contextmenu van een ZIP-bestand.
 7. Om de datum en tijd te bekijken waarop het pakket is gemaakt, evenals de status van het pakket, selecteert u Basislogbestand bekijken.
 8. Om naast deze gegevens een lijst van het cursusmateriaal in het pakket weer te geven, selecteert u Gedetailleerd logbestand bekijken.

Cursussen batchgewijs exporteren, archiveren en herstellen

Blackboard Learn wordt geleverd met de tool batch_ImportExport voor het importeren/exporteren en archiveren/herstellen van een aantal cursussen tegelijkertijd. Met deze tool kunnen ook bestanden worden geïmporteerd/hersteld die groter zijn dan de standaardlimiet voor uploaden.

Met deze tool kunt u batchbestanden verwerken waarin de cursus-ID en het volledige pad naar het zip-pakket zijn opgenomen.

Standaardlimiet voor uploaden

De standaardlimiet voor inhoud die wordt geüpload via de gebruikersinterface is 250 MB. Als gebruikers via de interface bestanden groter dan 250 MB proberen te uploaden, verschijnt er een foutmelding. Deze limiet geldt niet voor het uploaden naar webmappen of gedeelde locaties (WebDAV).

Als u grotere bestanden wilt uploaden, kunnen beheerders dit doen via de opdrachtregel of door de standaardlimiet van Tomcat te wijzigen.

U kunt de limiet voor het uploaden van bestanden verhogen door de parameter upload limit in webapps/blackboard/WEB-INF/config/struts/reporting-struts-config.xml te wijzigen. De limiet voor het uploaden van bestanden geldt voor Tomcat en is dus niet van toepassing op WebDAV-uploads. Aangezien de instelling geldt voor Tomcat, wordt de nieuwe instelling pas van kracht wanneer de services opnieuw zijn gestart.

Het batchbestand maken voor exporteren/archiveren en importeren/herstellen

Een batchbestand voor de tool batch_ImportExport tool bevat in elke rij slechts twee waarden: de cursus-ID en het volledige pad naar het zip-pakket.

 • Als u een export- of archiefbewerking uitvoert, maakt Blackboard Learn een zip-bestand aan de hand van het pad en de bestandsnaam die u opgeeft.
 • Als u een import- of herstelbewerking uitvoert, verwijzen het opgegeven pad en de opgegeven bestandsnaam naar het zip-bestand dat aan de doelcursus-ID is gekoppeld.

Hieronder wordt een aantal voorbeelden gegeven van de inhoud van een batchbestand voor gebruik met de tool batch_ImportExport. Sla batchbestanden op als tekstbestanden (TXT).

Batchbestanden voor exporteren en archiveren

In batchbestanden voor export- en archiefbewerkingen hoeft u alleen het pad op te geven naar de map waar de pakketten worden opgeslagen. U moet ook de Booleaanse waarde true toevoegen om Cursusbestanden op te nemen, de eerste "true", en Grade Center, de tweede "true". U hoeft geen pakketnaam op te geven. Als u dat wel doet, treedt er een fout op.

HIST101, C:\Cursusarchieven\,true,true
HIST201, C:\Cursusarchieven\,true,true
HIST301, C:\Cursusarchieven\,true,true
HIST401, C:\Cursusarchieven\,true,true

Batchbestanden voor importeren en herstellen

In batchbestanden voor import- of herstelbewerkingen moet u het exacte bestandspad opgeven, inclusief de naam van het pakket.

HIST101, C:\Cursusarchieven\Archive_File_HIST101.zip
HIST201, C:\Cursusarchieven\Archive_File_HIST201.zip
HIST301, C:\Cursusarchieven\Archive_File_HIST301.zip
HIST401, C:\Cursusarchieven\Archive_File_HIST401.zip
HIST331, C:\Cursusarchieven\Archive_File_HIST331.zip

De batchtool uitvoeren

U moet de batchtool voor het uitvoeren van import-, export-, archief- en herstelbewerkingen vanaf de opdrachtregel uitvoeren. De tool moet worden uitgevoerd vanaf de web-/toepassingsserver. De syntaxis voor de opdracht wordt hieronder weergegeven.

Syntaxis voor Windows:

C:\Blackboard\apps\content-exchange\bin\batch_ImportExport.bat –f pad_naar_bestand -l scheidingsteken -t bewerking -n naam_virtuele_host

gebruik cmd.exe om een opdrachtregel te openen voor het uitvoeren van de tool. Als u de tool via command.exe uitvoert, wordt een foutmelding weergegeven.

Syntaxis voor UNIX:

/usr/local/blackboard/apps/content-exchange/bin/batch_ImportExport.sh –f pad_naar_bestand -l scheidingsteken -t bewerking -n naam_virtuele_host

Het exacte pad naar de Blackboard-map kan variëren al naar gelang de locatie waar Blackboard Learn is geïnstalleerd.

Paden naar de map van Blackboard
Argument Beschrijving
pad_naar_bestand Voer het volledige pad naar het batchbestand in.
scheidingsteken Maak een keuze uit de volgende opties:
 • 1: komma (,) als scheidingsteken.
 • 2: puntkomma (;) als scheidingsteken.
 • 3 TAB als scheidingsteken.
bewerking Gebruik een van de volgende waarden (hoofdlettergevoelig) om het type bewerking aan te geven:
 • import
 • export
 • herstellen
 • archiveren
naam_virtuele_host De naam van de virtuele installatie waarvoor de tool wordt uitgevoerd. Als er geen virtuele installaties zijn, of als dit argument niet wordt opgegeven, wordt de tool uitgevoerd voor de standaard virtuele installatie.

In de vierde kolom van het invoerbestand kunt u voor batch_ImportExport-bewerkingen eventueel de parameter true/false gebruiken. Deze parameter wordt alleen gebruikt in archiefbewerkingen en bepaalt of de geschiedenis van Grade Center wordt opgenomen in het pakket.

De grootte van de JVM-heap voor de tool batch_ImportExport aanpassen

 1. Open het bestand batch_ImportExport.bat of batch_ImportExport.sh voor bewerking.
 2. Voeg de parameter $OPTS of %OPTS toe om de grootte van de JVM-heap in te stellen. De syntaxis voor de opdracht wordt hieronder weergegeven. In het volgende voorbeeld wordt de JVM-heap ingesteld op 6 GB. Pas de waarde aan op basis van de behoeften binnen uw instelling.

  Syntaxis voor Windows:

  OPTS="%OPTS -Xmx6g"

  Syntaxis voor UNIX:

  OPTS="$OPTS -Xmx6g"

Ondersteunde producten voor het importeren en herstellen van cursussen

In de volgende tabel ziet u de ondersteunde producten voor het importeren of herstellen van een cursus die is geëxporteerd of gearchiveerd vanuit een ouder LMS. Gecertificeerde producten zijn volledig getest en worden ondersteund door Blackboard. Compatibele producten zijn niet volledig getest, maar zouden gelet op eerdere prestaties goed moeten functioneren.

Producten voor het importeren en herstellen van cursussen zijn niet neerwaarts compatibel. Cursussen kunnen worden geïmporteerd of hersteld naar een nieuwere versie, maar cursussen uit een nieuwere versie kunnen niet worden geïmporteerd of hersteld naar een eerdere versie.

Ondersteunde producten voor het importeren en herstellen van cursussen
Bron Ondersteuning
Blackboard Learn Release 9.1 Gecertificeerd
Blackboard Learn Release 9.0 Gecertificeerd
Blackboard Academic Suite Release 8 Gecertificeerd
Blackboard Academic Suite Release 7 Gecertificeerd
Blackboard Academic Suite Release 6 Gecertificeerd
Blackboard ML Gecertificeerd
Blackboard 5.5* Gecertificeerd
Blackboard 5.0* Compatibel
CourseInfo 4 Niet ondersteund 
Blackboard Vista en CE 8.0.5 of hoger  Gecertificeerd
Blackboard Campus Edition 4.1.7 Gecertificeerd
ANGEL LMS 7.3 Niet ondersteund 
ANGEL LMS 7.4 Gecertificeerd
ANGEL LMS 8.0 Gecertificeerd

*Blackboard 5 en Blackboard 5.5 hebben geen archief- en herstelfunctie. Cursussen uit deze releases kunnen worden geïmporteerd, maar cursussen kunnen niet worden hersteld met de gebruikersgegevens en interacties intact.