Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursuspakketten met de indeling Common Cartridge

Common Cartridge is een initiatief van het IMS Global Learning Consortium om het uitwisselen van inhoud tussen Learning Management Systems (LMS) te bevorderen. Het Building Block Common Cartridge Extension wordt standaard geleverd bij Blackboard Learn en kan worden gebruikt door beheerders en cursusleiders om Common Cartridge-pakketten te exporteren en te importeren.

Met behulp van Common Cartridge kunnen cursusleiders en beheerders een pakket exporteren dat kan worden gebruikt in elk LMS dat ondersteuning biedt voor Common Cartridge.

Ondersteunde standaarden

Blackboard Learn ondersteunt Common Cartridge-pakketten met de indelingen Common Cartridge 1.0, 1,1 en 1.2. Ga voor meer informatie over Common Cartridge naar de website van het IMS Global Learning Consortium.

Exportspecificaties voor Common Cartridge

De standaarden van Common Cartridge zijn ontworpen voor maximale flexibiliteit en het delen van lesmateriaal. Om materiaal te kunnen hergebruiken in een groot aantal LMS-systemen, bevat het pakket alleen functies die door de meeste systemen worden ondersteund.

Bestanden, items, discussieforums, webkoppelingen en beoordelingen worden geëxporteerd, maar het is mogelijk dat bepaalde onderdelen worden uitgesloten. Zo worden wel onderwerpen op discussieforums geëxporteerd, maar cijfers niet, omdat dit niet wordt ondersteund door een ander LMS.

Op dit moment worden niet alle soorten vragen of kenmerken voor beoordeling ondersteund door de standaarden van IMS Common Cartridge. Incompatibele vragen worden niet opgenomen in geëxporteerde toetsen en pools.

De volgende inhoudstypen worden ondersteund volgens de standaarden van Common Cartridge.

Ondersteunde inhoudstypen
Type inhoud Beschrijving
Cursusbestanden Alle cursusbestanden worden als een map met webinhoud geëxporteerd naar de map /csfiles/home_dir/mijn_bestanden. Alleen voor bestanden die niet voor alle gebruikers beschikbaar zijn, worden rolbeperkingen toegepast om machtigingen te beperken tot cursusleiders.
Discussieruimte Alle cursusforums worden samen geëxporteerd, inclusief eventueel aanwezige groepsforums. Discussielijnen worden niet geëxporteerd.
Enquêtes Enquêtes worden niet geëxporteerd.
Pools Pools worden geëxporteerd als één groep vragen.
Toetsen De volgende vraagtypen worden geëxporteerd zoals opgegeven:
 • Meerkeuzevragen: inclusief feedback voor elk antwoord. Deelpunten worden niet geëxporteerd.
 • Meerdere antwoordmogelijkheden: inclusief feedback voor elk antwoord. Deelpunten worden niet geëxporteerd.
 • Waar/onwaar
 • Invuloefening: alleen het eerste antwoord wordt geëxporteerd.
 • Open vraag: voorbeeldantwoorden worden geëxporteerd.

Overige toetsgegevens die worden geëxporteerd:

 • Feedback voor juiste en foute antwoorden
 • Algemene feedback
 • Ingesloten afbeeldingen en bestanden in vraagtekst die zijn gekoppeld aan bronbestanden in Cursusbestanden
 • Afzonderlijke categorieën (als een vraag meerdere categorieën heeft, wordt er maar één categorie geëxporteerd)

Gegevens en inhoud van toetsen die worden niet geëxporteerd:

 • Aantekeningen cursusleider
 • Informatie over de opmaak
 • Bestandsbijlagen
 • Willekeurige blokken
 • Vragensets
Inhoudsgebieden Cursussen in Common Cartridge-exportpakketten worden uitgepakt in één map met inhoud. Elk inhoudsgebied wordt vervolgens geëxporteerd als een submap binnen de hoofdmap van de cursus. Als een Common Cartridge-pakket bijvoorbeeld wordt geëxporteerd uit een cursus en vervolgens weer wordt geïmporteerd, is het resultaat een cursus met één inhoudsgebied met daarin een map voor elk origineel inhoudsgebied en een inhoudsgebied WebLinks met alle webkoppelingen.

De volgende items worden ondersteund voor een exportbewerking:

 • Mappen
 • Items: tekst die is ingevoerd in de teksteditor wordt geëxporteerd als een HTML-bestand. Bijlagen worden niet als onderdeel van het item geëxporteerd, maar als ze zijn opgeslagen in Cursusbestanden, worden ze wel opgenomen in het cursuspakket.
 • Bestanden: bestanden worden zonder beschrijving geëxporteerd als webinhoud, en worden weergegeven als een koppeling naar het bestand.
 • Koppelingen naar beoordelingen
 • URL's: URL's worden zonder gekoppelde tekst of bijlagen toegevoegd aan de sectie WebLinks van het pakket. Als de URL's zijn geïmplementeerd in een inhoudsgebied, staan ze ook in de bijbehorende map.
 • Koppelingen naar discussieforums
Basis LTI-koppelingen Basis LTI-koppelingen kunnen worden geëxporteerd en geïmporteerd. Als een cursusleider een geïmporteerd Common Cartridge-pakket gebruikt, moet u de LTI-koppeling in het gebied Pakketten en functies van het configuratiescherm van de cursus worden geconfigureerd om het pakket werkend te krijgen.
Opdrachten Opdrachten worden ondersteund voor export- en importbewerkingen. Het betreft hier een zeer beperkte indeling, wat betekent dat geen gegevens afgezien van de feitelijke inhoud wordt geëxporteerd/geïmporteerd. Tijdens het importeren wordt er een opdracht met één bestandsbijlage gemaakt. Het bestand kan HTML met koppelingen zijn. Als de opdracht niet wordt gebruikt in de hoofdorganisatie, wordt de opdracht hersteld in het inhoudsgebied Opdrachten. Tijdens het exporteren wordt er één bestand geproduceerd, waarin de beschrijving en bijlagen worden samengevoegd. Webinhoud kan ook worden aangemerkt als een opdracht.
Overeenstemmingen Overeenstemmingen (ook wel harmoniseringen genoemd) met standaarden worden geëxporteerd voor alle Common Cartridge-items. Overeenstemmingen worden alleen hersteld tijdens het importeren als de standaarden aanwezig zijn in het systeem. Als dat niet het geval is, wordt er een (informatieve) vermelding toegevoegd aan het importlogboek. Alleen externe standaarden (van een leverancier) worden geëxporteerd. Aangepaste overeenstemmingen worden genegeerd.

Importspecificaties voor Common Cartridge

Common Cartridge-pakketten die worden geïmporteerd in Blackboard Learn verwerken geaccepteerde inhoud zoals beschreven in de exportspecificaties. Beheerders en cursusleiders moeten zich er bewust van zijn dat het pakket is bedoeld om zo veel mogelijk inhoud te delen, maar dat cursussen nooit identiek worden gereproduceerd.

Als een Common Cartridge-pakket wordt geïmporteerd, wordt de cursus samengevoegd tot één inhoudsgebied, met daarin verschillende mappen en submappen. Er wordt ook een inhoudsgebied WebLinks toegevoegd aan het cursusmenu om toegang te bieden tot alle URL's in het cursuspakket.

IMS-specificaties

De pakketindeling van Blackboard is gebaseerd op de IMS Content Packaging-specificatie, met extensies ter ondersteuning van specifieke inhoudstypen voor Blackboard Learn.

 • IMS Content Packaging-specificatie 1.1.2
 • IMS Metadata-specificatie 1.2.1
 • IMS Enterprise-specificatie 1.01
 • IMS Question and Test Interoperability-specificatie 1.2

Overeenstemming van standaarden

Vanaf release 9.1 SP9 biedt de optie Overeenstemming van standaarden ondersteuning voor het opnemen van overeenstemmingen met standaarden. In deze context is de “standaard” een GUID (globaal unieke ID) die wordt gekoppeld aan de beschrijving van de standaard. De persoon die de installatie verzorgt, geeft aan of de beschrijving van de standaard wordt gebruikt die is vastgesteld door de aanbieder. Hoewel de specificatie elke aanbieder ondersteunt, gelden in Blackboard beperkingen waardoor alleen koppeling met standaarden van Academic Benchmark mogelijk zijn.

Het Building Block Common Cartridge beheren

Wanneer er een upgrade voor Blackboard Learn wordt uitgevoerd, wordt de nieuwste versie van het Building Block Common Cartridge geïnstalleerd. Het Building Block krijgt standaard de status Beschikbaar.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Building Blocks in het gedeelte Building Blocks.
 2. Klik op Geïnstalleerde tools.
 3. Zorg dat in de rij voor de Common Cartridge-extensie zowel Beschikbaarheid als Standaard voor cursus/org. is ingesteld op Beschikbaar.
 4. Klik opInstellingen.
 5. Geef aan of cursusleiders Common Cartridges mogen exporteren.

  Als dit niet is toegestaan, kunnen beheerders alsnog exporteren via het configuratiescherm voor beheerders. ZieCursuspakketten met de indeling Common Cartridge maken voor instructies.

  Deze instelling heeft geen invloed op het importeren van Common Cartridges. Het importeren van Common Cartridge-pakketten kan alleen worden geblokkeerd als de kolom Beschikbaarheid van het Building Block is ingesteld op Niet beschikbaar. Met deze instelling kunnen cursusleiders en beheerders geen Common Cartridge-pakketten importeren.

 6. Klik op Verzenden.

Een Common Cartridge-cursuspakket exporteren via het configuratiescherm voor systeembeheer

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus. Zie Zoeken naar cursussen voor meer informatie.
 3. Open het contextmenu van de cursus.
 4. Selecteer Exporteren/archiveren.
 5. Selecteer Exporteren als Common Cartridge.
 6. Schakel het selectievakje in van de Common Cartridge-versie die door het doelsysteem wordt ondersteund.
 7. Klik op Verzenden.

Een Common Cartridge-cursuspakket exporteren vanuit een cursus

 1. Vouw in het configuratiescherm van de cursus het onderdeel Pakketten en functies uit en selecteer Cursus exporteren/archiveren.
 2. Selecteer Exporteren als Common Cartridge.
 3. Schakel het selectievakje in van de Common Cartridge-versie die door het doelsysteem wordt ondersteund.
 4. Klik op Verzenden.

Het cursuspakket downloaden

 1. Ga naar uw e-mailaccount van Blackboard Learn en controleer of u de bevestigingsmail voor het cursuspakket hebt ontvangen. Deze e-mail bevat een koppeling naar de logbestandinhoud van het pakket en is een bevestiging dat het archiefpakket klaar is.
 2. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursussen.
 3. Zoek de cursus die u hebt gearchiveerd.
 4. Open het contextmenu van de cursus.
 5. Selecteer Exporteren/archiveren. De pagina Exporteren/archiveren bevat alle export- of archiefpakketten voor deze cursus die niet zijn verwijderd uit Blackboard Learn, zelfs als u het pakket al hebt gedownload. In de bestandsnamen ziet u de datum en tijd waarop het pakket is gemaakt.
 6. Open het contextmenu van een ZIP-bestand.
 7. Selecteer Openen.
 8. Selecteer in het dialoogvenster Bestand openen de optie Bestand opslaan en klik op OK om het archiefpakket te downloaden naar een lokale computer.
 9. U kunt het pakket ook permanent verwijderen uit Blackboard Learn door het contextmenu van het ZIP-bestand te openen en te klikken op Verwijderen.

Common Cartridge-pakketten importeren

Beheerders en cursusleiders kunnen pakketten met de indeling Common Cartridge 1.0, 1,1 of 1.2 op dezelfde manier als andere cursuspakketten importeren in cursussen. Zie Cursussen maken van sjablonen en exportpakketten (cursussen importeren) voor meer informatie over het importeren van beheerders.