Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Doelen importeren

U kunt een reeks XML-bestanden gebruiken om doelen te importeren in Blackboard Learn. Maak een XML-bestand voor iedere set met doelen, zip de XML-bestanden samen en upload het pakket.

Gebruik op een Mac niet de ingebouwde "comprimeerfunctie" om een zip-bestand te maken voor het importeren van uw doelen. Gebruik in plaats daarvan de functie "Terminal".

Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Tools en functies op Doelen. Op de pagina Doelen gaat u met de muisaanwijzer over Set met doelen toevoegen en selecteert u in de vervolgkeuzelijst Set met doelen importeren. Blackboard Learn verwerkt alle bestanden tegelijkertijd.

Een XML-bestand mag niet meer dan één set met doelen bevatten. U kunt een oneindig aantal categorieën en doelen hebben in die set met doelen.

  1. Informatie over set met doelen.
  2. Categoriegegevens. U moet deze code dupliceren en bewerken voor elke categorie in de set met doelen. Kopieer deze code en plak deze op een regel voor de regel </standard_document> aan het einde van het bestand.
  3. Informatie over doelen. U moet deze code dupliceren en bewerken voor elk doel in de categorie. Kopieer deze code en plak deze op een regel voor de regel </standard> aan het einde van het bestand.

XML-fragment van een set met doelen, inclusief categorieën en doelen

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<standard_document year="ENTER RELEVANT YEAR HERE" revision_date="ENTER REVISION DATE & TIME HERE" uid="ENTER DOCUMENT ID HERE (do not use spaces)" uid_provider="ENTER 2 CHARACTER PROVIDER CODE HERE" status="SELECT A SINGLE STATUS VALUE - A (Active) I (Inactive) R (Reserved)" editable="true">

<organization org_code="ENTER TWO CHARACTER SOURCE CODE HERE" country_code="US">ENTER FULL TEXT OF GOAL SOURCE HERE (example "Monument University")

</organization>

<subject code="ENTER ID FOR DOCUMENT NAME HERE (do not use spaces)">ENTER FULL TEXT OF DOCUMENT NAME HERE</subject>

<document_set uid="ENTER ID FOR SET TYPE HERE (do not use spaces)">ENTER FULL TEXT OF SET TYPE HERE</document_set>

<grade_range lo="1" hi="2" code="ENTER ID FOR CATEGORY HERE (do not use spaces)">ENTER FULL TEXT OF CATEGORY NAME HERE</grade_range>

<standard uid="ENTER ID FOR CATEGORY HERE (do not use spaces)">

<title>ENTER FULL TEXT OF CATEGORY NAME HERE</title>

<grade_range_ref code="ENTER CATEGORY ID HERE"/>

<item uid="ENTER UNIQUE ID OF GOAL HERE (do not use spaces)" parent_uid="ENTER ID OF PARENT GOAL HERE OR LEAVE BLANK" label="ENTER FULL TEXT OF GOAL TYPE HERE"

linkable="Y" stem="ENTER ANY LEADING TEXT FOR THE GOAL HERE (example: The student will be able to:) OR LEAVE BLANK" doc_num="ENTER THE UI FACING ID OF THE GOAL HERE OR LEAVE BLANK">

<statement>ENTER THE FULL TEXT OF THE GOAL STATEMENT HERE</statement>

</item>

</standard>

</standard_document>

Beschrijvingen elementen/attributen

Bewerk de relevante attributen en waarden in de code met de details van ieder niveau.

Codevoorbeelden
Element/attribuut Beschrijving
standard_document

Dit beschrijft de eigenschappen van de set met doelen.

year Typ het relevante jaar in de notatie “JJJJ”.
revision_date Typ de revisiedatum en -tijd in de notatie “JJJ-MM-DD UU:MM:SS”.
uid

Typ het document-ID in maximaal 37 tekens. Maak geen gebruik van spaties.

uid_provider Typ twee tekens voor de providercode.
status

Typ een statuswaarde met één van de volgende tekens:

  • A - (Actief) Gebruikers kunnen de doelen bekijken en selecteren.
  • I - (Inactief) Gebruikers kunnen de doelen niet bekijken.
  • R - (Beperkt) Gebruikers kunnen de doelen bekijken.
editable

Typ een bewerkbare waarde "true" of "false".

organization Dit beschrijft de organisatiebron.
org_code Typ twee tekens die de organisatiebroncode vertegenwoordigen.
country_code

Typ twee tekens die het bronland vertegenwoordigen.

Vervang de tijdelijke tekst “ENTER FULL TEXT OF GOAL SOURCE HERE". Vervang de tekst bijvoorbeeld door “Monument Universiteit." Voer de naam van de bron in.

subject Dit beschrijft de naam van de set met doelen.
code

Typ de naam-ID van de set met doelen in maximaal vijf tekens. Maak geen gebruik van spaties.

Vervang de tijdelijke tekst “ENTER FULL TEXT OF DOCUMENT NAME HERE”. Voer een naam in voor de set met doelen.

document_set Dit beschrijft het type van de set met doelen.
uid Type het type-ID van de set met doelen. Gebruik geen spaties. Vervang de tijdelijke tekst “ENTER FULL TEXT OF SET TYPE HERE”. Typ het settype van het doel.
grade_range Dit beschrijft een categorie.
code Type het categorie-ID. Gebruik geen spaties. Vervang de tijdelijke tekst “ENTER FULL TEXT OF CATEGORY NAME HERE”. Typ de categorienaam in maximaal 101 tekens.
standard Dit beschrijft een doel, inclusief de categoriegegevens waarmee het is geassocieerd.
uid Typ de categorie-ID gebruikt in <grade_range code>.
title Typ de categorienaam gebruikt in <grade_range code>.
item Dit beschrijft een doel.
uid Typ het unieke ID van de doel in maximaal 257 tekens.
parent_uid Typ het ID van het bovenliggende doel. Indien er geen bovenliggend doel bestaat, verwijder dan de tijdelijke tekst.
label Typ de doelnaam.
linkable

Typ een statuswaarde met één van de volgende tekens:

  • A - (Actief) Gebruikers kunnen de doelen bekijken en selecteren.
  • I - (Inactief) Gebruikers kunnen de doelen niet bekijken.
  • R - (Beperkt) Gebruikers kunnen de doelen bekijken.
stem Typ inleidende tekst, bijvoorbeeld: “De student kan:” Indien er geen inleidende tekst bestaat, verwijder dan de tijdelijke tekst.
doc_num Typ het doel-ID zoals het zal verschijnen in de gebruikersinterface in maximaal 101 tekens. Als u niet wilt dat er een doel-ID verschijnt, verwijder dan de tijdelijke tekst.
statement Typ de beschrijving of verklaring van het doel.