Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Instellingsrollen

Instellingsrollen bepalen welke opmaken, tabbladen en modules gebruikers kunnen zien wanneer ze zich aanmelden bij Blackboard Learn. Instellingsrollen kunnen ook toegang bieden tot bestanden en mappen van Content Collection.

Alle licenties wijzen de standaardinstellingsrol toe aan alle gebruikers in het systeem. Instellingen met een licentie voor Community Engagement kunnen andere instellingsrollen toewijzen aan andere gebruikers in het systeem. Daarnaast kunnen ze nieuwe instellingsrollen toevoegen aan het systeem die aan gebruikers kunnen worden toegewezen.

Het efficiënt implementeren van instellingsrollen vereist gedetailleerde planning om de werking te optimaliseren en inconsistenties en overlap te voorkomen. Het wordt aanbevolen te beginnen met andere systemen binnen de instelling waarop studentgegevens worden opgeslagen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat studenten op faculteit (Taalkunde, Wetenschap, Geschiedenis) en locatie (Campus Oost, Campus West) worden gecategoriseerd in de database. Door hetzelfde model voor het ordenen van studentgegevens toe te passen op instellingsrollen, bent u verzekerd van consistentie binnen de hele instelling.

 

Een beheerder definieert een instellingsrol met de naam CJ_2012 en wijst deze rol toe aan alle gebruikers in het cursusjaar 2012. Er wordt inhoud gemaakt en deze komt alleen beschikbaar voor de rol CJ_2012. Alleen gebruikers met de primaire of secundaire instellingsrol CJ_2011 kunnen deze inhoud zien.

Verwijderbare en niet-verwijderbare instellingsrollen

Eerdere versies van Blackboard Learn hadden een pakket van twintig instellingsrollen. Deze rollen worden in huidige versies aangeboden als niet-verwijderbare instellingsrollen. U kunt wel de naam wijzigen van deze rollen, maar u kunt ze niet verwijderen. Het is evenmin mogelijk de rol-ID te wijzigen. Deze rol-ID's kunnen namelijk worden gebruikt door bestaande Building Blocks en integraties van derden.

U kunt aangepaste instellingsrollen maken. Aangepaste instellingsrollen kunt u verwijderen en een andere rol-ID geven. Ga echter zorgvuldig te werk als u rollen gaat verwijderen of rol-ID's gaat aanpassen. Deze bewerkingen hebben namelijk invloed op Building Blocks of integraties van derden die deze rollen gebruiken.

De instellingsrol Student

De rol Student is de rol die standaard wordt ingesteld als de primaire instellingsrol. Dit is een niet-verwijderbare rol. De rol-ID kan dus niet worden gewijzigd. U kunt wel de naam van de rol wijzigen. De rol-ID blijft dus altijd Student, maar de rolnaam kan worden veranderd in Deelnemer, Basisgebruiker of een andere aanduiding.

Als een verwijderbare instellingsrol wordt verwijderd, krijgen alle gebruikers met die rol als de primaire instellingsrol automatisch weer de rol Student.

Primaire en secundaire instellingsrollen

Elke gebruiker krijgt een primaire rol binnen de instelling toegewezen.

U kunt ook een of meer secundaire instellingsrollen toewijzen aan een gebruiker. De gebruiker beschikt in dat geval over het totaal van de bevoegdheden van alle instellingsrollen. Een gebruiker met verschillende instellingsrollen heeft toegang tot alle opmaken, tabbladen, modules en bestanden en mappen van Content Collection die beschikbaar zijn voor een van deze rollen.

Secundaire rollen zijn bedoeld om aanvullende bevoegdheden te verlenen aan gebruikers op basis van de behoeften van hun functie en de taken die ze moeten uitvoeren in Blackboard Learn. Op deze manier kunnen gebruikers toegang hebben tot meer inhoud en tools zonder dat hun primaire rol of functie hoeft te worden aangepast.

Instellingsrollen zijn niet van zich zelf primair of secundair. Deze aanduidingen hebben betrekking op de gebruikersaccount. Zo kan de ene gebruiker Student als primaire instellingsrol hebben, terwijl dit voor een andere gebruiker een secundaire instellingsrol is.

Informatie over Instellingsrollen plannen: aanbevolen procedures voor Blackboard Learn

Een inhoudsplan opstellen

In de meeste gevallen hebben de verschillende soorten gebruikers toegang nodig tot verschillende soorten inhoud en tools binnen Blackboard Learn. Studenten hebben bijvoorbeeld een andere set tabbladen, modules en bestanden en mappen van Content Collection nodig dan cursusleiders.

Wanneer u de belangrijkste groepen gebruikers hebt geïdentificeerd, kunt u een inhoudsplan opstellen met daarin per groep een overzicht van de opmaken, thema's, modules en bestanden van Content Collection die zijn vereist. Vervolgens definieert u instellingsrollen die toegang verlenen tot iedere set met inhoud.

Het plannen van instellingsrollen op basis van inhoud is doorgaans de meest efficiënte manier om rollen te structureren die overweg kunnen met nieuwe inhoud en toekomstige uitbreiding.

Instellingsrollen maken in groepen op categorie

Gebruik categorieën zoals locatie, hoofdvak en jaar om instellingsrollen te definiëren. Gebruik andere instellingen als een model voor het ontwikkelen van categorieën.

 

 • Aanduiding: STUDENT (voornaamste rol binnen instelling)
 • Campus: CAMPUS_WEST
 • Hoofdvak: HOOFDVAK_NATUURKUNDE
 • Jaar: CJ_2012

Naamgevingsconventie

Rollen van Blackboard Learn worden in alfabetische volgorde weergegeven. Een naamgevingsconventie op basis van categorieën met instellingsrollen maakt het eenvoudiger de juiste rollen te vinden wanneer u de bijbehorende bevoegdheden gaat aanpassen en de rollen gaat toewijzen aan gebruikers.

Als uw instelling bijvoorbeeld drie locaties heeft, Midden, Oost en West, kunt u de instellingsrollen de namen LOCATIE_MIDDEN, LOCATIE_OOST en LOCATIE_WEST noemen om er zeker van te zijn dat u de rollen eenvoudig kunt vinden in de lijst.

Als u de namen MIDDEN_LOCATIE, OOST_LOCATIE en WEST_LOCATIE gebruikt, staan de rollen niet bij elkaar in de lijst.

Instellingsrollen testen

Maak gebruikersaccounts die u kunt gebruiken om instellingsrollen te testen. Maak bijvoorbeeld een testaccount voor elke instellingsrol. Meld u aan als de testgebruiker om te kijken wat gebruikers met die instellingsrol zien wanneer ze Blackboard Learn starten.

Blackboard adviseert een testgebruiker te maken met de instellingsrol Gast om te controleren wat niet-geverifieerde gebruikers kunnen zien in het systeem. Wijzigingen van de instellingsrol Gast kunnen ernstige gevolgen hebben, aangezien deze rol bepaalt wat gebruikers kunnen zien in Blackboard Learn zonder dat ze zich aanmelden.

Het volgende voorbeeld toont het geplande effect van instellingsrollen op twee testgebruikers.

Gebruiker: Mirjam Tuk

Instellingsrol voor Mirjam Tuk
Rol Diensten
Locatie – Oost (primair) Algemene mededelingen over opmaak voor locatie Oost
Afdeling – Scheikunde, locatie Oost Nieuws en mededelingen, afdeling Scheikunde

Instructietools zoals simulaties en interactieve docenten, afdeling Scheikunde

Functie – Faculteitslid Administratieve bronnen en formulieren

Mogelijkheden voor portfoliopublicatie

Status – Actief, fulltime professor Speciale gebeurtenissen voor fulltime faculteitsleden
Taak – Mentor Opleidingsbronnen en richtlijnen voor adviseurs
Taak – Faculteitslid Natuurwetenschappen, locatie Oost Content Collection met herbruikbare leerobjecten, video's en afbeeldingen door de afdeling gelicentieerd voor studie, faculteit Natuurwetenschappen

100 MB ruimte op virtuele vaste schijf

Gebruiker: Jan Baak

Instellingsrol voor Mirjam Tuk
Rol Diensten
Locatie – West (primair) Algemene mededelingen over opmaak voor locatie West

Verkeersberichten voor locatie West

Locatie – Oost Algemene mededelingen
Afdeling – Scheikunde, locatie West (geen)
Functie – Faculteitslid Administratieve bronnen en formulieren

Mogelijkheden voor portfoliopublicatie

Status – Tijdelijk Richtlijnen voor tijdelijke faculteitsleden
Taak – Faculteitslid Natuurwetenschappen, locatie West 200 MB ruimte op virtuele vaste schijf
Taak – Faculteitslid Natuurwetenschappen, locatie Oost Content Collection met herbruikbare leerobjecten, video's en afbeeldingen door de afdeling gelicentieerd voor studie, faculteit Natuurwetenschappen

100 MB ruimte op virtuele vaste schijf

Instellingsrollen maken

Zorg dat de nieuwe rol overeenkomt met het inhoudsplan en voldoet aan de naamgevingsconventie van uw instelling. U kunt rollen die niet voldoen aan de conventie weliswaar verwijderen, maar u krijgt een beter resultaat als u een gedetailleerde planning maakt en naleeft voordat u rollen gaat maken.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Gebruikers op Instellingsrollen.
 2. Klik op Rol maken. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven. [v] geeft een verplicht veld aan.
  Beschikbare velden voor het maken van rollen
  Veld Beschrijving
  Rolnaam [v] Dit veld identificeert de rol binnen de gebruikersinterface. Dit veld is vereist en moet uniek zijn. Dit veld heeft een limiet van 50 tekens.
  Rol-ID[v] Dit veld identificeert de rol in de database en voor externe systemen. Dit veld is vereist en moet uniek zijn. Gebruik alleen alfanumerieke tekens. Gebruik geen spaties of speciale tekens. Dit veld heeft een limiet van 50 tekens.
  Beschrijving Hier kunt u instructies of opmerkingen voor beheerders typen. Alleen gebruikers met administratieve bevoegdheden zien deze beschrijving. Het is niet verplicht, maar u doet er goed aan om bij de rol een beschrijving op te geven. Gebruik geen HTML-code in dit veld. Dit veld heeft een limiet van 1000 tekens.
 3. Klik op Verzenden.

Instellingsrollen wijzigen

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Gebruikers op Instellingsrollen.
 2. Open het contextmenu van de rol.
 3. Klik op Bewerken.
 4. Typ wijzigingen in een of meer van de velden. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven. [v] geeft een verplicht veld aan.
  Beschikbare velden voor instellingsrollen
  Veld Beschrijving
  Rolnaam [v] Dit veld identificeert de rol binnen de gebruikersinterface. Dit veld is vereist en moet uniek zijn. Dit veld heeft een limiet van 50 tekens.
  Rol-ID[v] Dit veld identificeert de rol in de database en voor externe systemen. Dit veld is vereist en moet uniek zijn. Gebruik alleen alfanumerieke tekens. Gebruik geen spaties of speciale tekens. Dit veld heeft een limiet van 50 tekens.
  Beschrijving Hier kunt u instructies of opmerkingen voor beheerders typen. Alleen gebruikers met administratieve bevoegdheden zien deze beschrijving. Het is niet verplicht, maar u doet er goed aan om bij de rol een beschrijving op te geven. Gebruik geen HTML-code in dit veld. Dit veld heeft een limiet van 1000 tekens.
 5. Klik op Verzenden.

Instellingsrollen verwijderen

Het verwijderen van een instellingsrol is permanent. U kunt de rol niet terughalen. Als u een rol per ongeluk verwijdert, moet een beheerder een nieuwe, identieke rol definiëren en deze toewijzen aan gebruikers. Als u wilt voorkomen dat u de rol opnieuw moet maken en toewijzen, kunt u de instellingsrol ook uitschakelen met Momentopname. Verwijderen is dan niet nodig.

Als u een instellingsrol verwijdert, verbreekt u de koppeling tussen gebruikers en de rol. Als de verwijderde rol de primaire instellingsrol is voor een gebruiker, krijgt de gebruiker automatisch de rol Student als de nieuwe primaire instellingsrol.

Als u een instellingsrol verwijdert, heeft dit geen gevolgen voor inhoud die alleen aan gebruikers met die rol wordt weergegeven. Gebruikers kunnen de inhoud echter pas weer zien nadat deze beschikbaar is gemaakt aan een bestaande instellingsrol.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Gebruikers op Instellingsrollen.
 2. Als u een bepaalde rol wilt verwijderen, opent u het contextmenu van de rol en kiest u Verwijderen.

  -OF-

  Als u meerdere rollen wilt verwijderen, schakelt u de selectievakjes in van de desbetreffende rollen. Als een rol geen selectievakje heeft, is het een niet-verwijderbare rol of bent u niet bevoegd om de rol te verwijderen. Klik op de actiebalk op Verwijderen.

 3. Lees het bevestigingsbericht. Als u de rol nog steeds wilt verwijderen, klikt u op OK. Klik op Annuleren om terug te gaan naar de pagina Instellingsrollen zonder rollen te verwijderen.

Opmaken beschikbaar maken per instellingsrol

Wanneer u een opmaak maakt of bewerkt, koppelt u deze aan een instellingsrol in de lijst Beschikbaarheid op de pagina Opmaakinstellingen. U kunt de opmaak koppelen aan alle instellingsrollen door Iedereen te selecteren. Selecteer de naam van een rol om de opmaak te koppelen aan een bepaalde instellingsrol.

De hostnaam heeft ook invloed op de opmaak die een gebruiker ziet. Hostnamen maken deel uit van de URL die wordt gebruikt voor toegang tot Blackboard Learn. Een instelling kan bijvoorbeeld een verschillende hostnaam gebruiken voor verschillende afdelingen, zoalshttp://rechten.uwschool.com of http://medicijnen.uwschool.com. Hostnamen kunnen worden opgegeven in de instellingen van een opmaak.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Communities op Opmaken en thema's.
 2. Klik op Opmaken beheren.
 3. Open het contextmenu van de module.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Selecteer bij Beschikbaarheid een instellingsrol in de lijst. Deze opmaak is nu alleen toegankelijk voor gebruikers waaraan deze rol is toegewezen. Selecteer Iedereen om de opmaak beschikbaar te maken voor alle gebruikers.
 6. Als u de eigenschappen van de opmaak wilt wijzigen, klikt u op Opslaan en aanpassen.

  -OF-

  Klik op Verzenden om op te slaan zonder verdere wijzigingen aan te brengen.

Modules beschikbaar maken per instellingsrol

Instellingsrollen bepalen welke modules van Blackboard Learn toegankelijk zijn voor gebruikers. Zie Modules beheren voor meer informatie over het toevoegen en beheren van modules.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Communities op Tabbladen en modules.
 2. Klik op Modules.
 3. Open het contextmenu van de module.
 4. Klik op Eigenschappen bewerken.
 5. Blader omlaag naar het kopje Beschikbaarheid.
 6. Geef bij Beschikbaar voor aan of deze module beschikbaar moet zijn voor iedereen of voor specifieke rollen.
 7. Als u Iedereen hebt geselecteerd, gaat u verder met de volgende stap. Als u Specifieke rollen hebt geselecteerd, kiest u in de lijst Te selecteren items de rollen waaraan u deze module beschikbaar wilt stellen. Klik op de pijl-rechts om de items over te brengen naar de lijst Geselecteerde Items. Om de selectie in de lijsten om te draaien, klikt u op Selectie omkeren.

  Als u in Windows meerdere items achter elkaar wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op het eerste en de laatste item klikt. Als u items wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste items klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl.

  1. Stel deze module beschikbaar aan alle gebruikers (Iedereen) of beperk de toegang per instellingsrol (Geselecteerde rollen).
  2. Als u de toegang per rol wilt beperken, klikt u op een rol om deze te selecteren. Klik vervolgens op de pijl om de rol naar de andere lijst te verplaatsen.
 8. Klik op Verzenden.

Tabbladen beschikbaar maken per instellingsrol

Instellingsrollen bepalen welke tabbladen van Blackboard Learn toegankelijk zijn voor gebruikers. Zie Tabbladen beheren voor meer informatie over het toevoegen en beheren van tabbladen.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Communities op Tabbladen en modules.
 2. Klik op Tabbladgroepen.
 3. Open het contextmenu van de tabbladgroep.
 4. Klik op Eigenschappen bewerken.
 5. Blader omlaag naar het kopje Beschikbaarheid.
 6. Geef bij Beschikbaar voor aan of deze module beschikbaar moet zijn voor iedereen of voor specifieke rollen.
 7. Als u Iedereen hebt geselecteerd, gaat u verder met de volgende stap. Als u Specifieke rollen hebt geselecteerd, kiest u in de lijst Te selecteren items de rollen waaraan u deze module beschikbaar wilt stellen. Klik op de pijl-rechts om de items over te brengen naar de lijst Geselecteerde Items. Om de selectie in de lijsten om te draaien, klikt u op Selectie omkeren.

  Als u in Windows meerdere items achter elkaar wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op het eerste en de laatste item klikt. Als u items wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste items klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl.

  1. Stel deze module beschikbaar aan alle gebruikers (Iedereen) of beperk de toegang per instellingsrol (Geselecteerde rollen).
  2. Als u de toegang per rol wilt beperken, klikt u op een rol om deze te selecteren. Klik vervolgens op de pijl om de rol naar de andere lijst te verplaatsen.
 8. Klik op Verzenden.

Instellingsrollen toewijzen via de tool Momentopname

Instellingsrollen kunnen ook via de tool Momentopname en de API's van Blackboard Learn worden toegewezen aan gebruikers. Ga naar http://www.edugarage.com (alleen beschikbaar in het Engels) voor de specificaties van de API's die u kunt gebruiken.

De Momentopname-bestanden van de gebruikers bevatten het element INSTITUTION_ROLE. Dit element stelt de primaire instellingsrol voor en wordt aangegeven met de rol-ID.

Secundaire instellingsrollen worden toegevoegd via een afzonderlijk type Momentopname-bestand, een bestandstype voor het lidmaatschap van de instellingsrol van de gebruiker. Met elke record wordt één gebruiker aan één instellingsrol gekoppeld. Als een gebruiker aan meerdere instellingsrollen moet worden gekoppeld, moet het bestand meerdere records bevatten. In de onderstaande tabel worden de velden beschreven van een record in het momentopnamebestand voor het lidmaatschap van de instellingsrol van de gebruiker.

Opdrachten voor instellingsrollen voor gebruikers
Element Beschrijving
EXTERNAL_PERSON_KEY De unieke identificatie van een gebruiker binnen de instelling. Deze ID wordt verstrekt door de instelling en wordt niet weergegeven aan gebruikers. Tekenreeks. De maximale lengte is 64. Mag niet leeg zijn, externe sleutel.
ROLE_ID Instellingsrol. Doorgegeven als tekenreeks, niet leeg

Opdrachten

De volgende tabel bevat de opdrachten die u op de opdrachtregel kunt gebruiken om te werken met bestanden voor het lidmaatschap van de instellingsrol van de gebruikers.

Opdrachten voor instellingsrollen voor gebruikers
Bewerking Beschrijving
PORTAL_ROLE_MEM_MANUAL Voert een slimme update van de instellingsrollen uit.
PORTAL_ROLE_MEM_REMOVE Verwijdert alle instellingsrollen uit het toevoerbestand.
PORTAL_ROLE_MEM_SNPSHT Verwerkt een momentopnametoevoer van instellingsrollen.
DISABLE_PORTAL_ROLE_MEMBERSHIP Schakelt alle instellingsrollen voor een gegevensbron uit.
PURGE_PORTAL_ROLE_MEMBERSHIP Verwijdert alle entiteiten voor instellingsrollen voor een gegevensbron. Alleen uitgeschakelde items worden verwijderd.