Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Gebruikers zoeken

Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Gebruikers op Gebruikers.

De zoekvelden veranderen naargelang de keuze die u maakt in de lijst Opties.

 1. Selecteer een zoekvoorwaarde in de vervolgkeuzelijst Opties.
 2. De zoekvelden worden aangepast aan de gekozen optie.

Alle gebruikers zoeken die u mag weergeven

 1. Selecteer Gebruikersinformatie in de vervolgkeuzelijst Opties.
 2. Selecteer een gebruikersprofielveld in de keuzelijst Zoeken.
 3. Selecteer de zoekvoorwaarde Niet leeg.
 4. Klik op Start.

Zoeken op gebruikersprofielgegevens

 1. Selecteer Gebruikersinformatie in de vervolgkeuzelijst Opties.
 2. Selecteer in de keuzelijst Zoeken de optie Gebruikersnaam, Voornaam, Achternaam of E-mailadres om dit veld van de gebruikersprofielen te doorzoeken.
 3. Selecteer een zoekvoorwaarde in de vervolgkeuzelijst:  Bevat,  Gelijk aan,  Begint met of  Niet leeg.
 4. Klik op Start.

Zoeken op cursus- of organisatie-inschrijving

 1. Selecteer Inschrijvingen in de vervolgkeuzelijst Opties.
 2. Selecteer een zoekvoorwaarde in de vervolgkeuzelijst:  Gelijk aan,  Groter dan of  Kleiner dan.
 3. Voer het aantal cursussen of organisaties in.
 4. Geef aan of u wilt zoeken op cursussen of organisaties.
 5. Klik op Start.

Zoeken op aanmeldingsdatum

 1. Selecteer Laatste aanmelding in de vervolgkeuzelijst Opties.
 2. Selecteer een zoekvoorwaarde in de vervolgkeuzelijst:  Voor,  Na of  Nooit.
 3. Voer een datum in of klik op het kalenderpictogram om een datum te selecteren.
 4. Klik op Start.

Zoeken op systeemrol

Als u in Windows meerdere items achter elkaar wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op het eerste en de laatste item klikt. Als u items wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de gewenste items klikt. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl.

 1. Selecteer Systeemrollen in de vervolgkeuzelijst Opties.
 2. Selecteer de rol in het vak Items voor selectie en klik op de pijl-rechts om de rol over te brengen naar het vak Geselecteerde items.
  • Als u alle rollen wilt selecteren, klikt u op Alles selecteren en klikt u vervolgens op de pijl-rechts.
  • Om de selectie in de lijsten om te draaien, klikt u op Selectie omkeren.
  • Als u rollen wilt verwijderen uit de zoekcriteria, selecteert u de rol in het vak Geselecteerde items en klikt u op de pijl-links om de rol over te brengen naar het vak Items voor selectie.
 3. Klik op Start.

Open in de zoekresultaten het contextmenu van de gebruiker om de beschikbaarheid van de account van de gebruiker te wijzigen, het profiel van de gebruiker te bewerken of andere acties uit te voeren waarvoor u over bevoegdheden beschikt. Klik op het e-mailadres van een gebruiker om een bericht te versturen.