Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Aanmeldingsmodule

Bij Directe toegang worden de aanmeldings- en toegangspagina's overgeslagen wanneer gebruikers de URL voor Blackboard Learn openen. In plaats daarvan wordt voor gebruikers het eerste portaaltabblad weergegeven. Wanneer gebruikers toegang tot het systeem krijgen via Directe toegang, worden zij als gasten beschouwd totdat zij zich aanmelden. De aanmeldingsmodule is een portaalmodule waar gebruikers een gebruikersnaam en wachtwoord moeten invullen om zich aan te melden. Deze module kan op elk moduletabblad worden geplaatst. Zie Moduletabbladen maken voor informatie over het toevoegen van een module aan een tabblad.

Als een beheerder gebruikers toestaat accounts te maken en Directe toegang is ingeschakeld, wordt in de aanmeldingsmodule de koppeling Account maken weergegeven. De module is niet meer beschikbaar voor gebruikers wanneer ze zich hebben aangemeld.

Verificatietypen

De aanmeldingspagina voor het portaal wordt alleen weergegeven als een van de volgende verificatietypen is ingesteld: Datatel, LDAP of RDBMS.

Eigenschappen van de aanmeldingsmodule wijzigen

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Communities op Tabbladen en modules.
 2. Klik op Modules.
 3. Open het contextmenu van de module Aanmelding.
 4. Klik op Eigenschappen bewerken. In de volgende tabel worden de beschikbare opties beschreven.
  Eigenschappen van de aanmeldingsmodule
  Optie Beschrijving
  Algemene eigenschappen
  Titel [v] Bewerk de titel.
  Moduletype De aanmeldingsmodule wordt hier automatisch weergegeven.
  Beschrijving Voer een beschrijving in voor de module. Deze beschrijving wordt niet voor gebruikers weergegeven.
  beschikbaarheid
  Systeembeschikbaarheid Dit veld is standaard ingesteld op Ja wanneer Directe toegang is ingeschakeld. U kunt het veld instellen op Nee als Directe toegang is ingeschakeld. Als Nee is geselecteerd, wordt de aanmeldingsmodule van alle modulepagina's verwijderd en moeten gebruikers het pictogram boven aan de pagina gebruiken om de aanmeldingspagina te openen. De aanmeldingsmodule kan niet worden ingeschakeld wanneer Directe toegang niet is ingeschakeld.
  Beschikbaar voor gebruik op pagina van cursusmodule Selecteer Ja om de module beschikbaar te stellen op de pagina's van een cursusmodule.
  Beschikbaar voor gebruik op een pagina van een organisatiemodule Selecteer Ja om de module beschikbaar te stellen op de pagina's van een organisatiemodule.
 5. Klik op Verzenden.

Inhoud van de aanmeldingsmodule wijzigen

De aanmeldingsmodule wordt weergegeven wanneer Directe toegang is ingeschakeld. Er kan tekst voor de module worden toegevoegd via de pagina Module wijzigen voor de aanmeldingsmodule. De tekst wordt in de module weergegeven met de vakken voor het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Communities op Tabbladen en modules.
 2. Klik op Modules.
 3. Kies Inhoud bewerken in het contextmenu voor de module.
 4. Voer in het veld Tekst in die in het tekstvak van de module moet worden weergegeven. U kunt hier tekst met HTML-codes invoeren. Gebruikers mogen niet de codes <body> tags, <form> of <form element> toevoegen. Wanneer u deze codes invoert, kunnen er problemen ontstaan wanneer de pagina wordt geopend door eindgebruikers.
 5. Klik op Verzenden.