Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Module Cursus maken

De module Cursus maken biedt beheerders de mogelijkheid functies voor het maken van cursussen beschikbaar te stellen voor gebruikers, gebruikers aanvragen te laten verzenden voor het maken van een cursus of te verhinderen dat gebruikers cursussen kunnen maken. Als gebruikers cursussen mogen maken, wordt de module Cursus maken weergegeven op het tabblad Cursussen.

Als uw instelling beschikt over een licentie voor Community Engagement, kunnen beheerders deze module aan gebruikers ter beschikking stellen met specifieke rollen, zoals faculteitsleden, op de pagina Module-eigenschappen.

Om veiligheidsredenen wordt het aanbevolen om niet alle gebruikers cursussen te laten maken. Als alle gebruikers cursussen mogen maken, wordt dringend aangeraden om cursusleiders niet de mogelijkheid te bieden om gebruikersinformatie te wijzigen. Als u alle gebruikers toestaat cursussen te maken en de cursusleider, die mogelijk degene is die de cursus heeft gemaakt, toestaat om gebruikersinformatie te wijzigen, levert dit ernstige veiligheidsrisico's op.

In de onderstaande tabel worden de opties beschreven die beschikbaar zijn voor de module Cursus maken.

Opties voor de module Cursus maken
Algemene eigenschappen
Titel [v] Voer een titel in voor de module of wijzig deze.
Moduletype Selecteer een type module in de keuzelijst. Wanneer u dit veld hebt geselecteerd, kunt u het later niet meer wijzigen.
Referentienaam Typ een naam die eenvoudig kan worden onthouden.
Beschrijving Voer een beschrijving in voor de module of wijzig deze. Gebruikers zien de beschrijving wanneer ze modules selecteren die moeten worden weergegeven op een tabblad.
Gebruikers toestaan om de module aan te passen Selecteer Ja of Nee zodat gebruikers de inhoud van de module al dan niet kunnen wijzigen. Er wordt in de rechterbovenhoek van de module een potloodpictogram weergegeven waarmee gebruikers de inhoud van de module kunnen wijzigen. Deze optie is niet beschikbaar voor Blackboard Learn - Basic Edition-clients.
Gebruikers toestaan om de module te ontkoppelen Selecteer Ja of Nee zodat de module door een gebruiker van het tabblad al dan niet kan worden verwijderd.
beschikbaarheid
Systeembeschikbaarheid Selecteer Ja om de module beschikbaar te stellen.
Beschikbaar voor gebruik op pagina van cursusmodule Selecteer Ja om de module beschikbaar te stellen op de pagina's van een cursusmodule.
Beschikbaar voor gebruik op pagina van organisatiemodule Selecteer Ja om de module beschikbaar te stellen op de pagina's van een organisatiemodule.
Beschikbaar voor gebruikers voor selectie uit modulelijst Selecteer Ja zodat gebruikers modules uit de modulelijst kunnen selecteren. Als u Nee selecteert, maar de module is geselecteerd als onderdeel van de Standaardinhoud, kunnen gebruikers de module altijd zien. De module wordt niet weergegeven op de pagina Inhoud waar gebruikers modules kunnen selecteren.
Beschikbaar voor Selecteer Iedereen of Specifieke rollen. Wanneer u Specifieke rollen selecteert, schakelt u de selectievakjes in voor de rollen die de bevoegdheid hebben het tabblad weer te geven.
Asynchroon laden toestaan Schakel dit selectievakje in als de module asynchroon mag worden geladen. De gebruiker keert terug naar de portaalpagina, ongeacht of deze module al dan niet is geladen.
Gedelegeerd beheer
Gedelegeerd beheer Selecteer de gebruikersnamen voor alle gebruikers die bevoegdheden moeten hebben voor het wijzigen en toevoegen van module-inhoud. Plaats een komma tussen de gebruikersnamen. De gebruikers die zijn geselecteerd voor beheer van een module, zien een knop Modulebeheer op het tabblad waarmee ze de inhoud van een module kunnen wijzigen.
Optie Beschrijving