Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Modules met meerdere delen

Bij een module met meerdere delen bestaat de module uit gedeelten en wordt in elk gedeelte verschillende inhoud weergegeven. U kunt gedeelten toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Een deel of sectie is een gebied van een module met meerdere delen dat is bedoeld voor een bepaald deel van de inhoud. Inhoud kan HTML-codes, koppelingen en afbeeldingen zijn. De gedeelten worden weergegeven in de module in de door u gekozen volgorde.

Een gedeelte aan een module met meerdere delen toevoegen of een gedeelte wijzigen

  1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Communities op Tabbladen en modules.
  2. Klik op Modules.
  3. Op de pagina Module, in de kolom Type, kunt u zien welke modules uit meerdere delen bestaan. Open het contextmenu van de module met meerdere delen.
  4. Klik op Inhoud bewerken. Als u de volgorde wilt wijzigen, wijst u een deel aan en wacht u tot de aanwijzer verandert in een dubbele pijl. Sleep het deel vervolgens naar een nieuwe plek.
  5. Als u op de pagina Bewerken een nieuw deel wilt maken, klikt u op Sectie maken op de actiebalk.

    -OF-

    Als u een bestaand deel wilt wijzigen, opent u het contextmenu van de module en kiest u Bewerken.
  6. Klik op Verzenden.

In de onderstaande tabel worden de opties beschreven die beschikbaar zijn op de pagina's Maken en Bewerken.

Opties voor een module met meerdere delen
Sectie-eigenschappen bewerken
Titel [v] De titel voor het deel. De titel wordt boven aan het deel weergegeven.
Standaard weergeven Deze module wordt automatisch weergegeven.
Sectie-inhoud bewerken
Titel koppeling De naam van een koppeling naar een andere webpagina. De naam van de koppeling wordt in het gedeelte weergegeven. Als u op de koppelingsnaam in het deel klikt, wordt de webpagina geopend die in het veld Koppelings-URL staat.
Koppelings-URL URL voor de koppeling. De URL moet het protocol http://www.blackboard.com volgen, niet blackboard.com.
URL afbeeldingsbron Voer de URL in voor het weergeven van een afbeelding.
Alt-tekst afbeelding Typ de tekst die wordt weergegeven of opgelezen voor gebruikers met een beperking.
Uitlijning afbeelding Selecteer in de vervolgkeuzelijst een uitlijning voor de afbeelding. Hiermee wordt ingesteld waar de afbeelding wordt weergegeven in het deel. U kunt kiezen uit links, midden en rechts.
Randdikte afbeelding Selecteer een randdikte, in pixels, in de keuzelijst.
HTML Tekst die wordt weergegeven in HTML-code.