Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

De aanmeldingspagina aanpassen

Beheerders kunnen sjablonen voor de aanmeldingspagina downloaden via Blackboard Learn en deze configureren voor hun systeem. Wanneer een sjabloon voor een aanmeldingspagina niet meer werkt of niet geschikt is voor de instelling, kan de standaardaanmeldingspagina worden hersteld zodat gebruikers het systeem toch kunnen benaderen.

U kunt ook verschillende aanmeldingspagina's en aanmeldingsnamen voor verschillende opmaakhosts beheren. De voorziening om aanmeldingsnamen op opmaakhosts te beheren, is alleen mogelijk als uw instelling een licentie heeft voor Community Engagement.

alle relevante stijlen voor aangepaste aanmeldingspagina's moeten tussen de tags <head> van de pagina staan om goed te worden weergegeven.

De aanmeldingspagina beheren

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Communities op Opmaken en thema's.
 2. Klik op Aanmeldingspagina aanpassen. In de volgende tabel worden de beschikbare taken beschreven.
  Beschikbare taken voor het aanpassen van de aanmeldingspagina
  Bewerking Beschrijving
  Een sjabloon voor de aanmeldingspagina downloaden Klik op Sjabloon voor aanmeldingspagina downloaden. De sjabloon wordt gedownload.
  De huidige aangepaste aanmeldingspagina downloaden Klik op Aangepaste aanmeldingspagina downloaden. De sjabloon wordt gedownload. Deze bewerking downloadt de huidige aangepaste aanmeldingspagina, als die bestaat. De huidige aangepaste aanmeldingspagina is ofwel de standaardaanmeldingspagina of een aangepaste aanmeldingspagina.
  Een aangepaste aanmeldingspagina uploaden Klik op Aangepaste aanmeldingspagina uploaden. De pagina Aangepaste aanmeldingspagina uploaden wordt weergegeven. Op deze pagina voert u het pad in naar een aangepaste aanmeldingspagina. De aangepaste aanmeldingspagina wordt geüpload en ingesteld als de aanmeldingspagina
  De standaardaanmeldingspagina herstellen Klik op Standaardaanmeldingspagina herstellen. De standaardaanmeldingspagina wordt hersteld.

De aanmeldingspagina aanpassen

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Communities op Opmaken en thema's.
 2. Klik op Aanmeldingspagina aanpassen om een kopie van de JSP-aanmeldingspagina te downloaden en aan te passen.
 3. Klik op Sjabloon voor aanmeldingspagina downloaden.
 4. Er wordt een downloadvenster geopend in de webbrowser. Selecteer Bestand opslaan en klik op OK
  . Als er geen downloadvenster wordt weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop op Sjabloon voor aanmeldingspagina downloaden en kiest u de optie Doel opslaan als.
  Het aanmeldingsbestand wordt opgeslagen in de map.
 5. Open het aanmeldingsbestand in een teksteditor. U kunt de kleuren, de stijl van tekst en de tekst zelf bewerken. Bovendien kunt u een koppeling opnemen naar een afbeelding.
 6. Sla het aanmeldingsbestand op uw lokale computer of in de Content Collection op. Zie Content Collection voor meer informatie.
 7. Klik op Aanmeldingspagina aanpassen.
 8. Klik op Aangepaste pagina gebruiken, en selecteer dan een van de volgende opties:
  1. Klik op Bladeren in mijn computer om te zoeken naar een bestaande JSP-aanmeldingspagina die opgeslagen is op uw lokale computer.
  2. Klik op Bladeren in Content Collection (alleen beschikbaar met een licentie voor Inhoudsbeheer) om in Content Collection te zoeken naar een JSP-aanmeldingspagina.
 9. Klik op Voorbeeld om de aanmeldingspagina te bekijken. Als alles goed lijkt, klik dan op Verzenden.
 10. Meld u af en test de nieuwe aanmeldingspagina.

  Wanneer de pagina niet wordt weergegeven en u zich niet kunt aanmelden, voert u in de webbrowser het volgende adres in om naar de standaardaanmeldingspagina te gaan: http://domeinnaam.hostnaam/webapps/login?action=default_login. Nadat u zich hebt aangemeld, gaat u terug naar de pagina Aangepaste aanmeldingspagina en klikt u op de koppeling om de standaardaanmeldingspagina te herstellen. Gebruikers kunnen zich nu weer aanmelden.

Een opmaakaanmeldingspagina aanpassen - alleen met een Community-licentie

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Communities op Opmaken en thema's.

 2. Klik op Opmaken beheren.
 3. Als u al hostnaamopmaken hebt gemaakt, zoek dan in de lijst met opmaken naar opmaken waarvoor de rol Iedereen is geselecteerd. Als u nog geen hostnaamopmaken hebt gemaakt, raadpleeg dan Opmaken beheren  voor meer informatie over het maken van merken. De rol voor de hostnaam moet ingesteld zijn op Iedereen om een aanmeldingspagina voor een opmaak aan te passen.
 4. Klik op de pijl naast de hostnaamopmaak om een contextmenu weer te geven.
 5. Klik op Aanmeldingspagina. Deze optie is alleen beschikbaar als u de rol voor de hostnaam in stap 3 hierboven op Iedereen hebt ingesteld.
 6. Klik op Aangepaste pagina gebruiken, en selecteer dan een van de volgende opties:

  1. Klik op Bladeren in mijn computer om te zoeken naar een bestaande JSP-aanmeldingspagina die opgeslagen is op uw lokale computer.
  2. Klik op Bladeren in Content Collection (alleen beschikbaar met een licentie voor Inhoudsbeheer) om in Content Collection te zoeken naar een JSP-aanmeldingspagina. Zie Content Collection voor meer informatie.
 7. Klik op Voorbeeld om uw aanmeldingspagina te bekijken. Als alles goed lijkt, klik dan op Verzenden.
 8. Meld u af en test de nieuwe aanmeldingspagina.

  Wanneer de pagina niet wordt weergegeven en u zich niet kunt aanmelden, voert u in de webbrowser het volgende adres in om naar de standaardaanmeldingspagina te gaan: http://domeinnaam.hostnaam/webapps/login?action=default_login. Nadat u zich hebt aangemeld, gaat u terug naar de pagina Aangepaste aanmeldingspagina en klikt u op de koppeling om de standaardaanmeldingspagina te herstellen. Gebruikers kunnen zich nu weer aanmelden.