Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Opmaken beheren

De pagina Opmaken beheren bevat de opmaken die in het systeem aanwezig zijn. Bij elke opmaak wordt de hostnaam vermeld plus de vereiste primaire instellingsrol voor de opmaak.

Opmaken beheren

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Communities op Opmaken en thema's.
 2. Klik op Opmaken beheren. In de volgende tabel worden de beschikbare taken beschreven.
  Beschikbare taken voor opmaken
  Bewerking Beschrijving
  Opmaken sorteren Klik op het driehoekje boven aan een kolom. De lijst met opmaken wordt alfabetisch gesorteerd op de waarden in de desbetreffende kolom.
  Een opmaak toevoegen Klik op de knop Opmaak maken.
  De stijl van een opmaak wijzigen Kies Aanpassen in het contextmenu voor de gewenste opmaak.
  Een voorbeeld van een opmaak bekijken Kies Voorbeeld in het contextmenu voor de gewenste opmaak.
  Bepalende eigenschappen van een opmaak wijzigen Kies Bewerken in het contextmenu voor de gewenste opmaak.
  Een opmaak verwijderen Schakel het selectievakje in van de opmaak die u wilt verwijderen. Klik op Verwijderen op de actiebalk of kies Verwijderen in het contextmenu van de opmaak.

Een opmaak maken - alleen met een Community-licentie

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Communities op Opmaken en thema's.
 2. Klik op Opmaken beheren.
 3. Klik op Opmaak maken.
 4. Geef een naam op voor de opmaak.
 5. Selecteer een hostnaam of typ de naam van een nieuwe host.
 6. Selecteer de instellingsrol die u aan deze opmaak wilt koppelen.
 7. Klik op Verzenden.
 8. Klik op Opslaan en aanpassen om het thema en de instellingen voor de opmaak bij te werken.

Een opmaakaanmeldingspagina aanpassen - alleen met een Community-licentie

Als uw instelling een licentie heeft voor Community Engagement en u meer wilt weten over het aanpassen van een opmaakaanmeldingspagina, leest u het onderwerp De aanmeldingspagina aanpassen.