Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Prestaties

De tool Prestaties

Met de tool Prestaties kunnen cursusleiders en cursusontwerpers criteria opstellen voor het belonen van studenten in de vorm van zowel badges als certificaten. Studenten kunnen zien welke beloningen ze hebben gekregen en wat ze moeten doen om extra beloningen te krijgen. Op deze manier krijgen ze ook een beeld van de leerprogressie die nodig is om vastgelegde competenties te halen. Studenten kunnen badges publiceren naar Mozilla Open Backpack en zo ook buiten Blackboard Learn laten zien over welke kennis ze beschikken. Cursusleiders kunnen zo ook eenvoudig zien welke studenten bepaalde mijlpalen hebben bereikt. Ziehttp://www.openbadges.org/about/ voor meer informatie over Open Badges en Mozilla Open Backpack.

De tool Prestaties kent vier functiegebieden: beschrijving van de prestatie, beloning, bekendmaking en delen. De criteria die zijn vastgelegd in de beschrijving van de prestatie, moeten worden gehaald voordat een beloning wordt gegeven. Studenten krijgen bericht wanneer ze een beloning hebben verdiend en kunnen dit desgewenst algemeen bekendmaken.

Beschrijving van prestaties

In de beschrijving van een prestatie staat wat de prestatie precies inhoudt en aan welke criteria de studenten moeten voldoen om een beloning te ontvangen. Er zijn drie soorten prestaties:

 • Voltooiing van cursus – de beloning Certificaat is vereist; een aanvullende badge is optioneel.
 • Mijlpaal –de beloning kan alleen een badge zijn.
 • Aangepast –badges, certificaten of beide zijn toegestaan.

De tool Prestaties is gebaseerd op de technologie voor adaptieve inhoud van Blackboard Learn. Criteria die worden ondersteund door de functie Adaptieve inhoud worden ook ondersteund voor het geven van een beloning voor een prestatie. Het betreft momenteel de volgende criteria:

 • Pogingen voor toetsen, enquêtes of opdrachten
 • Cijfers voor toetsen, enquêtes, opdrachten, en voor beoordeelde discussieruimten, wiki's, blogs en dagboeken
 • Handmatige kolommen in Grade Center
 • Cursusinhoud met de status Doorgenomen
 • Groepslidmaatschap of specifieke gebruikers
 • Begindatum voor het verdienen van de prestatie

​Beloning

Als u prestaties gaat definiëren, moet voor elke prestatie minimaal één beloning worden ingesteld. De beloning is het item dat wordt toegekend op het moment dat aan de criteria wordt voldaan. Dit kan een badge zijn of een certificaat.

Digitale badges zijn een online voorstelling van een opgedane vaardigheid of een bereikte educatieve mijlpaal. Het is een digitaal ondertekende en geverifieerde badge die niet kan worden gekopieerd en gebruikt door een andere student. De uitgever, de organisatie die de badge verstrekt, blijft eigenaar van de badge en kan deze verwijderen uit de backpack van de ontvanger als de badge niet meer geldig is doordat deze is verlopen of is ingetrokken. De beschrijving en criteria voor het verdienen van de badge worden digitaal versleuteld in de badge zodat anderen die de badge bekijken, kunnen zien hoe de badge is verdiend. Zie http://www.openbadges.org/about/ voor meer informatie over Open Badges en Mozilla Open Backpack.

Er is een bibliotheek met badges beschikbaar waaruit kan worden gekozen en het is ook mogelijk om een aangepaste badge te uploaden. In het geval van certificaten is er een kleine bibliotheek met certificaatsjablonen beschikbaar. Het is in deze release niet mogelijk een aangepaste certificaatsjabloon te gebruiken.

Melding

Studenten krijgen direct een melding als ze een beloning voor een prestatie hebben gekregen. Deze melding wordt als een overlay weergegeven aan het begin van de pagina die ze op dat moment bekijken. Het is mogelijk dat de student de beloning ontvangt wanneer hij of zij ergens anders in de cursus is omdat een cursusleider een item heeft beoordeeld of handmatig een cijfer heeft ingevoerd. De overlay met de melding verschijnt dan op de plek waar de student zich op dat moment bevindt in de cursus.

Als de student een beloning voor een prestatie ontvangt terwijl hij of zij niet aanwezig is in de betreffende Blackboard-cursus (ze zijn offline of in een andere cursus), verschijnt de melding zodra de betreffende cursus de eerstvolgende keer wordt geopend. De student ziet bovendien in Mijn Blackboard een bericht dat ze een beloning hebben gekregen in een cursus.

Binnen een cursus kan de student alle verdiende prestaties zien, evenals de prestaties die nog te verdienen zijn. Cursusleiders kunnen de afzonderlijke prestaties bekijken, maar ook eenvoudig zien hoeveel studenten in totaal een prestatie hebben verdiend of de cursus hebben afgerond. De namen van de studenten worden hierbij vermeld.

Delen

Als dat is toegestaan, kunnen studenten hun verdiende badges publiceren in hun Mozilla Open Badges Backpack. Zie http://www.openbadges.org/about/ voor meer informatie over Open Badges en Mozilla Open Backpack.

In het geval van verdiende certificaten kunnen studenten het certificaat weergeven en afdrukken. Het certificaat bevat de naam van de organisatie die het certificaat heeft verleend, de titel van de cursus, de naam van de student en de datum waarop het certificaat is verstrekt.

Prestaties beschikbaar maken

U moet prestaties beschikbaar maken in bestaande cursussen.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik op Tools in het paneel Tools en functies.
 2. Zoek Prestaties in de lijst met tools en selecteer Altijd Aan voor Prestaties om de tool voor alle cursussen in te schakelen. Selecteer Standaard Aan als cursusleiders de tool Prestaties zelf mogen in- of uitschakelen voor hun cursussen (via Aanpassen > Toolbeschikbaarheid in het configuratiescherm voor systeembeheer).

Prestaties configureren

Nadat de tool Prestaties beschikbaar is gemaakt, moet de beheerder de beschikbaarheidsinstellingen van de tool bepalen. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik op Tools in het paneel Tools en functies. Zoek Prestaties.

Studenten hebben standaard NIET de mogelijkheid om verdiende badges te publiceren naar hun Mozilla Backpack. Instellingen die deze mogelijkheid willen bieden aan hun studenten moeten de tool configureren met de informatie die nodig is om badges daar te publiceren. Instellingen die geen toegang willen bieden tot Mozilla Backpack moeten de tool toch configureren, zodat de naam van de uitgevende organisatie op certificaten kan worden vermeld.

 • Uitgevende organisatie: Gebruik dit veld voor de naam van de instelling/organisatie die de badge of het certificaat verstrekt. De waarde wordt weergegeven in zowel Mozilla Badges als op certificaten.
 • Uitgever: Als deze optie is ingesteld op “Organisatie”, wordt de naam van de uitgever bepaald door de beheerder en kan deze naam niet worden gewijzigd in cursussen. Als deze optie is ingesteld op “Cursus”, wordt standaard de cursusnaam gebruikt voor de naam van de uitgever. Cursusleiders die de prestatie definiëren, kunnen echter zelf kiezen welke naam ze voor de uitgever willen gebruiken. De tweede optie is geschikt voor consortiums of scenario's met meerdere instellingen waarbij verschillende organisaties dezelfde Blackboard-omgeving delen. In veel onderwijsinstellingen wordt de voorkeur gegeven aan een consistente naam voor de uitgever van beloningen en wordt dus de optie “Organisatie” gekozen.

  In deze release wordt op certificaten altijd de naam van de organisatie weergegeven zoals opgegeven door de beheerder. De naam van de uitgever kan niet worden gewijzigd.

 • Controlecode: Dit veld wordt gebruikt door Mozilla als een unieke ID voor het valideren van badges. Er wordt automatisch een ID door Blackboard Learn gegenereerd, dus u hoeft hier niets in te vullen. De beheerder kan er echter voor kiezen een bepaalde hash-code te gebruiken.
 • Naam uitgever: Als Uitgever is ingesteld op “Organisatie”, wordt de ingevoerde waarde altijd opgenomen in Mozilla-badges als de naam van de uitgever. Cursusleiders kunnen deze waarde niet wijzigen.
 • URL uitgever: De opgegeven URL wordt door Mozilla gebruikt om aanvragen te versturen naar de Blackboard Learn-server voor het verifiëren van de geldigheid van badges. Geef hier de URL van de server op die vrij toegankelijk is.

Aandachtspunt voor firewalls

Als u het publiceren van badges naar Mozilla Open Backpack toestaat, moet u controleren of er geen firewallbeperkingen zijn waardoor de server van Mozilla Open Backpack geen toegang heeft tot de URL die is opgegeven in deze configuratie.

Belangrijke opmerkingen

 • Blackboard Learn is een uitgever van badges voor Mozilla Backpack van het Mozilla Open Badge Initiative.
 • De tool Prestaties is gebaseerd op de technologie voor adaptieve inhoud van Blackboard Learn.
 • Als u het publiceren van badges naar Mozilla Open Backpack toestaat, moet u controleren of er geen firewallbeperkingen zijn waardoor de server van Mozilla Open Backpack geen toegang heeft tot de URL die is opgegeven in deze configuratie.

Bekende problemen

 • Op dit moment is het niet mogelijk om verdiende prestaties voor verschillende cursussen te bekijken.
 • Op dit moment is het niet mogelijk om een einddatum of een deadline in te stellen waarop de student moet voldoen aan criteria om de beloning te verdienen.

Beveiliging

Building Block-machtigingen

Java-type Naam Acties Waarom is deze machtiging nodig?
blackboard.data.AttributePermission user.* get

Gebruikersinformatie ophalen voor weergave op het scherm

java.lang.reflect.ReflectPermission suppressAccessChecks  

Nodig voor werking van Spring-bibliotheken

java.lang.RuntimePermission  accessDeclaredMembers
createClassLoader 
setContextClassLoader
 

Nodig voor werking van Spring-bibliotheken

java.io.FilePermission BB_HOME/logs/- read, write

Nodig voor werking van logboekfunctie

java.io.FilePermission ${java.home} read

Nodig voor werking van Spring-bibliotheken

java.io.FilePermission BB_CONTENT/- write

Nodig voor uploaden van aangepaste badge-afbeeldingen naar de cursusmap.

Overwegingen bij gebruik op gedeelde computers

De verificatie voor Mozilla Backpack wordt afgehandeld door Mozilla Persona. Dit kan betekenen dat als de Backpack-sessie van een gebruiker verloopt of expliciet wordt beëindigd door afmelding, de Mozilla Persona-account van de gebruiker nog steeds is aangemeld.

Om die reden adviseert Blackboard dat eindgebruikers die de tool Prestaties gebruiken op gedeelde computers, zich direct expliciet afmelden bij Mozilla Persona en alle cookies verwijderen uit de browser om te voorkomen dat onbevoegde toegang via Mozilla Persona mogelijk is.

Dit is een bekend probleem met Mozilla. Zie de bijbehorende incidenten voor Mozilla Open Badges 511 en 855. Het probleem is intern bij Blackboard geregistreerd als LRN-67662.

Beschikbaarheid beperken

Sommige instellingen willen de tool Prestaties alleen in bepaalde onderdelen van de organisatie gebruiken. In dat geval kunt u de instellingshiërarchie gebruiken om de beschikbaarheid van de tool te beperken.