Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Itemanalyse

Wanneer cursusleiders een nieuwe cursus maken in Learn, is het vaak handig om de inhoud en instellingen van een eerdere cursus als uitgangspunt te gebruiken voor de nieuwe cursus. Cursusleiders gebruiken Cursus kopiëren. Met Itemanalyse hebben cursusleiders de mogelijkheid om datums van inhoud en tools in een cursus automatisch te “verschuiven”. Nadat deze bewerking is voltooid, ziet de cursusleider alle datums op één plek en bestaat daar de mogelijkheid om de datums te controleren en verder te verfijnen. Het resultaat is een zeer efficiënte manier om cursussen opnieuw te gebruiken.

Alle items van Blackboard Learn met datums worden ondersteund in Itemanalyse. Het gaat om de volgende items:

  • Inhoud (items, bestanden, audio, enzovoort)
  • Beoordelingen (toetsen, enquêtes, opdrachten, enzovoort)
  • Tools (discussies, blogs, dagboeken, aankondigingen, enzovoort)
  • Handmatig toegevoegde cijferkolommen
  • Cursus- en organisatietaken

    De einddatums van taken worden verschoven tijdens het proces en worden weergegeven op het scherm Bekijk en bewerk datums. De tool Itemanalyse biedt geen ondersteuning voor het bewerken van einddatums voor taken via het scherm Bekijk en bewerk datums.

Inhoud van uitgevers wordt weergegeven op de pagina Beoordeling itemanalyse. Het is niet mogelijk om de datums van inhoud van uitgevers te wijzigen vanuit Itemanalyse.

Begin- en einddatums voor sessies van Blackboard Collaborate worden niet ondersteund door Itemanalyse.

Zie Itemanalyse voor meer informatie over Itemanalyse.